Integrarea capabilităților multidomeniu în operațiile unităților interarme din forțele terestre

Authors

  • Petru–Marian VEREȘ „Carol I” National Defence University, Bucharest, Romania

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-24-03

Keywords:

lupta armată interarme, domeniu, efecte, angajare simultană și sincronizată a armelor, operații multidomeniu, capabilități.

Abstract

Conflictele curente, în desfășurare pe tot globul pământesc, au evidențiat necesitatea unei noi forme de război care să reducă numărul de victime și gradul de distrugere și, care, în același timp, să atenueze efectele mijloacelor hibride, omniprezente în doctrina tuturor actorilor. Această nouă fizionomie a războiului are ca mijloc de obținere a succesului operația multidomeniu. Deși operații multidomeniu au fost executate și în trecut, conceptul care înglobează procesul acestor operații este nou și există încă modificări semnificative care trebuie să se aplice, astfel încât să se permită actorilor operaționalizarea acestuia. Acest articol are ca scop studierea particularităților integrării operațiilor multidomeniu în operațiile forțelor terestre, prin identificarea punctelor tari și limitărilor dezvoltării procesului acestora, a condițiilor și principiilor lor de integrare la nivelul forțelor terestre, reieșite din analiza comparativă a abordărilor SUA și Federației Ruse, precum și din lecțiile învățate din conflictele curente.

References

Caliskan, Murat. 2019. “Hybrid Warfare through the Lens of Strategic Theory.” Defense and Security Analysis 35 (1): 40-58. doi:10.1080/14751798.2019.1565364.

Chief of Staff Paper #1. 2021. “Army Multi-Domain Transformation.” https://api.army.mil/e2/c/downloads/2021/03/23/eeac3d01/20210319-csa-paper-1-signed-print-version.pdf.

Department of the Army. 2019. “Army Doctrine Publication 3-0 Operations”. https://irp.fas.org/doddir/army/adp3_0.pdf.

—. 2021. “Field Manual 3-94 Army, Corps and Division Operations”. https://irp.fas.org/doddir/army/fm3_94.pdf.

—. 2022. “Field Manual 3-0 Operations.” https://irp.fas.org/doddir/army/fm3-0.pdf

Grau, Lester W. și Charles K. Bartles. 2016. ”The Russian Way of War - Force Structure, Tactics, and Modernization of the Russian Ground Forces”. https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Hot%20Spots/Documents/Russia/2017-07-The-Russian-Way-of-War-Grau-Bartles.pdf.

Hooton, Ernest A. și Tom Cooper. 2019. Desert Storm. Volume I: The Iraqi Invasion of Kuwait and Operation Desert Sheild 1990-1991. Helion & Company Limited.

House, Jonathan M. 1984. ”Toward Combined Arms Warfare: A Survey of 20th-Century Tactics, Doctrine, and Organization”. https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/house.pdf.

McEnany, Charles. 2022. ”Multi-Domain Task Forces A Glimpse at the Army of 2035.” https://www.ausa.org/publications/multi-domain-task-forces-glimpse-army-2035.

NATO. 2022. “Conceptul Strategic al NATO 2022.” Adoptat de șefii de stat și de guvern în cadrul Summitului NATO de la Madrid din 29 iunie 2022. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept-ro.pdf.

—. 2023. ”Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2023).” https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2023/7/pdf/230707-def-exp-2023-en.pdf.

NATO Standard AJP 3-9. 2016. Allied Joint Doctrine for Intelligence Procedures. Edition B, Version 1, NATO Standardization Office.

—. 2021. Allied Joint Doctrine for Joint Targetting. Edition B, version 1, NATO Standardization Office.

NATO Standard AJP-01. 2022. ”Allied Joint Doctrine”. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/659ea238e96df5000df843f3/AJP_01_EdF_with_UK_elements.pdf.

Nistorescu, Claudiu Valer. 2022. ”The Battle of Kyiv – Considerations on the conduct of military operations at the tactical level”. Romanian Military Thinking Conference.Bucharest: The Defence Staff.

Reuters. 2023a. Russian budget expenditure in 2023 to total $351 bln - finance minister. https://www.reuters.com/markets/europe/russian-budget-expenditure-2023-total-351-blnfinance-minister-2023-12-27/.

—. 2023b. China plans 7.2% defence spending rise this year, faster than GDP target. https://www.reuters.com/world/china/china-says-armed-forces-should-boost-combat-preparedness-2023-03-05/.

Simoens, Tom. 2022. “Combined Arms Warfare As The Key To Success On The Contemporary Battlefield?” The Defense Horizon Journal. https://tdhj.org/blog/post/combined-arms-warfare-success-battlefield/.

Skates, Jesse L. 2021. “Multi-Domain Operations at Division and Below.” Military Review - The Proffesional Journal of the U.S. Army. https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/January-February-2021/Skates-Multi-Domain-Ops/.

Stanciu, Cristian-Octavian. 2018. “War – A Complex Social Phenomenon.” International Scientific Conference Strategies XXI, Technologies – Military Applications, Simulations And Resources . Bucharest: “Carol I” National Defense University.

TRADOC Pamphlet 525-3-1. 2018. “The U.S. Army in Multi-Domain Operations 2028.” https://adminpubs.tradoc.army.mil/pamphlets/TP525-3-1.pdf.

US DoD [United States Department of Defense]. 2022. ”Defense Budget Owerview”. https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/FY2023/FY2023_Budget_Request_Overview_Book.pdf.

Watling, Jack și Nick Raynolds. 2023. ”Meatgrinder: Russian Tactics in the Second Year of Its Invasion of Ukraine”. https://static.rusi.org/403-SR-Russian-Tactics-web-final.pdf.

Zabrodskyi, Mykhaylo, Jack Watling, Oleksandr V. Danylyuk și Nick Reynolds. 2022. ”Preliminary Lessons in Conventional Warfighting from Russia’s Invasion of Ukraine: February–July 2022”. https://static.rusi.org/359-SR-Ukraine-Preliminary-Lessons-Feb-July-2022-web-final.pdf.

Downloads

Published

2024-04-09

Issue

Section

Articole