STATELE UNITE ALE AMERICII – PROMOTOR AL DEMOCRAŢIEI LA NIVEL GLOBAL ÎNTR-O LUME INSTABILĂ. MODALITĂŢI DE MANIFESTARE A PUTERII AMERICANE ÎN SISTEMUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

Authors

  • Alexandru STOICA Universitatea Nationala de Aparare - Carol I

Abstract

Acest articol se constituie într-o sinteză a ceea ce reprezintă Statele Unite ale Americii în mediul de securitate contemporan. De asemenea, articolul se constituie într-o analiză asupra resorturilor politicii externe americane în condiţiile escaladării ameninţărilor la adresa securităţii globale. Practic, analiza mea se va concentra pe mecanismele de putere pe care le are la dispoziţie Washingtonul pentru a-şi desăvârşi obiectivele în condiţiile în care orice încercare de a face previziuni pentru viitorul secolului al XXI-lea, negând recunoaşterea însuşirilor extraordinare ale puterii americane, nu are niciun fundament real. Puterea Statelor Unite este aşa de copleşitoare şi aşa de adânc înrădăcinată în economie, tehnologie şi cultură, încât va continua să răzbată prin secolul al XXI-lea chiar dacă va fi lovită de războaie şi crize.

References

Alain Joxe, Imperiul haosului. Republicile în faţa dominaţiei americane după Războiul Rece, Editura Corint, 2003, Bucureşti.

Cristian Băhnăreanu, Strategia de Securitate Naţională a SUA 2006 – opţiuni geopolitice şi geostrategice, în Impact Strategic, nr. 2 (19), Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006.

Paul Dobrescu, Geopolitica, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003.

Robert Cooper, Destrămarea naţiunilor. Geopolitica lumilor secolului XXI, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2007.

Robert Kagan, Despre Paradis şi putere – America şi Europa în noua ordine mondială., Editura Antet, Bucureşti, 2003.

Stan Petrescu, Călătorii geopolitice. Lumea văzută de la Bucureşti, Editura Militară, Bucureşti,

p. 150.

Teodor Frunzeti, Vladimir Zodian (coord.), Lumea 2009. Enciclopedie politică şi militară (Studii strategice şi de securitate), Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2009.

The National security strategy of the United States of America, Washington, 2010.

The National security strategy of the United States of America, Washington, 2006.

The National Military Strategy of the United States of America (Redefining America’s Military Leadership), Washington, 2011.

The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2013, Routledge Taylor & Francis Group, Londra, 2013.

The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2014, Routledge Taylor & Francis Group, Londra, 2014.

http//www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/carta_natiunilor_unite/.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world factbook/geos/countrytemplate/us.html.

http://www.defense.gov/npr/docs/10-05-03_Fact_Sheet_US_Nuclear_Transparency__ FINA_ w_Date.pdf.

Published

2014-10-15

Issue

Section

Articole