Imagine copertă

SISTEM INTERINSTITUŢIONAL DE MANAGEMENT AL REZILIENŢEI SPAŢIULUI METROPOLITAN

Lucian ILIESCU

Abstract


Mediul urban reprezintă un pol important de concentrare a populaţiei, a activităţilor economice şi culturale care oferă locuitorilor săi condiţii de viaţă decente, de cele mai multe ori net superioare celor din mediul rural. Oraşul, prin natura activităţilor şi accesului facil la servicii, educaţie şi tehnologii, prezintă însă şi o serie de provocări la adresa securităţii publice. Acestea se manifestă printr-o serie de riscuri şi ameninţări, unele tolerabile de către societate, iar altele care necesită intervenţia autorităţii publice pentru prevenire şi contracarare. Astfel, pentru operaţionalizarea conceptului de rezilienţă urbană este necesară proiectarea şi implementarea unui sistem informaţional interinstituţional, care să permită aplicarea eficientă a politicilor şi strategiilor de dezvoltare durabilă.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Carpenter, S. R., and L. H. Gunderson, Coping With Collapse: Ecological and Social Dynamics in Ecosystem Management, 2001

Olaru Mircea, Jandarmeria română între ordinea publică şi globalizarea ameninţărilor la adresa ordinii publice, Simpozion Ştiinţific, Jandarmeria română – tradiţii şi perspective, Ediţia a III a, Bucureşti, 2013

www.fireengineering.com/fire-prevention-protection.html

Directiva 2008/114/CE a consiliului din 8 decembrie 2008, privind identificarea si desemnarea infrastructurilo rcritice europene si evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora.

http://www.arts.org.ro/pagini/cipic2013.php#../imagini/cipic2013/galerie/DSC_0016.jpg
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com