Imagine copertă

REPERE ISTORICE IMPORTANTE ÎN EVOLUŢIA DIPLOMAŢIEI

Roxana-Maria TOMA

Abstract


Diplomaţia este o artă ce exprimă capacitatea statelor de a se impune pe scena internaţională. Istoria diplomaţiei este fascinantă şi plină de întrebări şi răspunsuri. Încă din cele mai vechi timpuri diplomaţia a fost o parte integrantă a statelor. Conceptele diplomatice s-au dezvoltat de-a lungul istoriei. În îndelungata sa istorie diplomaţia a cunoscut momente de apogeu, pacea, şi de declin, războiul. Statele cele mai dezvoltate au avut nevoie de o dplomaţie puternică, de aceea au organizat-o în mod eficient. Scopul principal al diplomaţiei este promovarea crezurilor şi valorilor politice ale unui stat. Evoluţia diplomatică se leagă de istoria politică a lumii

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Anghel I. M., Dreptul diplomatic, Vol. I, II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984.

Barston R.P., Modern Diplomacy, Second Etition, Longman, London and New York, 1998.

Berindei D., Din începuturile diplomaţiei româneşti moderne, Editura Politică, Bucureşti, 1965.

Cândea V., Giurescu D.C., Maliţa M., Pagini din trecutul diplomaţiei româneşti, Editura Politică, Bucureşti, 1966.

Duculescu Victor, Ipostaze ale diplomaţiei, Bucureşti, 1986.

Duculescu Victor, Diplomaţia secretă, Casa Europeană, Bucureşti, 1992.

Fodere Pradier P., Cours de droit diplomatique, vol. I, Editura II, Paris, 1889

Frunzeti Teodor Diplomaţia Apărării, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti, 2011.

Geamănu Grigore, Drept internaţional public, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.

Garden de Guillaume, Traité complet de diplomatie :Ou, Theorie generale Des Relations Exterieurs Des Pussances de L’Europa, D’apres Les Celebres Autoriter, Vol. 3, Editor Biblio Bazaar, 2010.

Grotius Hugo, Despre dreptul războiului şi al păcii, Edi Ştiinţifică, Bucureşti, 1968.

Maliţa M., Diplomaţia. Şcoli şi Instituţii, ediția a II-a revăzută şi adăugită, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.

Năstase Adrian, Drept diplomatic şi consular, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006.

Toma Maria-Roxana, Misiunile diplomatice şi problematica lor, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2014.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com