Imagine copertă

DETERMINĂRI PRIVIND FACTORII ECONOMICI ŞI SECURITATEA NAŢIONALĂ

Ion-Bebe DIACONU

Abstract


Dezvoltarea stării de securitate depinde de capacitatea statului de a utiliza într-un mod eficient şi economic resursele interne respectiv de a dispune sau de a se asigura de accesul la resursele economice externe.
Un stat puternic se bazează pe o economie durabilă şi o politică integrată într-o societate democratică.
Factorii economici asociaţi procesului ireversibil al globalizării pot genera securitate, dar pot produce şi dezechilibre la nivel social şi economic.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Boncu Simion, Securitatea europeană în schimbare. Provocări şi soluţii, Editura Amco Press, Bucureşti, 1995.

Dolghin Nicolae, Geopolitica. Dependenţele de resursele energetice, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2004.

Dumitru Nica, Sistemul de Mobilizare a Economiei, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2003.

Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, ediţia a II-a, Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998.

United Nations, A more secure world: Our shared responsibility, Report of the Secretary-General’s High level Panel on Threats, Challenges and Change, 2004.

International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, september 2015.

Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei şi a teritoriului pentru apărare.

Legea apărării naţionale a României nr. 45 din 1 iulie 1994.

Constituţia României, republicată publicată în Monitorul Oficial Nr. 767 din 31 octombrie 2003.

Strategia de apărare naţională, 2008.

Carta Albă a Securităţii şi Apărării Naţionale, 2015.

Strategia de transformare a Armatei României, 2007.

Legea nr. 473 din 4 noiembrie 2004 privind planificarea apărării.

Legea nr. 95/1998 privind stimularea cercetării, dezvoltării şi inovării.

Strategia naţională de apărare a ţării, 2015.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_sistemelor

https://en.wikipedia.org/wiki/Hyman_Minsky

www.un.org/secureworld

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/weoselgr.aspx

https://ro.wikipedia.org/wiki/Euro
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com