Dreptul Republicii Moldova la apărare și unele aspecte ale capacităților defensive

Authors

  • Ion COROPCEAN Agenția pentru Știință și Memorie Militară, București, România

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-23-41

Keywords:

apărare, capacitate militară, suficiență defensivă, serviciul militar, rezervist

Abstract

Cu toate că s-a declarat stat neutru, Republica Moldova este nevoită să ţină cont de potenţiale surse de amenințări militare. Apărarea este un domeniu fundamental şi distinct al securităţii naţionale care vizează realizarea intereselor naţionale şi procesele de dezvoltare politică, economică şi socială ale statului. Conform dreptului internațional, Republica Moldova are dreptul la apărare și dreptul de a-și asigura securitatea militară prin toate mijloacele de care dispune. Este legal a avea forţe armate, construite pe principiul suficienței defensive, pentru apărarea suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale, pentru anihilarea conflictelor armate și a altor acte de violenţă din interiorul ţării care pun în pericol ordinea constituţională.

References

Аcademic. 2010. ”Словари и энциклопедии на Академике” [Academic Dictionaries and Encyclopedias]. https://dic.academic.ru/dic.nsf/emergency%20/1582/%D0%9E%25%20D0%B1%D0%BE%25%20D1%80%D0%BE%25%20D0%BD%25%20D0%BD%D0%B0%D1%8F.

Botnarenco, Iurii. 2022. „UE va oferi sprijin militar Republicii Moldova.” https://adevarul.ro/stiri-externe/republica-moldova/ue-va-oferi-sprijin-militar-republiciimoldova-2165407.html.

Cibotaru, V. 2015. ”De ce fel de armată are nevoie Moldova.” https://www.dw.com/ro/de-cefel-de-armat%C4%83-are-nevoie-moldova/a-18393966.

Croitman, Daniela. 2023. „Putin a promulgat legea prin care Rusia denunţă Tratatul privind Forţele Armate Convenţionale în Europa.” https://sinteza.org/2023/05/30/putin-a-promulgat-legea-prin-care-rusia-denunta-tratatul-privind-fortele-armateconventionale-in-europa/.

Curtea Constituțională a Republicii Moldova. 2017. „Hotârâre privind interpretarea articolului 11 din Constituție.” https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=613&l=ro.fandom.com. 2015.

”Armed Forces of the Republic of Moldova.” https://military-history.fandom.com/wiki/Armed_Forces_of_the_Republic_of_Moldova.

Global Fire Power. 2022. ”Analitical display.” https://www.globalfirepower.com/.

—. 2023. ”Reserve Military Manpower by Country.” https://www.globalfirepower.com/active-reserve-military-manpower.php.

Guvernul Republicii Moldova. 1992. „Ministerul Afacerilor Externe. Convenție privindprincipiile și modul de îndeplinire a Tratatului cu privire la Forțele ArmateConvenționale în Europa.” https://www.legis.md/catare/downloadpdf/115591.

—. 2018. „Hotărârea Guvernului nr. 961 din 03.10.2018 cu privire la aprobarea Strategiei militare și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia pentru anii 2018-2022.” Monitorul Oficial, nr. 410-415, art. 1110.

—. 2019. „Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Tinerii în Republica Moldova în anul 2019.” https://statistica.gov.md /newsview.php?l=ro&idc=168&id=6729.

—. 2023a. „Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Populaţia și procesele demografice.” https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=103.

—. 2023b. „Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Planului național de dezvoltare pentru anii 2023-2025.” https://www.calm.md/wp-content/uploads/2023/04/89.pdf.

—. 2023c. „Planul Național de Dezvoltare pentru anii 2023-2025 și Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023.” https://gov.md/ro/content/planul-national-dedezvoltare-pentru-anii-2023-2025-si-planul-de-actiuni-al-guvernului.

Makarenko, I.K. 2000. ”Основные понятия, определения и термины по военной проблематике” [Basic concepts, definitions and terms on military issues]. Изд. Минобороны России. М. https://lib.sale/munitsipalnoe-upravleniegosudarstvennoe/ oboronnaya-dostatochnost-74037.html.

Mihailovici, Stela. 2015. „Cu se se apără R. Moldova în caz de invazie militară?” https://www.ziarulnational.md/dotare-curios-cu-ce-se-apara-r-moldova-in-caz-de-invaziemilitara/.

Ministerul Apărării al Republicii Moldova. 2023a. „Alte trei transportoare Piranha recepționate de Armata Națională.” https://www.army.md/index.php?lng=2&action=show&cat=122&obj=8033.

—. 2023b. ”Un nou pachet de asistență pentru Armata Națională.” https://www.army.md/?ln g=2&action=show&cat=122&obj=8199.

MOLDPRES. 2022. „UE alocă 40 de milioane pentru consolidarea capacităților forțelor armate.” https://www.moldpres.md/news/2022/07/01/22004909.

Organizația Națiunilor Unite. 1945. „CARTA NAŢIUNILOR UNITE din 26 iunie 1945.” https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/19362.

Parlamentul Republicii Moldova. 1994. „Constituția Republicii Moldova. Articolul 57.Apărarea Patriei”; „Articolul 108. Forțele armate.” Monitorul Oficial, nr. 78, art. 140.https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111918&lang=ro.

—. 2002. „Legea nr. 1245, din 18.07.2002, cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei.” Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2002, nr. 137-138, art. 1054.

—. 2003. „Legea nr. 345 cu privire la apărarea naţională.” https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110393&lang=ro.

—. 2023. „Bugetul Ministerului Apărării pentru anul 2023 va fi majorat cu 649,9 milioane lei.” https://army.md/? lng=2&action=show&cat=122&obj=7907#.Y-n0-q1BzIU.

Parlamentul României. 2006. „Legea nr. 446, din 30 noiembrie 2006, privind pregătirea populației pentru apărare.” https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/77597.

Președinția Republicii Moldova. 2022. „Șefa statului a participat la ceremonia aniversării a 30-a de la fondarea Marelui Stat Major al Armatei Naționale.” https://presedinte.md/rom/presa/sefa-statului-a-participat-la-ceremonia-de-aniversare-a-30-de-ani-de-lafondarea-

marelui-stat-major-al-armatei-nationale.

Tkachev, V.N., E.Yu. Khrustalev și V.N. Rassadin. 2009. ”Оборонная достаточность ибоеспособность армии” [Defense sufficiency and combat effectiveness of the army]. https://cyberleninka.ru/article/n/oboronnaya-dostatochnost-i-boesposobnost-armii/viewer.

Downloads

Published

2024-01-15

Issue

Section

Articole