STUDIU PRIVIND PERCEPŢIA SECURITĂŢII/INSECURITĂŢII ÎN RÂNDUL CETĂŢENILOR JUDEŢULUI BRAŞOV

Authors

  • Mariana CÂJU Consiliul Judeţean Braşov

Abstract

Siguranţa cetăţeanului este un concept care nu se raportează doar la categoria de pericole care-l pândesc, în derularea diferitelor dimensiuni ale existenţei sale. El se referă în egală măsură la predictibilitatea şi analiza unor posibile riscuri şi vulnerabilităţi la adresa infrastructurilor şi serviciilor critice vitale care deservesc societatea, în general şi comunităţile urbane sau rurale, în special. Creşterea siguranţei cetăţeanului se realizează prin diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor, aspect care presupune o analiză de detaliu a riscurilor posibile şi vulnerabilităţilor la adresa societăţii în ansamblu, a individului în particular, a serviciilor şi infrastructurilor critice vitale funcţionării societăţii moderne şi o planificare eficientă a protecţiei şi a rezilienţei acestor infrastructuri şi serviciilor critice, luând în considerare interdependenţa lor. În acest articol se prezintă succint demersul științific de a identifica prin chestionar social percepţiile subiective ale rezidenţilor judeţului Braşov asupra riscurilor/pericolelor ce afectează securitatea respondenţilor şi de a evidenţia prin analiză corelaţională factorii economici şi sociali care influenţează aceste percepţii. Pentru a atinge scopul propus, s-a folosit metoda analizei pe bază de chestionar, ca instrument de culegere a datelor.

Author Biography

Mariana CÂJU, Consiliul Judeţean Braşov

Consilier Judeţean în Consiliul Judeţean Braşov, Preşedinte al Comisiei pentru sănătate, protecţia copilului şi a persoanelor adulte cu handicap şi solidaritate socială

References

* * * Anuarul statistic al judeţului Braşov, Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov, 2014.

* * * Anuarul statistic al României, Institutul Naţional de Statistică, 2014.

* * * Impact Strategic, Nr.4 (45) 2012.

BUZAN Barry, Lene HANSEN, The Evolution of International Security Studies, Cambridge University Press, 2009.

BUZAN, Barry, OLE Waever şi JAAP de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, Lynne Rienner Publishers Inc., USA, Colorado, 1998

MOSCOVICI, Serge, Fenomenul reprezentărilor sociale, în „Psihologia câmpului social. Reprezentările sociale”, coord.: Adrian Neculau, Ed. Polirom, Iaşi, 1997

SARCINSCHI Alexandra, Dimensiunile nonmilitare ale securităţii, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2005

Published

2015-10-09

Issue

Section

Articole