Imagine copertă

ADAPTAREA STRATEGIILOR EURO-ATLANTICE DE INTERVENŢIE MILITARĂ DE TIP HARD LA ABORDAREA CUPRINZĂTOARE DE TIP SOFT ÎN PREVENIREA ŞI GESTIONAREA CONFLICTELOR

Oana-Mihaela VLADU

Abstract


O misiune integrată se bazează pe un plan strategic comun și o înțelegere comună a priorităților și tipurile de intervenții de programe care trebuiesc întreprinse la diferite etape ale procesului de recuperare. Prin acest proces integrat sistemul ONU încearcă să-si maximizeze contribuția față de țările ce au iesit dintr-un un conflict, prin implicarea diferitelor capacități ale sale într-o maniera coerenta și de sprijin reciproc.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Daniel Hamilton, Charles Bazzy, “Alianța Renaște: Un Compact Atlantic pentru secolul XXI”

Parteneriatul Euro-Atlantic al Consiliului format din douăzeci și șase de membri ai NATO și douăzeci și patru de țări partenere: Albania, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia Muntenegru, Rusia, Serbia, Suedia, Elveția, Macedonia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, și Uzbekistan.

În 1994 NATO Țările Mediteraneene care dialogau cu NATO sunt Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Mauritania, Tunisia.

Aranjamentul Berlin Plus, care a fost stabilit în Declarația UE-NATO privind politica de securitate și apărare europeană în decembrie 2002, construit pe deciziile anterioare ale NATO, Inițiativa din 1996 European de Apărare de la Berlin și 1999 Summit-ul de la Washington NATO, și a făcut posibilă utilizarea activelor NATO de către UE și vice-versa.

Hans Binnendijk și Patrick Cronin, eds, Surge civile: ,,Cheia operații complexe" (Washington, DC: Apărării Naționale University Press, 2008).

http://www.nato.int

http://www.mapn.ro

http://cssas.unap.ro
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com