Imagine copertă

CONCEPEREA ŞI ELABORAREA CAMPANIILOR DE INFLUENŢARE SOCIALĂ

Marius-Aurelian TOPOLNISKI

Abstract


Alianţa Nord-Atlantică este angajată în derularea campaniilor de influenţare socială în diferite teatre de operaţii. Specialiştii acestui domeniu elaborează campaniile de influenţare socială în concordanţă cu directivele organismelor superior ierarhice şi cu obiectivele misiunii. Viziunea asupra abordării unui astfel de proces este de a realiza o paletă largă de mesaje (din punct de vedere a suporturilor mediatice), care urmăresc să determine o schimbare comportamentală a publicului căruia îi sunt adresate. Entităţile de profil apelează la un set de instrumente de planificare şi conducere a campaniilor de influenţare socială cu scopul de a facilita producţia de mesaje şi accesul la publicul-ţintă.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


John S. Wright, Willis L. Winter Jr., Sherilyn K. Zeigler, Advertising, McGraw-Hill, New York, 1982;

Armand Dayan, La publicité, P.U.F., Paris, 1990;

Revista Cutia Pandorei, CTEA, 2011;

FM – 3-05.301 – Psychological Operations Process, Techniques, Tactics and Procedures, Fort Bragg, August, 2007;
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com