Durata de folosință a construcțiilor militare din patrimoniul Ministerului Apărării Naționale: între eficiență și adaptabilitate

Authors

  • Adina SEGAL Domain and Infrastructure Directorate, Romanian Ministry of National Defense

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-24-09

Keywords:

infrastructură pentru apărare, construcții speciale, cazărmi, legislație pentru construcții, reglementări militare.

Abstract

Infrastructura militară din România a suferit transformări semnificative de-a lungul timpului. Perioadele de expansiune și de modernizare au alternat cu momentele de restrângere și, uneori, cu trecerea unor cazărmi în administrare civilă. Aceste schimbări reflectă nu doar evoluțiile tehnologice, ci și adaptarea la cerințele dinamice ale apărării naționale.Regulamentele de infrastructuri din 2008 leagă durata de folosință a facilităților militare direct de activitatea militară, subliniind nevoia de infrastructură flexibilă și adaptabilă. În acest context, articolul analizează cadrul legislativ privind amortizarea investițiilor, uzura construcțiilor și autorizarea lucrărilor, evidențiind importanța corelării reglementărilor militare cu cele civile.În concluzii, se analizează discrepanțele dintre legislația națională și regulamentele militare, sugerând revizuiri și completări ale regulamentelor existente, în special în ceea ce privește facilitățile temporare și semipermanente, pentru a răspunde mai eficient nevoilor actuale și viitoare ale apărării naționale.

Author Biography

Adina SEGAL, Domain and Infrastructure Directorate, Romanian Ministry of National Defense

Adina Segal graduate of the University of Architecture and Urbanism Ion Mincu Bucharest, Faculty of Architecture, series of graduates 2010. Currently, she is a PhD student at the Doctoral School of Architecture within the University of Architecture and Urbanism Ion Mincu Bucharest, researching "A critical and spatial study of military infrastructure in Romania."

She completed her education by graduating several courses:

  • 2022 - "Expert in accessing European structural and cohesion funds" - National Institute of Research and Development in Informatics - ICI, Bucharest
  • 2021 - "Project Manager" - Faxmedia Courses S.R.L., Ploiești
  • 2021 - "Head of public institution service - urbanism" - Faxmedia Courses S.R.L., Ploiești
  • 2020 - Advanced logistics course for engineers - "Ferdinand I" Military Technical Academy, Bucharest

As an architect by profession, since 2009, she has worked in various private design offices, and since 2017, she has worked as a designer at the Centrului de studii și proiecte construcții militare, where, as a lead architect, she contributed to numerous projects, including the feasibility studies for the 3600 Mihai Bravu military base or the administrative pavilion in the 727 Fetești military base. In recognition of the efforts made in 2020, she was awarded the Emblem of Honor of the Air Forces. Since 2021, she has been working as Head of Site Supervision Office at the Domains and Infrastructure Directorate.

She is a co-author with Sabin Purice of the text published in the book " Orașul Posibil - Interventii in Spatiul Urban Postcomunist " published in 2012 by Tact Publishing and author of the article "Regulating real estate investments from the National Defense Ministry heritage" published in Romanian Military Thinking no. 2/2023. She also participated in the 2023 Conference of Conferința Gândirea Militară Românească where she presented a paper based on her doctoral research results entitled "Temporary constructions for military facilities - solutions for increasing adaptability and efficiency."

References

Agenția media a armatei. 2019. „Ziduri reci, cu suflet la temelie.” http://presamil.ro/ziduri-reci-cu-suflet-la-temelie/.

—. 2022. „Cine mai are grijă de patrimoniul armatei?” http://presamil.ro/cine-mai-grija-de-patrimoniul-armatei/.

Cabine & Containere. fără an. „Cabina sector militar.” Accesat 20 februarie 2024. https://www.cabine-containere.ro/cabina-sector-militar/.

Colban, Gh. C. 1998. Elemente de legislație în construcții și asigurare tehnico-materială de cazare. București: Editura Academiei Tehnice Militare.

Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii. 2022. „Facilități nepermanente ale DOD în sprijinul operațiilor militare.” UFC 1-201-01. https://www.wbdg.org/FFC/DOD/UFC/ufc_1_201_01_2022_c4.pdf.

Direcția domenii și infrastructuri. 2020. „Dispoziția șefului Direcției domenii și infrastructuri nr. DDI-4, din 14 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreținere și reparații curente la clădirile și construcțiile speciale din patrimoniul imobiliar al Ministerului.” Accesat prin aplicația Lexmil din rețeaua INTRAMAN la 17 martie 2023.

__. 2022a. „Dispoziția nr. DDI-13, din 17 iunie 2022 pentru aprobarea Regulamentului proprietății imobiliare în Ministerul Apărării Naționale.” Accesat prin aplicația Lexmil din rețeaua INTRAMAN la 17 martie 2023.

__. 2022b. „Dispoziția șefului Direcției domenii și infrastructuri nr. DDI-12, din 13 aprilie 2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de domenii și infrastructuri.” Accesat prin aplicația Lexmil din rețeaua INTRAMAN la 17 martie 2023.

Guvernul României. 1994. „Ordin nr. 746, din 9 iunie 1994 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale.” Monitorul Oficial, nr. 180. 15 iulie 1994. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/5317.

__. 1998. „Hotărârea nr. 964, din 23 decembrie 1998 pentru aprobarea clasificației și a duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe.” Monitorul Oficial, nr. 520. 30 decembrie 1998. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/16651.

__. 2004. „Hotărârea nr. 2139, din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.” Monitorul Oficial,nr. 46. 13 ianuarie 2005. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/58613.

Herjeu, C. 1902. Istoria Armei Geniului. București: I.V. Socecu.

Ministerul Apărării Naționale. 2008a. „Ordinul nr. M. 45, din 9 mai 2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de domenii și infrastructuri.” Monitorul Oficial, nr. 405. 29 mai 2008. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/93541.

__. 2008b. „Ordinul nr. M.44, din 9 mai 2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreținere și reparații curente la clădirile și construcțiile speciale din patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării.” Monitorul Oficial, nr. 402. 28 mai 2008. https://legislatie.just.ro/public/DetaliiDocument/93499.

__. 2008c. „Ordinul nr. M.91, din 12 septembrie 2008 privind aprobarea Regulamentului proprietății imobiliare în Ministerul Apărării.” Monitorul Oficial, nr. 668. 26 septembrie 2008. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/97630.

__. 2013. „Ordinul nr. M 92, din 16 septembrie 2013 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe, precum și declasarea și casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în cadrul Ministerului Apărării Naționale.” https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/151635.

__. 2018. „Ordinul nr. M.40, din 8 martie 2018 privind aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special.” Monitorul Oficial, nr. 738. 27 august 2018.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 2012. „Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor CR 0-2012”. https://www.mdlpa.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_I/I_19_1_CR_0_2012.pdf.

__. fără an. „Normativ privind executarea lucrărilor de întreținere și reparații la clădiri și construcții speciale GE 032-97.” Accesat 15 ianuarie 2004. https://www.mdlpa.ro/pages/reglementare22.

Parker, Daniel M. 2016. Obsolescence: An Architectural History. Chicago: Everand.

Parlamentul României. 1991. „Legea nr. 50, din 29 iulie 1991 (**republicată**) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.” Monitorul Oficial, nr. 933. 13 octombrie 2004. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794.

__. 2015. „Legea nr. 227, din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal.” Monitorul Oficial, nr. 688.10 septembrie 2015. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.pdf.

Petrișor, A.I. 2011. FATE - Conversia fostelor baze militare în centre antreprenoriale. O perspectivă românească. București: Editura Ars Docendi.

Schmidt, R. și S. Austin. 2016. Adaptable Architecture – Theory and Practice. New York: Routledge.

SMFT [Statul Major al Forțelor Terestre]. 2022. „Exercițiu în poligonul «Operații militare în teren urban» din Cincu.” https://www.defense.ro/exercitiu-in-poligonul-operatii-militare-in-teren-urban-din-cincu.

Stârzioru, M. și S. Pădureanu. 1995. Istoria construcțiilor și domeniilor militare. București: Editura Militară.

Downloads

Published

2024-04-09

Issue

Section

Articole