Imagine copertă

ROLUL MARKETINGULUI STRATEGIC ÎN ORGANIZAŢIA MILITARĂ

Vasile BĂTINAŞ

Abstract


Marketingul, în general, și marketingul strategic în special au devenit în ultimii ani componente esențiale ale activității, nu numai pentru societățile comerciale, ci și pentru organizațiile nonprofit sau pentru cele guvernamentale. Principiile de promovare a firmelor și produselor prin elementele mixului de marketing își găsesc o largă aplicabilitate și în rândul organizațiilor a căror scop nu este realizarea profitului, ci asigurarea unor produse nepalpabile dar esențiale pentru buna funcționare a societății în ansamblu. Concret, referindu-ne la organizația militară, a cărei menire este de a asigura securitatea naţională, aplicarea elementelor de marketing strategic poate duce la o mai bună percepţie a activităţii pe care o desfăşoară organizaţia militară în folosul societăţii.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Amerein P., Barczyk D., Evrard R., Rohard F., Siband B., Weber P., Manual de marketing strategic și operațional, Editura Teora, Bucureşti, 2002

Andreasen, Alan R., Kotler, Philip, Strategic marketing for nonprofit organizations, Seventh Edition, Editura Pearson Education, Londra, 2008

Armstrong, Gary, Kotler, Philip, Principiile marketingului, Ediția a IV-a, Editura Teora, Bucureşti, 2008

Bacali, Laura, Marketing – mix, Atelierul de multiplicare al Universității Tehnice, Cluj-Napoca, 1997

Hinescu. Arcadie, Hinescu, Daniela Arcadia, Marketing strategic, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2007

Keefe, Lisa M., What is the meaning of 'marketing'?, Marketing News; 9/15/2004, Vol. 38 Issue 15, p.17-18, http://www.johnstockmyer.com/enmu/mktg1.htm

Kotler, Philip, Lee Nancy, Marketing în sectorul public, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2008

Minculete, Gheorghe, Marketing, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007

http://www.inscop.ro/29-iulie-2015-infomm-sondaj-armata-si-jandarmeria-primele-doua-locuri-in-topul-increderii-romanilor
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com