LECŢII ÎNVĂŢATE PRIVIND EFICIENŢA ALOCĂRII RESURSELOR APĂRĂRII ÎN OPERAŢIILE MULTINAŢIONALE DE INTERES NAŢIONAL

Dorel MIRON

Abstract


Dezvoltarea ramurilor economice, a industriei în principal a generat mutaţii importante în toate sectoarele vieţii, implicit şi asupra domeniului militar. Invenţiile şi inovaţiile din sfera tehnologiilor de vârf au dus la o repoziţionare a principalilor factori de putere militară pe plan internaţional. Conflictele militare contemporane au arătat supremaţia sistemelor moderne de armament şi o reconfigurare firească a teatrelor de operaţii. În acest context ne-am pus problema eficienţei alocării resurselor pentru apărare, în special pentru operaţiile multinaţionale de interes naţional. În urma experienţei privind planificarea structurilor militare în operaţiile multinationale, am considerat oportună intervenţia mea pentru a formula opinii şi de a extrage importante lecţii învăţate la nivel conceptual. Prin parcurgerea acestui articol, am speranţa de modificare a comportamentului factorilor de decizie şi de o schimbare a atitudinilor cu privire la managementul resurselor pentru apărare în operaţiile militare.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


MARTIN Iulian, Raţionament şi argumentare în planificarea operaţiilor, Editura UNAp, Bucureşti, 2015;

ROMAN Daniel, Security of the airspace of the land forces from the perspective of the air defence response systems, Bulletin of „Carol I” National Defence University, Bucharest, 2015, ISSN 2284-936X, ISSN-L 2284-936X;

RUSSEL Bertrand , Economie si securitate, Editura Institutul European, Iaşi, 2004;

DIAMESCU Andrei Marius, Fundamente economice ale sistemului de securitate naţională, Editura Cideince ,,Costin C.Kiritescu,, Bucueşti, 2009;

ISPAS Lucian, Dimensiuni ale modernizării capabilităţilor militare, Editura A.F.T. „N. Bălcescu”, Sibiu, 2014;

BAHNAREANU Cristian, ,,Factorii de natură economică: factori generatori de securitate şi insecuritate?”, Colocviu strategic, nr.14/2005;

BARI Ioan, Probleme globale contemporane, Editura Economica, Bucuresti, 2003;

BENOIT, Emile, Defence and Economic Growth in Developing Countries, Lexington, 1973;

Surse internet:

http://www.leavenworth.army.mil/threats/index.

http://.fas.org/man/dod-101/army./docs/astmp.

www.NATO.int,NATO Strategic Concept, Washington Summit, 1999.

http://.globalsecurity.org/military/ops/allied_force.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com