Imagine copertă

O SCURTĂ ISTORIE A PLANIFICĂRII OPERAŢIILOR MARITIME

Florin NISTOR

Abstract


Planificarea unei operaţii reprezintă primul pas fundamental în iniţierea acţiunii militare. O greşeală în această etapă poate fi fatală pentru toată operaţia. Însuşirea la un nivel foarte bun a principiilor, conceptelor şi procedurilor de planificare reprezintă un deziderat pentru ofiţerii studenţi din U.N.Ap. „Carol I” care urmează a lucra în state majore şi care vor deveni comandanţi. Cunoaşterea în schimb şi a rădăcinilor planificării moderne, a istoriei acesteia aprofundează şi perfecţionează modul de aplicare a procesului de planificare în operaţiilor moderne.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Naval Operational Planning, Naval Warfare Publication Library, 2008, pp. 1-3.

*** FM 100-5, U.S. Army Field Manual, 1982.

Charles Cullen, From the Kriegsakademie to the Naval War College. The Military Planning Process, Naval War College Review, 1970, pp.6 – 18.

David Mason, Maritime Force Structure Planning in the Post Cold War Environment, Ontario Canada, 1998, ppt. Prezentation, slide 1,2.

Frank Snyder, Introduction to Sound Military Decision, U.S. Naval College, Naval Institute Press, Annapolis, 1942, pp. 1-5.

Hans Delbrueck, Histoy of the Art of War, vol 4, The Down of Modern Warfare ,University of Nebraska Press, London, 1985, pp. 424 – 425

Herman Foertsch, Auswahl, Erziehung und Ausbildung zum Generalstabsoffizier. Eine kritische Betrahtung der deutchten Verhaeltinsse vordem 2.1856, Arhiva U.S. Army Europe, Frierburg, p.15

Holden B. Mackenzie, The British Army and the Operational Level of War, Camberley Staff College 1989, p.23.

Hoffenaar, Jan, Findlay, Christopher, Military Planning for European Theatre Conflict during the Cold War, Center for Security Studies, Zurich, 2007.p.25.

James Wason, Innovator or Imitator: Napoleon’s Operational Concepts and the Legacies of Bourcet and Guilbert, US Army Command and Genneral Staff College, 1998, p. 10

Jay Luvaas, Frederick the Great on the art of war, De Capo Press, New York, 1999

J.F.C. Fuller, The Conduct of War , Da Capo Press, New York, 1961, p. 48.

J. Kelly, & M. Brennan, Alien: How Operational Art devoured Strategy, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2009, p. 11. pe http://www.StrategicStudiesInstitute.army.mil/ accesat la 04.03.2013.

G. Simon & M. Duzeli, The Comprehensive Operations Planning Directive, art în NRDC – ITA magazine, 2010, p. 16.

Russel Weigley, The American Way of War, Indiana University Press, 1977, p. 68.

Wayne P. Hughes Jr., A Close Look at the Operational Level of War at Sea, Naval War College Review, Summer 2012, Vol. 65. No 3, p. 2.

SITE – URI ACCESATE

http://militaryhistory.about.com/od/ navalbattles1800s

www.gov.uk.government/uploads/system/uploads/attachement

http://www.nato.int
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com