Rolul controlului financiar, ca parte a controlului intern/ managerial, în structurile Ministerului Apărării Naționale

Authors

  • Maria COTOARĂ
  • Dumitru NICA Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București, România

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-24-18

Keywords:

controlul financiar, controlul intern/managerial, standarde, eficiență economică, standarde de control intern managerial.

Abstract

Pentru a realiza o analiză viabilă şi reală a implementării sistemului de management şi control intern în structurile Ministerului Apărării Naționale, pentru a determina posibilităţile cele mai eficiente și pentru adaptarea acestuia în contextul manifestării crizelor specifice globalizării, în cuprinsul articolului s-a subliniat faptul că se impune examinarea critică a sistemului actual de control intern, şi mai ales, dezvoltarea și perfecţionarea acestuia, până la stadiul în care să permită ţinerea sub control a tuturor activităţilor desfășurate pentru atingerea obiectivelor. Ca și componentă a controlului intern/managerial și a celui economic, controlul financiar are ca obiectiv cunoașterea de către instituțiile statului, a societăților private, a modului în care sunt administrate resursele materiale si financiare de către factorii decidenți, modul de realizare și cheltuire a banului public, asigurarea echilibrului financiar, realizarea eficienței economico-financiare, dezvoltarea economiei naționale, înfăptuirea progresului social. Totodată, prin acest articol, ne propunem să aducem în atenție probleme esențiale legate de abordările conceptuale privind controlul intern/managerial și controlul financiar și să evidențiem că implementarea unui sistem de control intern/managerial și a unui sistem de control financiar, ca parte componentă a primului sistem, reprezintă o necesitate obiectivă și o condiție de succes pentru un management performant în structurile Ministerului Apărării Naționale.

References

Comisia Europeană. 2003. „Evoluţia negocierilor de aderare la UE.” http://ec.europa.eu/romania/documents/eu_romania/tema_20.pdf.

EUR-Lex. 2018. Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului, din 18 iulie 2018, privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L193, 30.07.2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32018R1046.

Guvernul României. 1999. Ordonanța nr. 119, din 31 august 1999, privind auditul intern şi controlul financiar preventiv. Monitorul Oficial nr. 430. 31 august 1999. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/19169.

Ministerul Apărării Naționale. 2019. Ordin nr. M.100, din 13 mai 2019, pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naţionale. Partea I. Monitorul Oficial al României nr. 456. 6 iunie 2019. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/214799.

Ministerul Finanțelor Publice. 2014. Ordin Nr. 1802, din 29 decembrie 2014 ‐ Partea I pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate. Partea I. Monitorul Oficial nr. 963. 30 decembrie 2014. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_1802_2014.pdf.

__. 2019. Ordin nr. 103, din 16 ianuarie 2019, privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014. Monitorul Oficial nr. 87. 4 februarie 2019. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/210519.

Parlamentul României. 2002a. Lege nr. 500, din 11 iulie 2002, privind finanţele publice. Monitorul Oficial nr. 597. 13 august 2002. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954.

—. 2002b. Lege nr. 672, din 19 decembrie 2002, privind auditul public intern. Monitorul Oficial nr. 953. 24 decembrie 2002. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/40929.

—. 2008. Legea contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**). Monitorul Oficial nr. 454. 18 iunie 2008. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224183.

PODCA. 2015. „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern.” https://isjilfov.ro/files/fisiere/Newsletter-nr-2-SMIS-37635.pdf.

Secretariatul General al Guvernului. 2018. Ordin nr. 600, din 20 aprilie 2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. Monitorul Oficial nr. 387. 7 mai 2018. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317.

Downloads

Published

2024-07-09

Issue

Section

Articole