INTELLIGENCE-UL LA NIVELUL NATO ŞI AVERTIZAREA TIMPURIE

Stelian TEODORESCU

Abstract


Dinamica evoluţiilor în plan geopolitic şi geostrategic demonstrează pe deplin că avertizarea timpurie cu privire la iminenţa unor crize sau conflicte armate este vitală.
Rolul structurilor de intelligence în cadrul sistemului de avertizare timpurie este unul major, mai cu seamă în susţinerea şi în eficientizarea ciclului decizional şi a activităţilor derulate în cadrul sistemului NATO de răspuns la crize.
Argumentul principal care poate fi adus în sprijinul acestei aprecieri este faptul că gestionarea eficace şi eficiente a unei situaţii de criză presupune ca pe baza unei imagini fidele a situaţiei să se adopte soluţia decizională optimă, să se planifice cel mai bun curs de acţiune pentru a şti când şi cum trebuie implicate resursele necesare realizării celui mai bun rezultat care să asigure îndeplinirea integrală a obiectivelor stabilite.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Glantz H. Michael, Early Warning Systems: Do’s and Don’ts, Shanghai, China, octombrie 2003, http://www.karmayog.org/redirect/strred.asp?docId=24177

Grabo M. Cynthia, Anticipating Surprise: Analysis for Strategic Warning, decembrie 2002, http://www.ni-u.edu/ni_press/pdf/Anticipating_Surprise_Analysis.pdf

Healey Jason, Van Bochoven Leendert, Strategic Cyber Early Warning: A Phased Adaptive Approach for NATO, http://www.atlanticcouncil.org/publications/issue-briefs/strategic-cyber-early-warning-a-phased-adaptive-approach-for-nato

Lt.col. Iffert G. Roland, NATO Response Force, Briefing to “NATO METOC Orientation Course” M3-05-A-12, Oberammergau, mai 2012, https://www.diils.org/.../01%201030%20-%.

Korkisch W. Friedrich, NATO Gets Better Intelligence, Viena, 2010, http://natowatch.org/sites/default/files/NATO_Gets_Better_Intell_April_PDP_0.pdf

Kriendler John, Anticipating crises, NATO Review, http://www.nato.int/docu/review/2002/issue4/english/art4.html

Kriendler John, NATO Intelligence and Early Warning, Centrul de Cercetări şi Studii Conflicte, martie 2006, kms1.isn.ethz.ch/.../Files/.../06_Apr.pdf

Last David, Prevention, Early Warning and Intelligence, http://ssrn.com/abstract=2459426

Leitao Antonio, Some considerations on crisis management within NATO, http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/leit01.pdf

Lundin Henrik, Crisis and conflict prevention with an Internet based early warning system, Institutul Regal al Tehnologiei, Suedia, http://www.sipri.org/databases/first/early_warning/hl_report

Mr. Nelson H. Gail, US Strategic Early Warning: A Case Study in Poland (1980-1981), 2010, http://www.afio.com/publications/NELSON_Gail_US_Strategic_Early_Warning_Poland

Peters D., Conflict prevention and crisis management the role of NATO, http://www.ipw.unihannover.de/fileadmin/politische_wissenschaft/Dateien/luise_druke/peters_529_540.pdf

Sulivan P. John, Bauer Alan, Terorism Early Warning Group, Los Angeles, 2008, http://shq.lasdnews.net/Content/uoa/SHB/publications/TerrorismEarlyWarning.pdf

Treverton F. Gregory, Comparing Early Warning Across Domains, Stockholm, 2011, https://www.fhs.se/Documents/Externwebben/forskning/centrumbildningar/CATS/publikationer/Comparing%20Early%20Warning%20Across%20Domains.pdf
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com