REFERINŢE INTERDISCIPLINARE ALE PROFESIONALITĂŢII ACADEMICE

Authors

  • Silvia FĂT Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei, D.F.P., Universitatea Bucureşti

Abstract

Articolul abordează modalităţile de interpretare interdisciplinară a profesionalităţii academice. Profesiile au grade distincte de evoluţie, întrucât au asimilat în mod diferit, atât cantitativ cât şi calitativ, elementele profesionalizării. Profesionalitatea academică este organizată conform ierarhiei tradiţionale bazată pe raportul cu tipul de cunoaştere ştiinţifică, dar ea implică un dublu proces intern şi extern specific unei dinamici identitare, însoţită de nevoia de mobilitate ascendentă şi de afirmare a recunoaşterii externe.

Author Biography

Silvia FĂT, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei, D.F.P., Universitatea Bucureşti

Silvia Făt, născută în Găiești, Dâmbovița (14.02.1977), este în prezent lector în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Departamentul pentru Formarea Profesorilor, Universitatea din București. Absolventă a secției de Pedagogie (2001), a urmat Masterul de Management și evaluare educațională (2003) și a primit titlul de doctor în Științele Educației (2009) în cadrul aceleași facultăți/universități. Titulară a cursurilor de Sociologia educației, Pedagogie, Managementul situațiilor de criză educațională, este implicată în designul și derularea programelor de formare inițială și continuă a cadrelor didactice. Interesele profesionale sunt legate de dezvoltarea și implementarea proiectelor educaționale privind utilizarea noilor tehnologii și reformele curriculare. Este formator național (proiecte POSDRU), cercetător (studii educaționale IntelTeach, eduTic, eTwinning, etc.), reviewer științific (conferința eLse - UNAP, International Mangement - ASE) și oferă consultanță educațională în cadrul diferitelor inițiative naționale.

References

BECK, J., Young, M. F. D. The assault on the professions and the restructuring of academic and professional identities: a Bernsteinian analysis, British Journal of Sociology of Education, 26(2), pp.184-187, 2005.

DONNAY, J., ROMAINVILLE, M., Enseigner à l'Université. Une métier qui s' apprend?, De Boeck and Larcier SA, Bruxelles, 1996.

FULLAN, M., The New Meaning Of educational Change, Australian Journal of Teacher Education 13 Vol. 27, No. 2, Cassel, London., 2003.

HARGREAVES, D., Revitalising Educational Research: Lessons from the Past and Proposal for the Future, Cambridge Journal of Education, 29 (2), 1999.

LANG, V., La professionalisation des enseignants, PUF, Paris, 1999.

PĂUN, E., Standarde profesionale pentru profesia didactică, CNPP, Bucureşti, 2001.

of historical and contemporary curriculum discourses, Peter Lang, New York, 1995.

SACHS. J., The activist Teaching Profession, Open University Press, Buckingham, 2003.

SAINSAULIEU, R., L' identite au travail, Presses de FNSP, Paris, 1985.

SCHÖN, D. A., Educating the Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action, Jossey-Bass, San Francisco, 1987.

RUANO BORBALAN, J.C., L'individ, le groupe, la societé, Edition Sciences Humaine, Auxerre, 1998.

Published

2015-10-12

Issue

Section

Articole