Noua revoluție în învățarea limbilor străine: puterea Inteligenței Artificiale și Educația 4.0

Authors

  • Ana-Maria CHISEGA-NEGRILĂ Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-23-16

Keywords:

inteligență artificială;, Educația 4.0;, învățarea limbilor;, chatboturi;, învățare automată.

Abstract

Acest articol explorează legătura dintre inteligența artificială (IA) și învățarea limbilor străine în contextul Educației 4.0, evidențiind modul prin care prima o revoluționează pe a doua prin introducerea tehnologiilor emergente și a inovațiilor în educație. Articolul discută modul în care IA îmbunătățește procesele de învățare a limbilor străine prin experiențe personalizate, prin practică interactivă și evaluare automată. IA poate fi utilizată pentru crearea de materiale de învățare diverse și experiențe imersive care să se alinieze cu principiile Educației 4.0. Când este utilizată corect, IA poate aduce numeroase beneficii în învățarea limbilor străine, cum ar fi eficiență crescută, o mai mare implicare a studenților în procesul de predare-învățare și accesibilitatea conținutului de oriunde și de pe orice dispozitiv. În plus, se subliniază necesitatea adoptării Educației 4.0, însoțită de dezvoltarea de conținut care să doteze studenții cu abilitățile necesare în era digitală. Articolul subliniază, de asemenea, importanța integrării IA și Educației 4.0 în învățarea limbilor străine pentru a promova gândirea critică, abilitățile de rezolvare a problemelor și alfabetizarea digitală.

References

Almeida, Fernando și Jorge Simoes. 2019. ”The Role of Serious Games, Gamification and Industry 4.0 Tools in the Education 4.0 Paradigm.” Contemporary Educational Technology 10(2): 120-136. doi:hpps://doi.org/10.30935/cet.554469.

Bartolomé, Antonio, Linda Castañeda și Jordi Adell. 2018. ”Personalisation in educational technology: The absence of underlying pedagogies.” International Journal of Educational Technology in Higher Education, 15(14) 1-17. doi:https://doi.org/10.1186/s41239-018-0095-0.

Chakraborty, S., Gonzalez-Triana Y., Mendoza J. și Galatro D. 2023. ”Insights on mapping Industry 4.0 and Education 4.0.” Front. Educ. 8:1150190: 1-19. doi:https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1150190.

Clarizia, Fabio, Francesco Colace, Marco Lombardi, Francesco Pascale și Domenico Santaniello. 2018. ”Chatbot: An Education Support System for Student.” Editor A., Pop, F.,Ficco, M., Palmieri, F. Castiglione. Cyberspace Safety and Security. CSS 2018. Lecture Notes

in Computer Science(). Amalfi: Springer, Cham. 291-303. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-01689-0_23.

Ellahi, Rizwan Matloob, Moin Uddin Ali Khan și Adeel Shah. 2019. ”Redesigning Curriculum in line with Industry 4.0.” The 2nd International Conference on Emerging Data and Industry 4.0. Leuven: Elsevier B.V. 699–708. doi:https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.04.093.

Fryer, Luke K., David Coniam, Rollo Carpenter și Diana Lăpușneanu. 2020. ”Bots for language learning now: Current and future directions.” Language Learning & Technology 24 (2): 8-22. http://hdl.handle.net/10125/44719.

Nr.2/2023, APRILIE-IUNIE

https://doi.org/10.53477/2065-8281-23-1627 UniversitÃTii NaTionale de ApÃrare „Carol I”

Gleason, Nancy W. 2018. ”Introduction.” În Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution, de Nancy W. Gleason, 1-12. Singapore: Palgrave Macmillan. doi:https://doi.org/10.1007/978-981-13-0194-0_1.

Haristiani, Nuria. 2019. ”Artificial Intelligence (AI) Chatbot as Language Learning Medium: An inquiry.” Journal of Physics: Conference Series. Padang: IOP Publishing. 1-7.doi:10.1088/1742-6596/1387/1/012020.

Jian Qina, Ying Liua și Roger Grosvenora. 2016. ”A Categorical Framework of Manufacturing for Industry 4.0 and Beyond.” The Sixth International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production. Elsevier B.V. 173-178. doi:https://

doi.org/10.1016/j.procir.2016.08.005.

Khan, Ijaz, Abdul Rahim Ahmad, Nafaa Jabeur și Mohammed Najah Mahdi. 2021.

”An artificial intelligence approach to monitor student performance and devise preventive measures.” Smart Learning Environments (Springer) 8: 1-18. doi:https://doi.org/10.1186/s40561-021-00161-y.

Lewis, Pericles. 2019. ”Globalizing the Liberal Arts: Twenty-First-Century.” În Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution, de Nancy W. Gleason, editor N.Gleason, 15-38. Singapore: Palgrave Macmillan. doi:https://doi.org/10.1007/978-981-13-

-0_2.

Mansor, Nor Azah, Natrah Abdullah și Hayati Abd Rahman. 2020. ”Towards electronic learning features in education 4.0 environment: literature study.” Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 19 (1): 442-450. doi:10.11591/ijeecs.v19.

i1.pp442-450.

Marietta College. 2016. ”Partnership for 21st century skills – core content integration.”

https://www.marietta.edu/sites/default/files/documents/21st_century_skills_standards_book_2.pdf.

Meurers, Detmar. 2021. ”Natural Language Processing and Language Learning.” Cap.Natural Language Processing and Language Learning în Concise Encyclopedia of Applied Linguistics, de Carol A. Chapelle, 1-16. Wiley-Blackwell. https://www.wiley.com/en-sg/

The+Concise+Encyclopedia+of+Applied+Linguistics-p-9781119147367.

Mondly. 2023. https://www.mondly.com.

Peng, Hongchao, Shanshan Ma și Jonathan Michael Spector. 2019. ”Personalized adaptive learning: an emerging pedagogical approach enabled by a smart learning environment.”

_Personalized_Adaptive_Learning_An_Emerging_Pedagogical_Approach_Enabled_by_a_Smart_Learning_Environment.

Pikhart, Marcel. 2021. “Human-computer interaction in foreign language learning applications: Applied linguistics viewpoint of mobile learning.” Edited by Ansar Yasar Elhadi Shakshuki. Procedia Computer Science. Warsaw: Elsevier BV. 92-98. doi:https://doi.

org/10.1016/j.procs.2021.03.123.

Ramesh, Dadi și Suresh Kumar Sanampudi. 2021. ”An automated essay scoring systems: a systematic literature review.” Artificial Intelligence Review 55: 2495–2527. doi:https://doi.org/10.1007/s10462-021-10068-2.

Redecker, Christine și Yves Punie. 2013. ”The Future of Learning 2025: Developing a vision for change.” Future Learning 2 (1): 3-17. doi:10.7564/13-FULE12.

Rus, Dana. 2019. ”Creative Methodologies in Teaching English for Engineering Students.”

Editor George-C. Vosniakos. Procedia Manufacturing. Athens: Science Direct. 337-343.doi:https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.03.049.

Seo, Kyoungwon, Joice Tang, Ido Roll, Sidney Fels și Dongwook Yoon. 2021. ”The impact of artificial intelligence on learner–instructor interaction in online learning.” Int J EducTechnol High Educ 18: 1-23. doi:https://doi.org/10.1186/s41239-021-00292-9.

Tuomi, Ilkka. 2018. ”The Impact of Artificial Intelligence on Learning, Teaching, and Education. Policies for the future.” Luxembourg: Publications Office of the European Union,1-47. doi:10.2760/12297 (online).

Wambsganss, Thiemo, Rainer Winkler, Matthias Söllner și Jan Marco Leimeister. 2020.”A Conversational Agent to Improve Response Quality in Course Evaluations.” CHI EA ‘20:Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.

Honolulu: ACM. 1-9. doi:DOI: 10.1145/3334480.3382805.

Wambsgan, Thiemo, Tobias Kueng, Matthias Söllner și Jan Marco Leimeister. 2021.

”ArgueTutor: An Adaptive Dialog-Based Learning System for Argumentation Skills.” CHI

Conference on Human Factors in Computing Systems. Yokohama: ACM. 1-13. doi:https://doi.

org/10.1145/3411764.3445781.

Downloads

Published

2023-07-05

Issue

Section

Articole