Imagine copertă

ROLUL ROMÂNIEI ÎN PROIECTAREA SECURITĂŢII EUROATLANTICE

Cristian RUSU

Abstract


România a acționat pentru promovarea unei atitudinii echilibrate și pentru identificarea modalităților de soluționare a problemelor apărute în relațiile internaționale printr-o abordare pragmatică, în acord cu valorile celorlalte state membre ale comunității euroatlantice. Ea a fost și este un furnizor de securitate care și-a asumat un rol sporit în asigurarea stabilităţii în Regiunea Mării Negre, reușind să se mențină ca o zonă fără risc într-o zonă marcată de nenumărate conflicte.
Statul român reprezintă și un element de protecție care a confirmat prin dinamica acțiunilor sale obligațiile asumate, de susținere a eforturilor țărilor democratice, de a pune capăt dificultăților politice și decalajelor economice existente în cadrul sistemului internațional actual.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Cioculescu Șerban, Motoc Iulia, Manual de analiză a politicii externe, Editura Polirom, Iași, 2010.

Defarges Philippe Moreau, Instituțiile europene, Editura Amarcord, Timișoara, 2002.

Hentea Călin, Sfinteș Laurențiu, Armata Română în misiuni de pace, Editura Militară, București, 1998.

Iordache Ruxandra, Relațiile internaționale și Academia Română, Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, București, 2012.

Oprea G., Onișor C., Timofte R., România – integrare şi securitate, Editura Balcanii şi Europa, Bucureşti, 2005.

Simileanu Vasile, Geopolitica, Editura Top Forum, București, 2010.

Vlad Constantin, Istoria Diplomației. Secolul XX, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2014.

Zaharia Dragoș, Politica externă a României de la izolare la începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2014.

Manualul NATO, Editura Nemira, București, 1998.

România - NATO Parteneriat și Cooperare, Editura Militară, București, 1999.

România - NATO 1990-2004, Agenția Națională de Presă Rompres, București, 2004.

www.nato.int

www. europa.eu

www. mapn.ro

www. mae.ro
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com