INTELLIGENCE-UL LA NIVELUL NATO ŞI AVERTIZAREA TIMPURIE

Authors

  • Stelian TEODORESCU Ministerul Apărării Naţionale

Abstract

Dinamica evoluţiilor în plan geopolitic şi geostrategic demonstrează pe deplin că avertizarea timpurie cu privire la iminenţa unor crize sau conflicte armate este vitală. Rolul structurilor de intelligence în cadrul sistemului de avertizare timpurie este unul major, mai cu seamă în susţinerea şi în eficientizarea ciclului decizional şi a activităţilor derulate în cadrul sistemului NATO de răspuns la crize. Argumentul principal care poate fi adus în sprijinul acestei aprecieri este faptul că gestionarea eficace şi eficiente a unei situaţii de criză presupune ca pe baza unei imagini fidele a situaţiei să se adopte soluţia decizională optimă, să se planifice cel mai bun curs de acţiune pentru a şti când şi cum trebuie implicate resursele necesare realizării celui mai bun rezultat care să asigure îndeplinirea integrală a obiectivelor stabilite.

Author Biography

Stelian TEODORESCU, Ministerul Apărării Naţionale

Cdor.ing. (Av.) Teodorescu Stelian a absolvit în 1986 AcademiaTehnică Militară/specialitatea aviaţie şi în 1997 Facultatea de Inginerie Aerospaţială din cadrul Universităţii Politehnice din Bucureşti. Aplecat spre studiu şi cercetare ştiinţifică în domeniul geopoliticii şi geostrategiei, cdor.ing. Teodorescu Stelian a absolvit, în anul 2009, studiile masterale în domeniul "Diplomaţiei Apărării", la Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene din cadrul Universităţii "Lucian Blaga", din Sibiu. În 2013 a fost admis la studiile doctorale în domeniul "Ştiinţe Militare" în cadrul Universitărţii Naţionale de Apărare "Carol I", actualmente fiind admis în cadrul Proiectului de cercetare doctorală " Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale intelligence în domeniile Ştiinţe Militare, Informaţii şi securitate naţională şi Ordine publică şi siguranţă naţională" - program de formare continuă a cercetătorilor de elită - "SmartSPODAS" . Din anul 1986, cdor.ing. Teodorescu Stelian îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

References

Glantz H. Michael, Early Warning Systems: Do’s and Don’ts, Shanghai, China, octombrie 2003, http://www.karmayog.org/redirect/strred.asp?docId=24177

Grabo M. Cynthia, Anticipating Surprise: Analysis for Strategic Warning, decembrie 2002, http://www.ni-u.edu/ni_press/pdf/Anticipating_Surprise_Analysis.pdf

Healey Jason, Van Bochoven Leendert, Strategic Cyber Early Warning: A Phased Adaptive Approach for NATO, http://www.atlanticcouncil.org/publications/issue-briefs/strategic-cyber-early-warning-a-phased-adaptive-approach-for-nato

Lt.col. Iffert G. Roland, NATO Response Force, Briefing to “NATO METOC Orientation Course” M3-05-A-12, Oberammergau, mai 2012, https://www.diils.org/.../01%201030%20-%.

Korkisch W. Friedrich, NATO Gets Better Intelligence, Viena, 2010, http://natowatch.org/sites/default/files/NATO_Gets_Better_Intell_April_PDP_0.pdf

Kriendler John, Anticipating crises, NATO Review, http://www.nato.int/docu/review/2002/issue4/english/art4.html

Kriendler John, NATO Intelligence and Early Warning, Centrul de Cercetări şi Studii Conflicte, martie 2006, kms1.isn.ethz.ch/.../Files/.../06_Apr.pdf

Last David, Prevention, Early Warning and Intelligence, http://ssrn.com/abstract=2459426

Leitao Antonio, Some considerations on crisis management within NATO, http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/leit01.pdf

Lundin Henrik, Crisis and conflict prevention with an Internet based early warning system, Institutul Regal al Tehnologiei, Suedia, http://www.sipri.org/databases/first/early_warning/hl_report

Mr. Nelson H. Gail, US Strategic Early Warning: A Case Study in Poland (1980-1981), 2010, http://www.afio.com/publications/NELSON_Gail_US_Strategic_Early_Warning_Poland

Peters D., Conflict prevention and crisis management the role of NATO, http://www.ipw.unihannover.de/fileadmin/politische_wissenschaft/Dateien/luise_druke/peters_529_540.pdf

Sulivan P. John, Bauer Alan, Terorism Early Warning Group, Los Angeles, 2008, http://shq.lasdnews.net/Content/uoa/SHB/publications/TerrorismEarlyWarning.pdf

Treverton F. Gregory, Comparing Early Warning Across Domains, Stockholm, 2011, https://www.fhs.se/Documents/Externwebben/forskning/centrumbildningar/CATS/publikationer/Comparing%20Early%20Warning%20Across%20Domains.pdf

Published

2015-12-15

Issue

Section

Articole