Conflictul ostroavelor. Incidente la frontiera româno-bulgară (1879-1908)

Authors

  • Daniel Silviu NICULAE Asociaţia Istorică „Dimitrie Cantemir” – A.S.I.C. Bucureşti

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-23-06

Keywords:

Tratatul de la Adrianopol;, România;, Bulgaria;, Tratatul de la Berlin;, incidente frontaliere;, ostrovul Bujorescu.

Abstract

Linia de frontieră a unui stat reprezintă delimitarea suprafeţei teritoriale, maritime, fluviale şi aeriene, în interiorul căreia îşi exercită suveranitatea exclusivă şi deplină, asigurând naţiunii sale dreptul la autodeterminare. Astăzi,frontiera statelor membre ale Uniunii Europene este un punct de trecere controlabil, liber, însă pe fondul crizei migraţiei din ultimii ani, curentul instituirii unei graniţe vizibile, eficiente şi operaţionale în rolul ei de control al fluxului de populaţie şi comercial este tot mai puternic, amintind de sistemul westfalian, instituit în secolul al XVII-lea, odată cu apariţia statelor moderne. În Europa secolelor XIX şi XX, conflictele dintre state au avut ca efect modificarea frontierelor teritoriale consemnate în tratatele bilaterale. Articolul de faţă dezbate efectele juridice ale Tratatului de la Berlin din anul 1878, când a fost trasată frontiera terestră dintre România şi Bulgaria. Stabilirea, la 2 septembrie 1879, a frontierei fluviale româno-bulgare pe talveg de către membrii Comisiei europene pentru delimitarea frontierei româno-bulgare ignora prevederile articolului 2 al Tratatului de la Berlin, fapt pentru care au avut loc dese incidente la graniţa de sud, care au generat, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, o stare tensionată din punct de vedere politic, diplomatic şi militar la graniţa de sud a României.

References

Arhivele Ministerului Afacerilor Externe. 1966. Fond Oficiul de studii şi documente, dosar nr. 21/0408/ ff. 7-8.—. fără an. Fond Problema 52 (Incidente de frontieră cu Bulgaria, f.n).

Bibescu, Gheorghe. 1883. Istoria unei fruntarii. România pe malul drept al Dunării. București: Tipografia Curţii Regale.

Buşă, Daniela. 2003. Modificări politico-teritoriale în sud-estul Europei între Congresul de la Berlin şi Primul Război Mondial (1878-1914). București: Editura Paideia.

Calafeteanu, Ion. 2003a. Istoria Politicii Externe Româneşti. Bucureşti: Editura Enciclopedică.—. 2003b. Istoria politicii externe româneşti în date. București: Editura Enciclopedică.

Ciachir, Nicolae și Gheorghe Bercan. 1984. Diplomaţia europeană în epoca modernă.Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Ciorbea, Valentin. 2005. Evoluţia Dobrogei între 1918-1944. Constanţa: Editura Ex Ponto.Ciuruşchin, Miodrag. 2010. Relaţiile politico-diplomatice ale României cu Serbia în perioada1903-1914: (29 mai-11 iunie 1903 – 15-28 iulie 1914). Timişoara: Editura Mirton.

Costea, Maria. 2004. România şi Bulgaria. Diplomaţie şi conflict. Cluj-Napoca: Editura Napoca-Star.Ilčev, Ivan. 2002. Propaganda în politica externă a statelor balcanice (1821-1923). Traducere de Nicolae Moderău și Valeria Ristea. Bucureşti: Editura Curtea Veche.

Ionescu, M.D. 1904. Dobrogea în pragul veacului al XX-lea: Geografia matematică, fisică,politică, economică şi militară. București: Atelierele Grafice I.V. Socecu.

Iordan, Constantin. 2013. Dobrogea (1878-1940) în istoriografia bulgară postcomunistă.București: Editura Academiei Române.

Madgearu, Alexandru. 2001. Originea medievală a focarelor de conflict din Peninsula Balcanică. Bucureşti: Editura Corint.

Rădulescu, Adrian și Ion Bitoleanu. 1979. Istoria Românilor dintre Dunăre şi Mare,Dobrogea. București: Editura Ştiinţifică și Enciclopedică.

Tătaru, Gheorghe. 2006. Sinteza evoluţiei spaţiului geopolitic balcanic din antichitate şi până la sfârşitul secolului XX. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”

Downloads

Published

2023-04-07

Issue

Section

Articole