Imagine copertă

PERFECŢIONAREA SURSELOR DE INFORMAŢII –ELEMENT ESENŢIAL ÎN PROCESUL DE CREŞTERE A CALITĂŢII PRODUSELOR INFORMATIVE

Ilie PĂUN

Abstract


Informația poate fi privită ca unul dintre elementele de bază ale artei războiului, o armă impresionantă în mâinile celui ce o posedă, o apără sau o folosește. Cel mai adesea, cel care deține informația își depășește adversarii, ceea ce poate duce la câștigarea conflictului chiar înainte de declanșarea vizibilă a ostilităților.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


FM2-0, Intelligence, Headquaters Departament Of Army, USA, March 2010JP2.0, Joint Intelligence, Defence Department, iunie 2007.

JP2-01, Joint and National Intelligence Support to Military Operations, Washington DC, SUA, octombrie 2004.

JP 2-01.3, Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment, Washington DC, SUA, 2009.

Ilie Marin, Masa Rotundă „Sensuri ale managementului integrat al apărării”, Braşov, 23 iulie 2007, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007.

Nicolaescu Gheorghe, Simileanu Vasile, Restructurarea sistemelor informaţionale, Editura Top Form, Bucureşti, 2005.

Savu Gheorghe, Metode moderne de prelucrare şi distribuire a informaţiilor militare obţinute prin cercetare, destinate conducerii strategice la pace şi pe timp de război, teză de doctorat, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2000.

Williams Reginald J., Kendall Rocky, Operationalizing Effects-Based Operations, an EBO Methodology Based on Joint Doctrine, USA, 2002.

Wilson Michael, Towards an Ontology of Integrated Intelligence and Conflict, Decision Support Systems Inc, aprilie 2001.

Costinel Anuța, Studiile prospective și analiza de intelligence: de la managementul riscului la reducerea incertitudinii, în George Maior, Ionel Nițu, coordonatori, Ars Analitica, Editura RAO, București, 2013.

Declaraţia Summitului din Țara Galilor adoptată de către şefii de stat şi de guvern participanţi la reuniunea Consiliului Nord Atlantic din Ţara Galilor, 4-5 septembrie 2014.

Sun Tzu, Arta Războiului, Barnes & Noble Inc. New-York, 2003.

https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/index.html

http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/en/publish

http://www.dia.mil/college/publications/

http://www.centerforintelligencestudies.org/

http://www.dtic.mil/

http://www.globalsecurity.org

www.defenceandstrategy.eu

www.departmentofintelligence.com

www.nato.int

www.globalsecurity.com

www.foreignaffairs.org

www.mae.ro/node/28465

http://www.fas.org/irp/world/index.html
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com