România – Stat rezilient în ecuația securității naționale. Implementarea PNRR

Authors

  • Bogdan-Constantin PAGNEJER Ministry of National Defense
  • Delia-Alexandra MAGRAON Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-23-10

Keywords:

reziliență;, PNRR;, COVID-19;, RePowerEU.

Abstract

Declanșarea epidemiei de COVID-19 de la debutul anului 2020 a afectat puternic zona economică, socială și bugetară globală, fiind necesar un răspuns urgent și coordonat atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel de stat membru, pentru a face față efectelor directe și indirecte ale pandemiei. În cadrul acestui articol, am acordat
atenție sporită evoluției conceptului de reziliență și modalităților de consolidare a rezilienței statelor europene în fața amenințărilor, în special în urma declanșării pandemiei de COVID-19, totodată fiind analizat stadiul implementării obiectivelor trasate prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României. Am avut în
vedere definirea conceptului de reziliență și reliefarea metodelor de creștere a rezilienței statelor europene, dar și prezentarea modului în care România aplică instrumentele europene în consolidarea rezilienței naționale și regionale. Analizând datele preliminare privind Planul Național de Redresare și Reziliență, se poate afirma că
România depune eforturi considerabile pentru consolidarea rezilienței și că este în grafic în privința respectării măsurilor europene referitoare la Mecanismul de redresare și reziliență.

References

Administrația prezidențială. 2020. „Strategia națională de apărare a țării pentru perioada

-2024. «Împreună, pentru o Românie sigură şi prosperă într-o lume marcată de noi

provocări».” https://www.presidency.ro/files/userfiles/Documente/Strategia_Nationala_de_

Aparare_a_Tarii_2020_2024.pdf.

Nr.1/2023, IANUARIE-MARTIE

https://doi.org/10.53477/2065-8281-23-10

UniversitÃTii NaTionale de ApÃrare „Carol I”

BULETINUL, ,

Bogzeanu, Cristina. 2017. „Reziliența: concept, abordări și implicații.” Impact Strategic

(nr. 3/4): 43-54.

Comisia Europeană. 2016. ”Humanitarian Aid & Civil Protection - Building Resilience: The

EU’s approach Factsheet.” https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/

EU_building_resilience_en.pdf.

—. 2021. ”Presentation to the Council of Romania’s recovery and resilience plan, A Recovery

plan for Europe: The Recovery and Resilience Facility – Romania, Financial Counsellors

Working Party (FICO).”

—. 2022a. „COM(2022) 624 final, Recomandarea Consiliului privind Programul național de

reformă al României pentru 2022 și care include un aviz al Consiliului privind Programul

de convergență al României pentru 2022.” https://commission.europa.eu/publications/2022-

european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en.

—. 2022b. ”Factsheet on REPowerEU Actions.” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_3133.

—. 2022c. „COM(2022) 75 final, Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență.”

—. 2022d. ”Commission disburses first payment of €2.6 billion to Romania under the Recovery and Resilience Facility.” https://economy-finance.ec.europa.eu/news/commission-disburses-first-payment-eu26-billion-romania-under-recovery-and-resilience-facility-2022-10-27_en.

Guvernul României. 2021. „Planul național de redresare și reziliență al României.”

Ministerul Energiei. 2022. „Ministerul Energiei și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au demarat procesul de elaborare a capitolului REPowerEU.” https://energie.gov.

ro/ministerul-energiei-si-ministerul-investitiilor-si-proiectelor-europene-au-demarat-procesul-de-elaborare-a-capitolului-repowereu/.

Parlamentul European. 2021. „Regulamentul (UE) 2021/241 Parlamentului European și al Consiliului, din 12 februarie 2021, de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN.

—. 2023. „Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 februarie 2023 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/241 în ceea ce privește capitolele privind REPowerEU din planurile de redresare și reziliență și de modificare a Regulamentului (UE) 2021/1060, a Regulamentului (UE) 2021/2115, a Directivei 2003/87/CE și a Deciziei (UE) 2015/1814 (COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD)).” https://www.europarl.europa.eu/

doceo/document/TA-9-2023-0036_RO.html

Downloads

Published

2023-04-07

Issue

Section

Articole