Imagine copertă

ASPECTELE MILITARE ALE SECURITĂŢII MARITIME CONTEMPORANE. OPERAŢIILE MARITIME DE SECURITATE

Ion CONDUR

Abstract


Provocările maritime contemporane s-au diversificat și accentuat depășind zona îngustă, militară, devenind mult mai diverse, complexe, imprevizibile și interconectate. Amenințările maritime ridică probleme nu numai în termeni de putere navală și dominație, dar și în ceea ce privește bunăstarea economică, protecția mediului și integritatea societății noastre. Pornind de la aceste realități, acest articol abordează noul peisaj al amenințărilor și al riscurilor din perspectiva regândirii conceptelor operaționale euro-atlantice în domeniul maritim și a necesității întăririi cooperării multinaționale în acest domeniu.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Holslag, J., Crowded, Connected, and Contested: Security and Peace in the Eurasian Sea and What it means for Europe, Asia-Europe Centre, 2012

Hoffman, F., The Maritime Commons in the Neo-Mahanian Era, in Denmark, A.M., et al., Contested Commons: The Future of American Power in a Multipolar World, CNAS, Washington, 2010

Posen, B.R., Command of the Commons: The Military Foundation of U.S. Hegemony, in International Security, vol. 28, no. 1, 2003

Rahman, C., Concepts of Maritime Security, Discussion Paper 7, Centre for Strategic Studies: New Zealand, University of Wellington, 2009

Rogers, J., From Suez to Shanghai: the European Union and Eurasian maritime security, EUISS Occasional Paper 77, March 2009

Tangredi, S., Globalization and Maritime Power, National Defence University, Washington, 2002

Veens, E.H., The Sea: Playground of the Superpowers: On the maritime strategy of superpowers, The Hague Centre for Strategic Studies, no. 13, 2012
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com