SCURTĂ INTRODUCERE ÎN CULTURA AFGANĂ

Authors

  • Rita PALAGHIA Ministerul Apărării Naţionale

Abstract

Intenţia mea în acest articol are drept scop captarea interesului cititorului asupra unei zone a lumii mai puţin cunoscută din perspectivă culturală, de o valoare inestimabilă în nota generală a patrimoniului cultural mondial, şi mai mult dintr-una de conflict permanent, Afganistan. Scopul este de a prezenta categoriile principale ale patrimoniului cultural afgan urmată de o trecere de la vestigiile arhitectonice, la centrele urbane parţial conservate, la sculpturi, picturi murale, meşteşuguri, arta dramatică, literatura, muzica, filmul şi dansul, la instituţii ale statului cu rol în protejarea culturii în toate formele sale.

Author Biography

Rita PALAGHIA, Ministerul Apărării Naţionale

Licenţiată în Sociologie şi Psihologie, cu master in "Politici Sociale şi Integrare Europeană", doctorand la Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". Activitatea profesională se intinde pe o perioadă de 25 de ani în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, la aceasta adaugându-se, începand cu luna ianuarie 2012, cea desfăşurată în cadrul unei structuri militare multinaţionale, în teatrul de operaţii din Afganistan. Preocuparea constantă pentru cultură şi-a găsit în acest mediu multinaţional sursa de informaţii şi cadrul de manifestare, proces din care au rezultat câteva lucrări interesante privind multiculturalitatea şi efectele diferenţelor culturale asupra misiunilor militare multinaţionale.

References

Benard Cheryl, Sugarman Eli, The perils of development, Afghanistan’s Threatened Treasures, World Affairs Journal, June 2013.

Matsuura Koichiro, Discurs la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, 20 decembrie 2002.

Wriggins Sally Hovey, The Silk Road Journey With Xuanzang, Paperback, Westview Press; Revised edition November 27, 2003, p.27.

http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html, accesat la 02.10.2015, ora 12.30.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Xuanzang, accesat la 04.10.2015, ora 20.00.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Art%C4%83, accesat la 02.10.2015, ora 17.00.

Published

2015-12-15

Issue

Section

Articole