APĂRAREA CIBERNETICĂ ÎN CONCEPŢIA UNOR ARMATE MODERNE

Authors

  • Ştefan-Antonio DAN-ŞUTEU Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Spațiul cibernetic, generat de dezvoltarea şi implementarea pe scară largă a sistemelor și rețelelor bazate pe tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, se află în expansiune și se integrează din ce în ce mai mult în structura statelor moderne. Spațiul cibernetic este considerat un nou mediu operațional, mediu în care pot avea loc acțiuni cu caracter ofensiv și defensiv. Conștientizarea impactului mediului cibernetic asupra economiei și securităţii naționale a determinat elaborarea unor strategii specifice de gestiune a acestui domeniu. Implementarea strategiilor de securitate şi apărare cibernetică generează un proces de creare a unor mecanisme, instrumente şi abordări operaţionale noi ce conduc în final la înfiinţarea unor unităţi specializate în războiul cibernetic, proces ce poate fi accelerat de iminenţa unor motivaţii politico-miltare de folosire a forţei. Statele abordează în mod relativ diferit provocările din spaţiul cibernetic. Din acest punct de vedere o semificație deosebită o are relația SUA-China, viziunile, strategiile și abordările acestor două state privind problema mediului cibernetic generînd numerose fricțiuni cu potențial de extindere în mediile operaționale naturale. Atacurile cibernetice înregistrate până în prezent precum şi acţiunile întreprinse de armatele unor state pentru pregătirea capabilităţilor proprii de acţiune în mediul cibernetic indică o posibilă iminenţă a unei “curse a înarmării” în acest domeniu.

Author Biography

Ştefan-Antonio DAN-ŞUTEU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Născut la data de 06.09.1969 în localitatea Bolintin-Vale, judeţul Ilfov. În perioada 1984–1988 a urmat cursurile Liceului Militar “Dimitrie Cantemir” din Breaza, specialitatea matematică–fizică. După terminarea liceului a urmat cursurile Şcolii Militare de Transmisiuni “Decebal” din Sibiu pe care a absolvit-o în anul 1991, obţinând gradul de locotenent. Ulterior şi-a completat studiile militare prin parcurgerea şi absolvirea cursurilor Facultăţii de Management Militar din Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, obţinând titlul de licenţă în Managementul Organizaţiei. În perioda 2012-2014 a urmat cursurile Facultăţii de Comandă şi Stat Major din cadrul Univerităţii Naţionale de Apărare “Carol I” şi a obţinut titlul de master în Conducere Interarme Forţe Terestre. Ca pregătire complementară studiilor militare, este licenţiat în Ştiinţe Juridice şi a absolvit numeroase cursuri de formare profesională în domeniul managementului proiectelor şi programelor, tehnologiilor ITC şi pregătirii psihopedagogice. Începând din anul 2014 este student doctorand în domeniul Ştiinţe Militare în cadrul Şcolii Doctorale/UNAp. Pe parcursul unei cariere militare de peste 24 de mai a încadrat succesiv funcţii de comandă, stat major şi conducere la unităţi şi mari unităţi operative, comandamente naţionale de nivel operativ şi strategic precum şi în structuri NATO şi ONU. În prezent este încadrat la Facultatea de Comandă şi Stat Major din cadrul Univerităţii Naţionale de Apărare “Carol I”.

References

Departamentul Forțelor Terestre, FM 3-38, Activități ciber-electromagnetice, Washington DC, 2014.

Casa Albă, Strategia de Securitate Naţională a SUA, mai 2010.

Departamentul Apărării, Strategia de Operare în Spaţiul Cibernetic, iulie 2011.

Biroul Directorului Informaţiilor Naţionale, Strategia Naţională de Informaţii a SUA, august, 2009.

Casa Albă, Strategia Naţională de Securitate a Spaţiului Cibernetic, februarie 2003

Casa Albă, Strategia Internaţională pentru Spaţiul Cibernetic, mai 2011

Comandamentul aliat pentru operaţii, Exerciţiul NATO – Coaliţia Cibernetică, o colaborare pe linie de apărare cibernetică, noiembrie 2010.

Agenţia Naţională de Securitate a Sistemelor de Informaţii, Apărarea şi securitatea Sistemelor de Informaţii. Strategia Franţei, mai 2009.

Ministerul Federal al Internelor, Noua Strategie de Securitate Cibernetică pentru Germania, Berlin, februarie 2011.

Biroul Cabinetului, Strategia pentru Securitate Cibernetică a Marii Britanii (siguranţă, securitate şi rezilienţă în spaţiul cibernetic), iunie 2009.

Fundaţia Kokoda, Optimizând răspunsul Australiei la provocarea cibernetică, februarie 2011.

J. Harding, Strategia cibernetică a Chinei – prea mult sau prea puţin?, Insula Infosec, ianuarie 2012.

Corporaţia Northrop Grumman, Capabilitatea Republicii Populare Chineze de a conduce acţiuni de război cibernetic şi de exploatare a reţelelor computerizate, octombrie 2009.

S. LaFraniere, China întăreşte cenzura comunicaţiilor electronice, New York Times, martie 2011.

S. Even, D. Siman-Tov, Războiul cibernetic: concepte şi tendinţe strategice, Tel Aviv, 2012.

A. Dan-Şuteu, Principiile dezinformării aplicabile în operaţiile cibernetice, Conferinţa internaţională “Strategii XXI”, Bucureşti, octombrie 2014.

Published

2015-10-09

Issue

Section

Articole