Imagine copertă

REFERINŢE INTERDISCIPLINARE ALE PROFESIONALITĂŢII ACADEMICE

Silvia FĂT

Abstract


Articolul abordează modalităţile de interpretare interdisciplinară a profesionalităţii academice. Profesiile au grade distincte de evoluţie, întrucât au asimilat în mod diferit, atât cantitativ cât şi calitativ, elementele profesionalizării. Profesionalitatea academică este organizată conform ierarhiei tradiţionale bazată pe raportul cu tipul de cunoaştere ştiinţifică, dar ea implică un dublu proces intern şi extern specific unei dinamici identitare, însoţită de nevoia de mobilitate ascendentă şi de afirmare a recunoaşterii externe.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


BECK, J., Young, M. F. D. The assault on the professions and the restructuring of academic and professional identities: a Bernsteinian analysis, British Journal of Sociology of Education, 26(2), pp.184-187, 2005.

DONNAY, J., ROMAINVILLE, M., Enseigner à l'Université. Une métier qui s' apprend?, De Boeck and Larcier SA, Bruxelles, 1996.

FULLAN, M., The New Meaning Of educational Change, Australian Journal of Teacher Education 13 Vol. 27, No. 2, Cassel, London., 2003.

HARGREAVES, D., Revitalising Educational Research: Lessons from the Past and Proposal for the Future, Cambridge Journal of Education, 29 (2), 1999.

LANG, V., La professionalisation des enseignants, PUF, Paris, 1999.

PĂUN, E., Standarde profesionale pentru profesia didactică, CNPP, Bucureşti, 2001.

of historical and contemporary curriculum discourses, Peter Lang, New York, 1995.

SACHS. J., The activist Teaching Profession, Open University Press, Buckingham, 2003.

SAINSAULIEU, R., L' identite au travail, Presses de FNSP, Paris, 1985.

SCHÖN, D. A., Educating the Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action, Jossey-Bass, San Francisco, 1987.

RUANO BORBALAN, J.C., L'individ, le groupe, la societé, Edition Sciences Humaine, Auxerre, 1998.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com