Imagine copertă

ROLUL SISTEMELOR INFORMAȚIONALE PUBLICE ÎN PROCESUL DE ATENUARE/ELIMINARE A RISCURILOR, AMENINŢĂRILOR ŞI VULNERABILITĂŢILOR DE NATURĂ FINANCIARĂ CU IMPACT ASUPRA SECURITĂŢII NAŢIONALE

Tiberiu-Valentin MAVRODIN

Abstract


Lărgirea spectrului de riscuri neconvenționale și necesitatea identificării timpurii a tuturor factorilor de risc și ameninţări la adresa securităţii naţionale reprezintă argumentele dezvoltării unor modalități specifice de gestionare și contracarare a acestora. În acest context, implementarea unor sisteme avansate de colectare și verificare a informațiilor de tip financiar aparținând sectorului public va determina o serie de efecte pozitive în direcția îmbunătățirii disciplinei și managementului financiar în sectorul public, dar și un instrument eficace de atenuare/eliminare pericolelor şi amenințărilor de natură financiară la adresa securității naționale.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Ionel Enache, 2004, Planificarea şi organizarea serviciilor, http://ebooks.unibuc.ro/StiinteCOM/planif/intro.htm;

Mihai Stănișoară, 2008, Informaţiile ca fundament al deciziei şi acţiunii strategice, www.sri.ro/upload/MStanisoara.pdf;

PwC - Centrul de Cercetare a Sectorului Public, 2013, Towards a new era in government accounting and reporting, www.pwc.com/ipsassurvey ;

Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrul Afacerilor Interne nr 18/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Afacerilor Interne şi a Cartei auditului intern în Ministerul Afacerilor Interne.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com