Imagine copertă

APĂRAREA CIBERNETICĂ ÎN CONCEPŢIA UNOR ARMATE MODERNE

Ştefan-Antonio DAN-ŞUTEU

Abstract


Spațiul cibernetic, generat de dezvoltarea şi implementarea pe scară largă a sistemelor și rețelelor bazate pe tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, se află în expansiune și se integrează din ce în ce mai mult în structura statelor moderne. Spațiul cibernetic este considerat un nou mediu operațional, mediu în care pot avea loc acțiuni cu caracter ofensiv și defensiv. Conștientizarea impactului mediului cibernetic asupra economiei și securităţii naționale a determinat elaborarea unor strategii specifice de gestiune a acestui domeniu. Implementarea strategiilor de securitate şi apărare cibernetică generează un proces de creare a unor mecanisme, instrumente şi abordări operaţionale noi ce conduc în final la înfiinţarea unor unităţi specializate în războiul cibernetic, proces ce poate fi accelerat de iminenţa unor motivaţii politico-miltare de folosire a forţei. Statele abordează în mod relativ diferit provocările din spaţiul cibernetic. Din acest punct de vedere o semificație deosebită o are relația SUA-China, viziunile, strategiile și abordările acestor două state privind problema mediului cibernetic generînd numerose fricțiuni cu potențial de extindere în mediile operaționale naturale. Atacurile cibernetice înregistrate până în prezent precum şi acţiunile întreprinse de armatele unor state pentru pregătirea capabilităţilor proprii de acţiune în mediul cibernetic indică o posibilă iminenţă a unei “curse a înarmării” în acest domeniu.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Departamentul Forțelor Terestre, FM 3-38, Activități ciber-electromagnetice, Washington DC, 2014.

Casa Albă, Strategia de Securitate Naţională a SUA, mai 2010.

Departamentul Apărării, Strategia de Operare în Spaţiul Cibernetic, iulie 2011.

Biroul Directorului Informaţiilor Naţionale, Strategia Naţională de Informaţii a SUA, august, 2009.

Casa Albă, Strategia Naţională de Securitate a Spaţiului Cibernetic, februarie 2003

Casa Albă, Strategia Internaţională pentru Spaţiul Cibernetic, mai 2011

Comandamentul aliat pentru operaţii, Exerciţiul NATO – Coaliţia Cibernetică, o colaborare pe linie de apărare cibernetică, noiembrie 2010.

Agenţia Naţională de Securitate a Sistemelor de Informaţii, Apărarea şi securitatea Sistemelor de Informaţii. Strategia Franţei, mai 2009.

Ministerul Federal al Internelor, Noua Strategie de Securitate Cibernetică pentru Germania, Berlin, februarie 2011.

Biroul Cabinetului, Strategia pentru Securitate Cibernetică a Marii Britanii (siguranţă, securitate şi rezilienţă în spaţiul cibernetic), iunie 2009.

Fundaţia Kokoda, Optimizând răspunsul Australiei la provocarea cibernetică, februarie 2011.

J. Harding, Strategia cibernetică a Chinei – prea mult sau prea puţin?, Insula Infosec, ianuarie 2012.

Corporaţia Northrop Grumman, Capabilitatea Republicii Populare Chineze de a conduce acţiuni de război cibernetic şi de exploatare a reţelelor computerizate, octombrie 2009.

S. LaFraniere, China întăreşte cenzura comunicaţiilor electronice, New York Times, martie 2011.

S. Even, D. Siman-Tov, Războiul cibernetic: concepte şi tendinţe strategice, Tel Aviv, 2012.

A. Dan-Şuteu, Principiile dezinformării aplicabile în operaţiile cibernetice, Conferinţa internaţională “Strategii XXI”, Bucureşti, octombrie 2014.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com