Imagine copertă

INFLUENŢA TEHNOLOGIEI ŞI COMERŢULUI ASUPRA VORBITORULUI ROMÂN ŞI GERMAN

Andra Sybil ŞTEFAN

Abstract


Articolul îşi propune să ia în discuţie urmările pe care activitatea marilor corporaţii multinaţionale le are asupra limbii vorbite şi scrise. Întâlnirea dintre rezultatul activităţii acestor companii şi ţinta lor CONSUMATORUL este momentul care generează subiectul căutărilor noastre. Dovezile obiective pe care am reuşit să le aducem sunt, în principal, legate de limba scrisă, dar indubitabil limba vorbită reflectă acelaşi lucru. Am urmărit fenomenul în două spaţii de limbă, cel majoritar român şi cel majoritar german.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Eckert Penelope, Age as a Sociolinguistic Variable, in: The Handbook of Sociolinguistics, Coulmas, F., ed., Oxford, 1997.

Gioroceanu Alina, Împrumut şi creativitate lexical în româna actuală: brand şi familia lexicală, http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/articole_anale_lingvistica_2010_bis/gioroceanu_alina.pdf, accesat la 29.09.2015.

Hinrichs Uwe, Multi Kulti Deutsch. Wie Migration die deutsche Sprache verändert, C.H.Beck Verlag, München, 2013.

Mureşan Mihaela, Tendinţe lingvistice în presa scrisă contemporană, în „Jurnalism şi comunicare”, Anul III, nr. 4, 2008, http://jurnalism-comunicare.eu/rrjc/gratis/4_2008_MURESAN_tendinte_lingvistice.pdf, accesat la 28.9.2015.

Rus Maria Laura, Un fapt lingvistic de actualitate: influenţa engleză asupra limbii române, http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/Lucrari/LauraRus.pdf, accesat la 29.92015.

Duden – Deutsches Universalwörterbuch, Dudenverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1996.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com