Abordări integratoare și relaționale ale rezilienței în concepția și acțiunea Alianței Nord-Atlantice

Authors

  • Gheorghe MINCULETE Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
  • Veronica PĂSTAE Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”, București

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-24-07

Keywords:

instabilitate, competiție, reziliență, reziliență stratificată, reziliență civilă, reziliență operațională (militară), protecție, stabilitate, funcționabilitate.

Abstract

Conceptul de reziliență, adecvat operațiilor specifice, a fost folosit în cadrul NATO încă din anul 2010. Particularitatea termenului rezidă în fazele caracteristice de implementare în mediul operațional aliat, ceea ce generează o conduită adecvată de identificare, analiză și eludare a riscurilor, de rezistență la factorii perturbatori și de impact, recuperare, refacere și restabilire a potențialui inițial de forță și acțiune. Forțele combatante ale Alianței vor avea posibilitatea menținerii integrității și funcționalității adecvate, chiar și în condiții restrictive și cu dificultate crescută, prin implementarea, la nivelurile organizațional și acțional, a celor două componente ale rezilienței stratificate (operațională sau militară și civilă). În acest mod, va fi realizat un nivel ridicat de protecție, stabilitate și viabilitate a dispozitivelor de luptă ale forțelor tactice și/sau joint în fața unui ansamblu de amenințări și acțiuni complexe ale forțelor unui stat neprietenos (inamic). Prin cele relevate, cercetarea prezentă include o abordare teoretică, cu posibilități de concretizare în sfera rezilienței aplicate în domeniile civil și militar ale NATO, fiindcă include detalii importante cu caracter programatic, raportate la consecințele confruntării armate ruso-ucrainene, derulate începând cu 24 februarie 2022. De aici, au rezultat o serie de elemente relevante pentru consolidarea puterii acționale a forțelor joint și tactice, destinate a fi angajate în operații cu caracter național și multinațional în cadrul Alianței Nord-Atlantice, împotriva oricăror forțe agresive adverse.

References

Dowd, Anna, Dominik P. Jankowski, și Cynthia Cook. 2023. ”European Warfighting Resilience and NATO Race of Logistics: Ensuring That Europe Has the Fuel It Needs to Fight the Next War.” https://www.csis.org/analysis/european-warfighting-resilience-and-nato-race-logistics-ensuring-europe-has-fuel-it-needs.

Dowd, Anna, și Cynthia Cook. 2022. ”Bolstering Collective Resilience in Europe.” https://www.csis.org/analysis/bolstering-collective-resilience-europe.

E-ARC [Centrul Euroatlantic pentru Reziliență]. 2023. „E-ARC participă la seminarul NATO din Polonia privind reziliența stratificată”. https://e-arc.ro/tag/layered-resilience/.

Felstead, Peter. 2024. ”Steadfast Defender 24’, NATO’s largest exercise since the Cold War, kicks off.” https://euro-sd.com/2024/01/major-news/36158/steadfast-defender-kicks-off/.

Garamone, Jim. 2024. “NATO Begins Largest Exercise Since Cold War.” https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3656703/nato-begins-largest-exercise-since-cold-war/.

Hagen, Jeff, Forrest E. Morgan, Jacob L. Heim, și Matthew Carroll. 2016. The Foundations of Operational Resilience-Assessing the Ability to Operate in an Anti-Access/Area Denial (A2/AD) Environment. Santa Monica, California: RAND Corporation.

Herrera, G. James. 2021. “Military Installation Resilience: What Does It Mean?” https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1147490.pdf.

LSE IDEAS. 2023. “NATO’s 2022 Strategic Concept: One Year On.” https://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/updates/2023-SU-NATO-OneYearOn.pdf.

Minculete, Gheorghe. 2023. Determinări relaționale privind modernizarea logisticii operaționale. Sibiu: Editura Techno Media.

NATO. 2010. “Active Engagement, Modern Defence – Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organisation adopted by Heads of State and Government in Lisbon.” https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_68580.htm.

—. 2021. ”Strengthened Resilience Commitment. paragraph 4.” https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_185340.htm.

—. 2023a. “NATO and European Union launch task force on resilience of critical infrastructure.” https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_212874.htm.

—. 2023b. ”NATO’s military presence in the east of the Alliance.” https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_136388.htm.

—. 2023c. ”Resilience, civil preparedness and Article 3.” https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132722.htm.

—. 2023d. “Vilnius Summit Communiqué.” https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_217320.htm?selectedLocale=en.

—. 2024. ”NATO Exercise Steadfast Defender 2024.” https://ac.nato.int/archive/2024/nato-exercise-steadfast-defender-2024.

NATO-ACT. 2022. “NATO Resilience Symposium.” https://www.act.nato.int/wp-content/uploads/2023/05/20221018_resilience_symposium_report-1.pdf.

—. 2023a. “Adaptable Strategy: NATO Warfighting Capstone Concept’s 20-Year Vision for NATO and Allied Forces.” https://www.act.nato.int/article/nwccs-20year-vision-for-nato/.

—. 2023b. “Allied Command Transformation Enhances NATO’s Logistics and Sustainment Supply Chains.” https://www.act.nato.int/article/act-enhances-natos-logistics-sustainment-supply-chains/.

—. 2023c. “Resilience and Civil Preparedness in NATO.” https://www.act.nato.int/article/resilience-and-civil-preparedness-in-nato/.

—. 2024. “NATO’s Steadfast Defender 2024: Unprecedented Military Exercise Signals Alliance Unity and Preparedness.” https://www.act.nato.int/article/steadfast-defender-2024-signals-alliance-unity-and-preparedness/.

Reuters. 2024. ”NATO to hold biggest drills since Cold War with 90,000 troops.” https://www.reuters.com/world/europe/nato-kick-off-biggest-drills-decades-with-some-90000-troops-2024-01-18/.

Roepke, Wolf-Diether și Hasit Thankey. 2019. ”Resilience: the first line of defence.” NATO REVIEW. https://www.nato.int/docu/review/articles/2019/02/27/resilience-the-first-line-of-defence/index.html.

Ryczynski, J. și A.A. Tubis. 2021. ”Tactical Risk Assessment Method for Resilient Fuel Supply Chains for a Military Peacekeeping Operation.” Energies 14(15) (15): 4679. https://doi.org/10.3390/en14154679.

van Mill, Jeroen (Lieutenant Colonel). 2023. “The Future of NATO’s Resilience. Concepts and Wargaming.” The Three Swords (39). https://www.jwc.nato.int/application/files/9616/9804/8578/RESILIENCE.pdf.

Wheeler, Gerhard. 2021. “Operational Resilience: Applying The Lessons of War.” https://nationalpreparednesscommission.uk/wp-content/uploads/2021/05/Operational-Resilience-Applying-the-Lessons-of-War.pdf.

Downloads

Published

2024-04-09

Issue

Section

Articole