Scurtă analiză a culturii de securitate din perspectiva societății postmoderne

Authors

  • Drd.Vladimir MILOȘEVICI Facultatea de Sociologie şi Asistență Socială, Universitatea din Bucureşti, România

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-23-33

Keywords:

cultură de securitate, postmodernism, postmodernitate, relativizarea adevărului, diversitate, cooperare internațională, educație digitală, culturi strategice.

Abstract

Acest articol explorează noi dimensiuni ale securității în contextul postmodernității. Articolul evidențiază influența postmodernismului și a postmodernității asupra culturii de securitate și prezintă măsurile necesare diminuării riscurilor asociate acestei paradigme. Într-o societate caracterizată de pluralitate, relativism și diversitate, cultura de securitate trebuie să evolueze pentru a aborda noile provocări digitale. Se prezintă modul în care conceptul de relativizare a adevărului din perspectiva postmodernismului poate afecta abordarea securității, subliniind atât beneficiile, cât și provocările. De asemenea, se examinează impactul globalizării și digitalizării asupra securității, evidențiindu-se necesitatea cooperării internaționale și a strategiilor interdisciplinare. Articolul subliniază că promovarea educării digitale, creșterea nivelului de conștientizare, dezvoltarea colaborării și implementarea tehnologiei sunt cruciale în formarea unei culturi de securitate adaptabile și eficiente în fața provocărilor postmodernității.

References

Administrația Prezidențială. 2020. „Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2020-2024”. Monitorul Oficial 574. https://www.presidency.ro/files/userfiles /Documente/Strategia_Nationala_de_ Aparare_a_Tarii_2020_2024.pdf.

Asociaţia Română pentru Educaţie şi Cultură de Securitate. fără an. „Cultura de securitate”. http://www.arecs.ro/despre-organizatia-arecs/cultura-de-securitate/.

Baudrillard, Jean. 2008. Simulacre şi simulare. Vol. „Hipermarket şi Hipermarfă”. Cluj: IDEA Design & Print.

Buzan, Barry, Ole Waever și Jaap De Wilde. 1998. Security. A new framework for analysis.Londra: Lynne Rienner Publishers.50

Castells, Manuel. 2009. The Information Age: Economy, society and Cutlture. 2nd. Vol. I: ”The Rise of the Network Society”. Wiley-Blackwell.

Funieru, Florentina. 2011. „Societate şi Securitate”. Revista Română de Sociologie, nr. 1-2. revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.1_2_2011/09_FFunieru.pdf.

Giddens, Anthony. 2000. Consecințele modernității. București: Editura Univers.Gray, Colin. 1999. Modern Strategy. Oxford University Press.

Harvey, David. 1991. The Condition of Postmodernity. Publisher Wiley-Blackwell.

Jameson, Fredric. 2021. Postmodernismul sau logica culturală a capitalismului târziu. Sibiu: Editura Universităţii „Lucian Blaga”.

Lyotard, Jean-François. 2003. Condiția postmodernă. Raport asupra cunoașterii. Cluj: IDEA Design & Print.

National Protective Security Authority. 2023. ”Security Culture”. https://www.npsa.gov.uk/ security-culture.

Sarcinschi, Alexandra. 2005. Dimensiunile nonmilitare ale securităţii. București: Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

Walt, Stephen-Martin. 1985. ”Alliance Formation and the Balance of World Power”. http://www. jstor.org/stable/2538540.

Downloads

Published

2023-10-09

Issue

Section

Articole