LECŢII ÎNVĂŢATE PRIVIND EFICIENŢA ALOCĂRII RESURSELOR APĂRĂRII ÎN OPERAŢIILE MULTINAŢIONALE DE INTERES NAŢIONAL

Authors

  • Dorel MIRON Statul Major al Forţelor Terestre

Abstract

Dezvoltarea ramurilor economice, a industriei în principal a generat mutaţii importante în toate sectoarele vieţii, implicit şi asupra domeniului militar. Invenţiile şi inovaţiile din sfera tehnologiilor de vârf au dus la o repoziţionare a principalilor factori de putere militară pe plan internaţional. Conflictele militare contemporane au arătat supremaţia sistemelor moderne de armament şi o reconfigurare firească a teatrelor de operaţii. În acest context ne-am pus problema eficienţei alocării resurselor pentru apărare, în special pentru operaţiile multinaţionale de interes naţional. În urma experienţei privind planificarea structurilor militare în operaţiile multinationale, am considerat oportună intervenţia mea pentru a formula opinii şi de a extrage importante lecţii învăţate la nivel conceptual. Prin parcurgerea acestui articol, am speranţa de modificare a comportamentului factorilor de decizie şi de o schimbare a atitudinilor cu privire la managementul resurselor pentru apărare în operaţiile militare.

Author Biography

Dorel MIRON, Statul Major al Forţelor Terestre

Născut la data de 01.10.1962 în com. Timişeni, jud. Neamţ, a absolvit, în anul 1993, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii BucureştiAcademia de Înalte Studii Militare în anul 1995. Este doctor în Ştiinţe militare şi informaţii din anul 2012. În prezent îşi desfăşoară activitatea în cadrul Statului Major al Forţelor Terestre.

References

MARTIN Iulian, Raţionament şi argumentare în planificarea operaţiilor, Editura UNAp, Bucureşti, 2015;

ROMAN Daniel, Security of the airspace of the land forces from the perspective of the air defence response systems, Bulletin of „Carol I” National Defence University, Bucharest, 2015, ISSN 2284-936X, ISSN-L 2284-936X;

RUSSEL Bertrand , Economie si securitate, Editura Institutul European, Iaşi, 2004;

DIAMESCU Andrei Marius, Fundamente economice ale sistemului de securitate naţională, Editura Cideince ,,Costin C.Kiritescu,, Bucueşti, 2009;

ISPAS Lucian, Dimensiuni ale modernizării capabilităţilor militare, Editura A.F.T. „N. Bălcescu”, Sibiu, 2014;

BAHNAREANU Cristian, ,,Factorii de natură economică: factori generatori de securitate şi insecuritate?”, Colocviu strategic, nr.14/2005;

BARI Ioan, Probleme globale contemporane, Editura Economica, Bucuresti, 2003;

BENOIT, Emile, Defence and Economic Growth in Developing Countries, Lexington, 1973;

Surse internet:

http://www.leavenworth.army.mil/threats/index.

http://.fas.org/man/dod-101/army./docs/astmp.

www.NATO.int,NATO Strategic Concept, Washington Summit, 1999.

http://.globalsecurity.org/military/ops/allied_force.

Published

2015-10-09

Issue

Section

Articole