Imagine copertă

SCURTĂ INTRODUCERE ÎN CULTURA AFGANĂ

Rita PALAGHIA

Abstract


Intenţia mea în acest articol are drept scop captarea interesului cititorului asupra unei zone a lumii mai puţin cunoscută din perspectivă culturală, de o valoare inestimabilă în nota generală a patrimoniului cultural mondial, şi mai mult dintr-una de conflict permanent, Afganistan.
Scopul este de a prezenta categoriile principale ale patrimoniului cultural afgan urmată de o trecere de la vestigiile arhitectonice, la centrele urbane parţial conservate, la sculpturi, picturi murale, meşteşuguri, arta dramatică, literatura, muzica, filmul şi dansul, la instituţii ale statului cu rol în protejarea culturii în toate formele sale.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Benard Cheryl, Sugarman Eli, The perils of development, Afghanistan’s Threatened Treasures, World Affairs Journal, June 2013.

Matsuura Koichiro, Discurs la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, 20 decembrie 2002.

Wriggins Sally Hovey, The Silk Road Journey With Xuanzang, Paperback, Westview Press; Revised edition November 27, 2003, p.27.

http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html, accesat la 02.10.2015, ora 12.30.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Xuanzang, accesat la 04.10.2015, ora 20.00.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Art%C4%83, accesat la 02.10.2015, ora 17.00.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com