ROLUL SISTEMELOR INFORMAȚIONALE PUBLICE ÎN PROCESUL DE ATENUARE/ELIMINARE A RISCURILOR, AMENINŢĂRILOR ŞI VULNERABILITĂŢILOR DE NATURĂ FINANCIARĂ CU IMPACT ASUPRA SECURITĂŢII NAŢIONALE

Authors

  • Tiberiu-Valentin MAVRODIN Ministerul Finanţelor Publice

Abstract

Lărgirea spectrului de riscuri neconvenționale și necesitatea identificării timpurii a tuturor factorilor de risc și ameninţări la adresa securităţii naţionale reprezintă argumentele dezvoltării unor modalități specifice de gestionare și contracarare a acestora. În acest context, implementarea unor sisteme avansate de colectare și verificare a informațiilor de tip financiar aparținând sectorului public va determina o serie de efecte pozitive în direcția îmbunătățirii disciplinei și managementului financiar în sectorul public, dar și un instrument eficace de atenuare/eliminare pericolelor şi amenințărilor de natură financiară la adresa securității naționale.

Author Biography

Tiberiu-Valentin MAVRODIN, Ministerul Finanţelor Publice

Născut la data de 19.05.1976 în municipiul Buzău, județul Buzău; întreaga activitate profesională și-a desfășurat-o în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, contribuind în decursul celor 16 ani de activitate la implementarea și dezvoltarea unui număr considerabil de sisteme și mecanisme prin intermediul cărora s-a realizat îmbunătățirea modului de derulare a operațiunilor de încasări și plăți la nivelul unităților trezoreriei statului ; de-a lungul carierei a manifestat o preocupare constantă în direcția menținerii unui nivel corespunzător de pregătire și perfecționare a cunoștințelor profesionale, urmând o serie de programe de formare specializată și cursuri postuniversitare în domeniile de interes.

References

Ionel Enache, 2004, Planificarea şi organizarea serviciilor, http://ebooks.unibuc.ro/StiinteCOM/planif/intro.htm;

Mihai Stănișoară, 2008, Informaţiile ca fundament al deciziei şi acţiunii strategice, www.sri.ro/upload/MStanisoara.pdf;

PwC - Centrul de Cercetare a Sectorului Public, 2013, Towards a new era in government accounting and reporting, www.pwc.com/ipsassurvey ;

Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrul Afacerilor Interne nr 18/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Afacerilor Interne şi a Cartei auditului intern în Ministerul Afacerilor Interne.

Published

2015-10-08

Issue

Section

Articole