UNELE CONSIDERAȚII DESPRE MORALĂ ȘI DREPTATE ÎN DREPTUL CONTEMPORAN AL AFACERILOR

Authors

  • Valentin-Stelian BĂDESCU Universitatea Europei de Sud-Est LUMINA Bucureşti

Abstract

După cum se ştie, dreptul reprezintă totalitatea normelor de conduită impuse indivizilor și colectivităților în cadrul vieții sociale, în anumite cazuri, chiar prin forța de constrângere a statului. În societatea contemporană, care tinde tot mai mult spre uniformizare şi globalizare, dreptul, în general, şi dreptul afacerilor, în special, tinde să armonizeze interesul individual cu cel general. Societatea contemporană şi, implicit, mediul de afaceri, trăieşte prin coexistența şi cooperarea membrilor săi. Indivizii, elementele constitutive ale societăţii care includ și oamenii de afaceri, trebuie să se conformeze normelor de coexistență şi de cooperare necesare pentru păstrarea echilibrului acesteia. Vremurile pe care le trăim sunt ele însele prinse într-o avalanşă de schimbări. Pentru a ţine pasul cu acestea, avem nevoie de toată inteligenţa de care dispunem. Se spune adesea că dreptul și morala sunt cheile viitorului. Într-adevăr, ele sunt cheile viitorului, dar o cheie poate fi rotită în două direcţii. Rotiţi-o într-un sens şi veţi bloca viitoarele resurse, pornind de la cele din prezent, rotiţi-o în celălalt sens, şi veţi debloca resursele, iar oamenii se vor regăsi pe ei înşişi. Pentru a ne realiza adevăratul potenţial creativ – organizaţiile noastre, şcolile și comunităţile noastre, inclusiv mediul de afaceri – trebuie să ne gândim altfel pe noi înşine și să acţionăm diferit unii faţă de alţii. Trebuie să învăţăm să fim creativi, dar să nu uităm să respectăm legea şi morala.

References

Batiffol H., La philosophie du droit, Presses Universitaires de France, Paris, 1966.

Boboş Gh., Teoria generală a dreptului, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1999.

Bodea R., Pedeapsa închisorii şi a detențiunii pe viață, Editura Anotimp, Oradea, 1998.

Buchanan J.M., Limitele libertății. Între anarhie şi Leviathan, Institutul European, 1997.

Ceterchi Ioan, Popescu Sofia, Droit et valeur, în „Revue roumaine des sciences sociales”, série de sciences juridiques, nr.1/1984.

Craiovan Ion, Tratat de teoria generală a dreptului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007.

Djuvara M., Teoria generală a dreptului, vol. II, Editura librăriei SOCEC&Co. S.A., Bucureşti, 1930.

Eremia Mihail Constantin, Justiţia, dreptul şi echitatea, în „Analele” Universității Bucureşti, Drept, 2001.

Gilia Claudia, Teoria statului de drept, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007.

Hatmanu Ioan, Istoria doctrinelor juridice, Editura Fundației România de Mâine, Bucureşti, 1997.

Kelsen H., Theorie pure du Droit, Dalloz, Paris, 1962.

Mihai Gh., Values, valorization, revaluation, în „Romanian review of Law and Social Philosophy”, nr. 6/2007.

Naschitz Anita, Teorie și tehnică în procesul de creare a dreptului, Editura Academiei, Bucureşti.

Popa C., Praxiologia și teoria generală a normelor în Filozofie. Materialism dialectic și istoric, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975.

Popescu Sofia, Despre drept şi valoare, cu specială privire asupra justiţiei, comunicare prezentată la Sesiunea știinţifică a Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, București, 17 aprilie 2015.

Popescu Sofia, Teoria generală a dreptului, vol. II, Iaşi, 1993.

Radulescu S.M., Homo sociologicus, Raționalitate şi iraționalitate în acțiunea umană, Editura Șansa, București, 1994.

Ripert G., La regle morale dans les obligations civiles, III, L.G.D.J., 1935.

Speranția Eugeniu, Introducere în filosofia dreptului, Editura Cartea Românească, Cluj, 1942.

Tanoviceanu I., Curs de drept penal, Vol. II, București, 1912.

Terré François, Introduction générale au droit, 4e éd., Dalloz, 1998.

Varga C., Reflections on law and on its inner morality, în „Rivista internazionale di filosofia del dirito”, luglio/settembre, IV Serie LXII, 1985.

Vernengo R.J., Law and Morality an Analysis of their possible relations, în Law, Justice, and the State, Edited by M.M. Karlsson, Ó. P. Jónson, E.M. Brynjardóttir, Duncker & Humblot, Berlin, 1993.

Villey Michel, Philosophie du droit. Définitions et fins du droit, Paris, Dalloz, 1975.

Voinescu Sever, Pontormo, marele manierist, http://www.evz.ro/pontormo-marele-manierist.html

Published

2015-11-30

Issue

Section

Articole