INSTRUMENTE ŞI MECANISME JURIDICO-ADMINISTRATIVE ALE ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE DE SECURITATE PENTRU PROTEJAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN TABERELE DE PRIZONIERI

Authors

  • Victoria CHIRILOIU Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Protecția prizonierilor de război este preocuparea și responsabilitatea tuturo statelor, în special a celor care au semnat și ratificat Convenția de la Geneva sau sunt parte a Organizației Națiunilor Unite. Agențiile ON U sunt cele mai importante instituții care protejează statutul prizonierilor de război. Totuși, dacă principiile drpeturilor omului ar fi respectate, statutul prizonierilor de război ar fi de la sine respectat.

References

Arnold Krammer, Prisoners of War: A Reference Handbook, Contemporary Military, Strategic, and Security Issues, Praeger Security International Reference, 2007, ISBN 0275993000, 9780275993009

Carta Naţiunilor Unite, semnată la San Francisco la 26 iunie 1945,

http://www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/carta_natiunilor_unite.

Convenţia (I) pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor şi bolnavilor din forțele armate în campanie, încheiată la Geneva la 12 august 1949, ratificată prin Decretul Marii Adunări Naţionale nr. 183/1954, publicată în Buletinul Oficial nr. 25/1954,

Convenţia (III) cu privire la tratamentul prizonierilor de război, încheiată la Geneva la 12 august 1949, ratificată prin Decretul Marii Adunări Naţionale nr. 183/1954, publicată în Buletinul Oficial nr. 25/1954,

Convenţia (IV) cu privire la protecţia persoanelor civile în timp de război, încheiată la Geneva la 12 august 1949, ratificată prin Decretul Marii Adunări Naţionale nr.183 /1954, publicată în Buletinul Oficial nr. 25/1954,

Buse Dorel Marinel , Aspecte privind implicarea organizațiilor internaŃionale în managementul crizelor şi conflictelor regionale, în „A VII-A sesiune anuală internatională de comunicări ştiintifice "Dinamica mediului european de securitate”, Centrul de Studii Strategice de Securitate şi Apărare, Universitatea Natională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 22-23 noiembrie 2007;

Dorin Eparu, DIMENSIUNI MODERNE ALE CONFRUNTĂRILOR MILITARE, http://www.ceeol.com/

Iordache Constantin, Drept Operaţional, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2003

Mureşan M., Văduva Ghe., Războiul viitorului, Viitorul războiului, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2004

http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=1B0F694B7E430C018C2EAB032A5AA63D&tlm=2015-04-24%2022:03:08 ,

http://smg.mapn.ro/gmr/Arhiva_pdf/2014/revista_5.pdf

Published

2015-10-09

Issue

Section

Articole