Aspecte juridice și etice ale sincronizării activităților militare cu cele nonmilitare în operațiile multidomeniu

Authors

  • Luiza SÎRBU (RADUSLAV)

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-23-11

Keywords:

război;, operații;, multidomeniu;, drept;, juridic; ., moral;, sincronizare

Abstract

Evoluția războiului, a conflictelor armate, în general, în societatea contemporană și în viitorul previzibil impune necesitatea unor reflecții profunde nu numai asupra fizionomiei confruntării, ci și asupra regândirii modalităților de adaptare a formelor și procedeelor de acțiune militară la exigențele dreptului internațional și ale principiilor și normelor care privesc protecția victimelor și a diferitelor categorii de persoane, bunuri materiale și culturale. „Operațiile multidomeniu” au un potențial considerabil sporit, de generare a unor efecte distructive combinate,obținute cu mijloace de luptă, bazate pe tehnologii noi, și prin sincronizarea activităților militare cu cele nonmilitare, această mixare putând genera, la rândul ei, consecințe care pot intra sub incidența dreptului războiului. În acest context, în materialul de față ne propunem identificarea unor aspecte care reflectă necesitatea de sincronizare a operațiilor multidomeniu cu reglementările juridice și condițiile de etică ce se impun a fi întrunite pe perioada desfășurării conflictelor militare contemporane.

References

A patra convenție de la Haga. 1907. „Convenţia privind legile şi obiceiurile războiului pe uscat.” https://www.arduph.ro/files/articles/Conven%C8%9Bia%20(Regulamentul%20)%20referitoare%20la%20legile%20%C5%9Fi%20obiceiurile%20r%C4%83zboiului%20pe%20

terestru,%20Haga,%2018%20octombrie%201907.pdf

Congressional Research Service. 2022. “Defense Primer: Army Multi-Domain Operations (MDO).” November 21.

Cucinschi, Alexandru-Lucian. 2021. „Impactul operației multi-domeniu asupra strategiei militare.” Gândirea Militară Românească 144.

DefenceNews. 2022. ”Multidomain operations concept will become doctrine this summer.”

https://www.defensenews.com/land/2022/03/23/multidomain-operations-concept-will-become-doctrine-this-summer/.

Garn, Alex R. 2019. Multi-Domain Operations: The Army’s Future Operating Concept for Great Power Competition. Fort Leavenworth, KS: US Army Command and General Staff College.

Guvernul României. 2005. Strategia națională a României de aplicare a dreptului internațional umanitar. București.

Hedrick, Bryan. 2018. ”First to Fight for the «Right»: The Ethical Dilemma Inherent Within the Multi-Domain Battle Concept.” Small Wars Journal. https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/first-fight-right-ethical-dilemma-inherent-within-multi-domain-battle-concept.

Ioniță, Crăișor-Constantin. 2022. Societatea postindustrială și inteligența artificală. Provocări și oportunități din perspectiva securității naționale și a NATO privind dezvoltarea conceptului operație multidomeniu. București: Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

Leon, Jose Diaz de. 2021. ”Understanding Multi-Domain Operations in NATO.” The Three Swords Magazine (NATO Joint Warfare Centre) (37): 91.

Milley, Mark A. 2018. ”The U.S. Army in Multi-Domain Operations 2028.” TRADOC Pamphlet 525-3-1 i. https://adminpubs.tradoc.army.mil/pamphlets/TP525-3-1.pdf

Ministerul Apărării Naționale. 2021a. Carta Albă a Apărării. București.

—. 2021b. „Strategia militară a României.” București.

NATO Standardization Office. 2022. ”AJP-01. Allied Joint Doctrine.” https://assets.

publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1128191/AJP-01_EdF_V1.pdf.

Organizația Națiunilor Unite. 1945. Carta Națiunilor Unite. http://anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala Carta_Organizatiei_Natiunilor_Unite_ONU_.pdf

Retter, Lucia, Hall, Alex, James Black și Nathan Ryan. 2016. The moral component of cross-domain conflict. Cambridge: Rand Corporation.

UK Ministry of Defence. 2020. ”Joint Concept Note 1/20 Multi Domain Integration.” https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1014659/Integrated_Operating_Concept_2025.pdf

—. 2021. “Integrated Operating Concept.” https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1014659/Integrated_Operating_Concept_2025.pdf

US Department of the Army. 2022. “FM 3.0. Operations.” https://irp.fas.org/doddir/army/fm3-0.pdf

Uscoi, Nicolae și Gabriel Oprea. 1999. Introducere în Dreptul Internațional Umanitar.

București: Editura Cartega

Downloads

Published

2023-04-07

Issue

Section

Articole