INFLUENŢA TEHNOLOGIEI ŞI COMERŢULUI ASUPRA VORBITORULUI ROMÂN ŞI GERMAN

Authors

  • Andra Sybil ŞTEFAN Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Articolul îşi propune să ia în discuţie urmările pe care activitatea marilor corporaţii multinaţionale le are asupra limbii vorbite şi scrise. Întâlnirea dintre rezultatul activităţii acestor companii şi ţinta lor CONSUMATORUL este momentul care generează subiectul căutărilor noastre. Dovezile obiective pe care am reuşit să le aducem sunt, în principal, legate de limba scrisă, dar indubitabil limba vorbită reflectă acelaşi lucru. Am urmărit fenomenul în două spaţii de limbă, cel majoritar român şi cel majoritar german.

Author Biography

Andra Sybil ŞTEFAN, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Andra Sybil ŞTEFAN, lector universitar dr. la Facultatea de Comandă şi Stat Major din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” În anul 1984 a terminat studiile de germanistică la Universitatea Bucureşti – Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, iar de atunci este profesor de limba germană. Începând cu anul 2000, în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, principalele activităţi au fost organizarea de cursuri şi seminarii de limbă germană pentru începători şi avansaţi. Din acelaşi an, 2000, şi-a îmbogăţit experienţa susţinând cursuri practice de limbă germană, de nivel A1 – C1 (cf. Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine) în cadrul Institutului „Goethe” din Bucureşti. Ca urmare a certificării de către centrala din München a acestui institut, face parte din comisiile de examinare pentru acordarea certificatelor lingvistice de cunoaştere a limbii germane.

References

Eckert Penelope, Age as a Sociolinguistic Variable, in: The Handbook of Sociolinguistics, Coulmas, F., ed., Oxford, 1997.

Gioroceanu Alina, Împrumut şi creativitate lexical în româna actuală: brand şi familia lexicală, http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/articole_anale_lingvistica_2010_bis/gioroceanu_alina.pdf, accesat la 29.09.2015.

Hinrichs Uwe, Multi Kulti Deutsch. Wie Migration die deutsche Sprache verändert, C.H.Beck Verlag, München, 2013.

Mureşan Mihaela, Tendinţe lingvistice în presa scrisă contemporană, în „Jurnalism şi comunicare”, Anul III, nr. 4, 2008, http://jurnalism-comunicare.eu/rrjc/gratis/4_2008_MURESAN_tendinte_lingvistice.pdf, accesat la 28.9.2015.

Rus Maria Laura, Un fapt lingvistic de actualitate: influenţa engleză asupra limbii române, http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/Lucrari/LauraRus.pdf, accesat la 29.92015.

Duden – Deutsches Universalwörterbuch, Dudenverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1996.

Published

2015-12-15

Issue

Section

Articole