ROLUL FORŢELOR NAVALE ROMÂNE ÎN ASIGURAREA PROTECŢIEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE DIN ZONA DE COASTĂ A MĂRII NEGRE ŞI DIN ZONA ECONOMICĂ EXCLUSIVĂ A ROMÂNIEI

Silvia-Alexandra MATACHE-ZAHARIA

Abstract


Rolul României ca actor geopolitic regional şi internaţional este inextricabil legat de importanţa geostrategică a Dunării şi a Mării Negre pentru Uniunea Europeană şi pentru NATO. Odată cu aderarea României şi Bulgariei la NATO şi UE, Marea Neagră s-a transformat într-o frontieră a celor două organizaţii, situaţie ce a contribuit la sporirea rolului său geostrategic în plan regional şi global. În calitate de membru al NATO şi UE, România trebuie să dezvolte un nou concept strategic naval, capabil să racordeze interesele României la Marea Neagră cu capabilităţile deţinute şi să contracareze ameninţările şi riscurile de securitate existente menţinând, în acelaşi timp, un raport pozitiv al costurilor de dezvoltare implicate. Dincolo de considerentele de securitate şi apărare naţională, consolidarea capabilităţilor navale ale României ar contribui la asigurarea protecţiei infrastructurilor critice naţionale.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Allied Maritime Strategy, http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_7515.htm, accesat la 12.04. 2014.

Calopăreanu Gheorghe, Implicaţii de securitate ale extinderii NATO şi UE la Marea Neagră în Impact Strategic, nr 1(38)/2011, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2011.

Groşeanu Ion-Alexandru, Strategia Maritimă a NATO. Studiu de caz: Operaţia „Active Endeavour”, Bucureşti, 2013,

https://www.academia.edu/
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com