Tehnologii digitalizate utilizate în domeniul transporturilor militare

Authors

  • Ana-Maria MERLUȘCĂ ”Carol I” National Defence University, Bucharest, Romania

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-24-16

Keywords:

transporturi, militare, susținerea forțelor, soluții digitale.

Abstract

Transporturile militare ca domeniu subsecvent logisticii operaționale asigură atât deplasarea forțelor dintr-o locație în alta, cât și aprovizionarea și susținerea acestora în timpul desfășurării unor exerciții sau operații militare. Asigurarea transportului de materiale către forțele luptătoare la timpul şi locul potrivit, precum și în cantitatea necesară este esențială pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor. Evoluția tehnologică permite adoptarea unor soluții digitale în domeniul logistic, cu următoarele beneficii: reducerea riscului de pierderi umane,accesul în locații dificile, vizibilitatea asupra bunurilor transportate, creșterea vitezei de răspuns la cererile de sprijin logistic.Acest articol își propune să evidențieze o serie de soluții din domeniul tehnologiei digitale care se aplică în domeniul transporturilor militare.Pentru realizarea articolului, a fost aplicată o strategie de cercetare calitativă pentru înțelegerea aprofundată a fenomenelor și proceselor aferente domeniului transporturi militare. În acest scop, tehnica de colectare a datelor aplicată este aceea de analiză a conținutului manualelor, regulamentelor,doctrinelor, articolelor publicate în jurnale și reviste, conținutului media, site-urilor dezvoltatorilor de tehnologie digitală, cărților de specialitate.Concluzia articolului constă în evidențierea avantajelor utilizării tehnologiei robotizate pentru asigurarea transporturilor militare.

References

Army Technology. 2024. ”THeMIS Hybrid Unmanned Ground Vehicle”. https://www.armytechnology.com/projects/themis-hybrid-unmanned-ground-vehicle/?cf-view.

Bi, Yanchao, Jiale Cheng, Limei Wang și Yizhun Peng. 2024. ”Intelligent Logistics Handling Robot: Design, Control, and Recognition.” Proceedings of International Conference onArtificial Life and Robotics. 337–345. https://doi.org/10.5954/ICAROB.2024.OS13-1.

Burgess, Matt. 2024. ”Robots Are Fighting Robots in Russia’s War in Ukraine”. https://www.wired.com/story/robots-are-fighting-robots-in-russias-war-in-ukraine/.

Comandamentul Logistic Întrunit, CLI. 2007. Manualul conducerii sprijinului logistic în operaţii întrunite.

Clausewitz, Carl, Michael Howard, Peter Paret, Bernard Brodie și Rosalie West. 1984. Onwar. New Jersey: Princeton University Press.

Department of the Army. 2020. ”Army Regulation 700–145 Item Unique Identification.” https://milreg.com/File.aspx?id=1411.

Gupta, Suraj G., Mangesh Ghonge și Pradip M. Jawandhiya. 2013. ”Review of Unmanned Aircraft System (UAS).” International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET) 2 (4): 1646-1658. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3451039.

IFR Press Room. 2023. ”European Union: Industries Invest Heavily in Robotics”. https://ifr.org/ifr-press-releases/news/eu-industries-invest-heavily-in-robotics.

Major, Claudia și Eva Strickmann. 2011. ”You can’t always get what you want-Logistical Callenges in Military Operations.” https://www.swp-berlin.org/publications/products/arbeitspapiere/AP_Major_2011_Logisics_in_EU_Operations_ks.pdf.

Martin, Bradley, D. Sean Barnett și Devin McCarthy. 2023. ”Russian Logistics and Sustainment Failures in the Ukraine Conflict: Status as of January 1”, 2023. https://doi.org/10.7249/RRA2033-1.

McKay, Shawn, Matthew E. Boyer, Nahom M. Beyene, Michael Lerario, Matthew W. Lewis,

Karlyn D. Stanley, Randall Steeb, Bradley Wilson și Kate Giglio. 2020. ”Automating Army Convoys: Technical and Tactical Risks and Opportunities”. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2406.html.

Milrem Robotics. fără an. ”The THeMIS UGV”. Accesat 1 martie 2024. https://milremrobotics.com/defence/.

Ministerul Apărării. 2008. „Regulamentul logisticii operațiilor întrunite.” Ordin nr. M. 36, Monitorul Oficial nr. 353, din 7 mai 2008.

Ministerul Apărării Naționale. 2014. „Instrucţiunile privind operaţiunile de mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţilor militare.” Parte integrantă din Ordin nr. M. 4, din 15.01.2014.

Ministry of Defence, MoD. 2015. ”Joint Doctrine Publication 4-00”. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7f9a4d40f0b62305b8824e/20150721-DCDC_JDP_4_00_Ed_4_Logistics_Secured.pdf.

mojix.com. 2019. ”RFID and IoT Technology: Improving Military and Defense Applications from End to End.” https://www.mojix.com/rfid-iot-technology-military-defense/.

NATO. 2023. ”Multi-Domain Operations in NATO – Explained”. https://www.act.nato.int/article/mdo-in-nato-explained/.

Planet.com. fără an. ”Enhance Geospatial Intelligence with Planet’s High Frequency Satellite Data”. Accesat 1 martie 2024. https://www.planet.com/markets/defense-andintelligence/.

Roberti, Mark. 2013. ”How Can the U.S. Army Use RFID?” RFID Journal. https://www.rfidjournal.com/question/how-can-the-u-s-army-use-rfid.

Skove, Sam. 2024. ”Marine Logistics Battalions to Get Resupply Drones by 2028”. https://www.defenseone.com/technology/2024/05/marine-corps-set-field-resupply-dronesall-logistics-battalions-2028/396353/#:~:text=The%20TRUAS%20drone%2C%20also%20known,risky%20to%20send%20in%20vehicles.

Statul Major al Apărării, SMAp. 2023. Doctrina logisticii întrunite a Armatei României.București: Ministerul Apărării Naționale.

Şandor, Sorin Dan. 2013. Metode şi tehnici de cercetare în ştiinţele sociale. București: EdituraTritonic.

Downloads

Published

2024-07-09

Issue

Section

Articole