MODELUL ABSOLVENTULUI VERSUS STANDARD OCUPAȚIONAL, DOCUMENTE REFERENȚIALE ALE PROCESULUI DE INSTRUIRE

Authors

  • Vasile PETCU Centrul de Instruire pentru Geniu

Abstract

În contextul evoluției sistemelor de educație și învățământul militar de formare continuă nonuniversitară, ca parte integrată a sistemului național de învățământ, trebuie să se alinieze transformărilor impuse de politicile educaționale europene. Astfel, prin analiza următoare se dorește să se evidențieze măsura în care modelul absolventului, ca document prin care structurile militare își impun interesele privind proiectarea și organizarea instruirii instituționalizate, este corelat cu standardul ocupațional.

Author Biography

Vasile PETCU, Centrul de Instruire pentru Geniu

Instructor superior in Catedra Cursuri de Nivel

References

***, Doctrina instruirii Armatei României – S.M.G./ I.F.-7, București, 2006;

***, Jurnalul Oficial al Consiliului Europei, C 119 din 28.5.2009, Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”);

***, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C111 din 06.05 2008 (2008/C 111/01), Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 23. 04 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul întregii vieți;

***, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C119 din 28.05 2009, Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale ("ET 2020");

***, Monitorul Oficial nr. 184 din 18 martie 2015, Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3170/2015 privind aprobarea modelului de Standard ocupațional pentru educație și formare profesională;

***, Monitorul Oficial nr. 545 din 05.08 2009, Metodologia de realizare a Cadrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior (CNCIS);

***, Monitorul Oficial nr. 894 din 30.12 2010, Hotărârea de Guvern nr. 1352 din 2010, privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România – nivel grupă de bază;

Constantin CUCOȘ, Educația – Experiențe, reflexii, soluții, Editura Polirom, Iași, 2003;

Romiță B. IUCU, Instruirea școlară. Perspective teoretice și aplicative, ediția a II-a revăzută și adăugită, Ed. Polirom, Iași, 2008;

Dan POTOLEA, Steliana TOMA, Standarde pentru profesia didactică, Congresul Educației, București, 2013;

http://www.anc.edu.ro/index.php?page=metodologie-so, Ghid de elaborare a standardului ocupațional pentru educație și formare profesională;

Academia Română, Dicționarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2009.

Published

2016-03-31

Issue

Section

Articole