PREOȚII MILITARI DIN ARMATA ROMÂNIEI. DE LEGE LATA ȘI LEGE FERENDA1 ÎN DREPTUL ROMÂNESC

Authors

  • Florin MACIU Ministerul Apărării Naționale
  • Armand MACIU Ministerul Apărării Naționale

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-22-86

Keywords:

Constituția României, ; capelani militari;, internațional umanitar;, legislație internă;, tratament egal

Abstract

După mai mult de douăzeci de ani de la reintroducerea preoților militari în rândul forțelor armate, se pot observa ceva  inadvertențe, mai mici sau mai mari, atunci când facem o comparație între scopul reglementărilor adoptate în domeniul regimului preoților militari și modul în care acestea sunt puse în practică. Factorii de decizie din forțele armate par să facă o analogie totală între statutul clerului militar și reglementările care privesc salariații civili angajați cu contract de muncă, iar acest fapt generează o anumită frustrare în rândul preoților militari. Membrii acestui corp se așteptau la un tratament, chiar și atunci când se ia în calcul managementul personalului, similar cu al celorlalți ofițeri, ai căror colegi sunt, singura diferență fiind că preoții militari sunt personal necombatant. Prezentul articol reexplică metodele complexe și interdependente de interpretare a legislației și arată soluția necesară și imperativă de a pune lucrurile pe făgașul lor normal. Nu este nevoie de niciun fel de efort, sacrificii sau pierderi. Numai de bunăvoință și bună-credință.

Author Biography

Florin MACIU, Ministerul Apărării Naționale

Născut la data de 22 ianuarie 1960, localitatea Balș, jud.Olt, Florin Maciu este absolvent al Universității București, Facultatea de drept, promoția 1990. Deține titlul de doctor în Științe militare și informații, acordat în anul 2011 de către Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București.

Pregătirea academică și-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, stagii de pregătire (Curs postuniversitar pentru ofițeri de justiție militară – Master în drept, The Judge Advocate General s School – Virginia, Charlottesville, SUA, 1999; Cursul „Programul de management în probleme internaționale și de securitate”, Centrul European pentru Studii de Securitate ”George C.Marshall”, Germania 2002; Curs militar internațional de drept al conflictelor armate - Institutul Internațional de Drept Umanitar, Italia 2004; Senior Course 108, Italia 2006; Seminar internațional pe probleme de securitate ”The Threat of Terorism” , Israel, 2007; Crisis management research course Stockholm, Suedia, 2015; Studii postdoctorale în domeniul „Științe Militare” Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București, 2015, ș.a).

De profesie consilier juridic, și-a desfășurat activitatea în calitate de Locțiitor al Șefului Direcției pentru relația cu Parlamentul și armonizare legislativă, Șef al Direcției pentru relația cu Parlamentul și informare publică din Ministerul Apărării Naționale și Director adjunct la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Are o vastă activitate științifică, fiind, între altele, autor al cărților „Războiul contemporan de lege lata și lege ferenda în dreptul românesc”, „Regimul juridic al stărilor excepționale. Dictatura constituțională la intersecția cu democratizarea armatei”, „Instrucția tragerii – pistolul, deprinderile necesare pentru mânuirea lui /și decizia de a trage”, „Regimul juridic al contravențiilor”, precum și a mai multor articole și comunicări științifice, apărute în publicații din țară și străinătate.

References

AdventHealth University. 2021. ”Military Chaplain: Salary and Career Outlook.” https://www.ahu.edu/

blog/military-chaplain.

Archdiocese for the Military Services, USA. fără an. „Catholic Chaplains in the Military and Veterans

Affairs.” Accesat 25 octombrie 2022. https://www.milarch.org/chaplains-in-the-military-andveterans-affairs/.

ARMY BE THE BEST. fără an. ”Royal Army Chaplains’ Department.” Accesat 25 octombrie 2022. https://

www.army.mod.uk/who-we-are/corps-regiments-and-units/royal-army-chaplains-department/.

Camera Deputaților. 1965. „Constituția Republicii Socialiste România.” http://www.cdep.ro/pls/legis/

legis_pck.htp_act_text?idt=37735.

—. 1991. „Constituția României.” http://www.cdep.ro/pls/dic/act_show?ida=1&idl=1.

—. 2000. „Proiect de Lege privind constituirea şi organizarea clerului militar PL 218/02.06.1999.” http://

www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.lista?cam=2.

—. 2003. „Constituția României.” http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339.

Comitetul Internațional al Crucii Roșii. fără an. ”Rule 27. Religious Personnel.” Accesat 25 octombrie

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule27.

Corbeil, Shannon. 2020. ”7 things you probably didn’t know about chaplains.” https://www.

wearethemighty.com/mighty-culture/military-chaplains-and-religious-diversity/.

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”

Decembrie 2022 49

Crucea Roșie. 1949a. „Convenția de la Geneva pentru îmbunătățirea sorții răniților și bolnavilor din

forțele armate în campanie, din 12 august 1949.” https://crucearosie.ro/assets/Uploads/Conventiade-la-Geneva-I.pdf.

—. 1949b. „Convenția de la Geneva din 12 august 1949 pentru îmbunătățirea sorții răniților, bolnavilor

și naufragiaților armate pe mare.” https://crucearosie.ro/assets/Uploads/Conventia-de-la-Geneva-II.

pdf.

Curtea Constituțională a României. 2020. „DECIZIA nr.737 din 8 octombrie 2020 referitoare la excepția

de neconstituționalitate a dispozițiilor art.79 alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul

funcționarilor publici.” https://www.ccr.ro/wp-content/uploads/2020/12/Decizie_737_2020.pdf.

Curtea Penală Internațională. 2002. „Statutul din 17 iulie 1998, de la Roma al Curții Penale Internaționale.”

https://www.legal-tools.org/doc/759f54/pdf/.

GoArmy. fără an. Army Chaplain. Accesat 25 octombrie 2022. https://www.goarmy.com/careers-and-jobs/

specialty-careers/chaplain.html.

Military OneSource. 2022. ”The Unit Chaplain: Roles and Responsibilities.” https://www.militaryonesource.

mil/family-relationships/spouse/getting-married-in-the-military/the-unit-chaplain-roles-andresponsibilities/.

Operations we are here. fără an. ”Military chaplain resources.” Accesat 25 octombrie 2022. https://www.

operationwearehere.com/forchaplains.html.

Pentelescu, Aurel și Ionuț-Constantin Petcu. 2016. Episcopi ai Armatei Române. București: Editura Militară.

Portal Legislativ. 1948. „DECRETUL nr. 177 din 4 august 1948 pentru regimul general al cultelor religioase.”

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/47.

—. 1990. „PROTOCOLUL ADIŢIONAL nr. 1 din 10 iunie 1977 la convențiile de la Geneva din 12 august

privind protecția victimelor conflictelor armate internaționale.” https://legislatie.just.ro/Public/

DetaliiDocumentAfis/50334.

—. 1995. „LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare.” https://legislatie.just.ro/Public/

DetaliiDocument/6151.

—. 1996. „LEGEA nr. 46 din 5 iunie 1996 (*actualizată*) privind pregătirea populației pentru apărare.”

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8254.

—. 2000a. „LEGEA nr. 195 din 6 noiembrie 2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar.” https://

legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/24940.

—. 2000b. „ORDONANŢĂ nr.106 din 31 august 2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar.”

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=24199.

—. 2004. „HOTĂRÂRE nr. 774 din 19 mai 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind descrierea

uniformei militare clericale, a însemnelor distinctive şi de ierarhizare, specifice clerului militar din

Ministerul Apărării Naţionale.” https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/52297.

—. 2006. „LEGEA nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști.” https://

legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226302.

—. 2006. „LEGEA nr. 446 din 30 noiembrie 2006 (*actualizată*) privind pregătirea populaţiei pentru apărare.”

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/77597.

—. 2014. „ORDINUL nr. M.2 din 13 ianuarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa

religioasă în Armata României.” https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/154655.

—. 2015. „LEGEA nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat.” https://legislatie.just.ro/Public/

DetaliiDocument/170060.

—. 2017. „LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice.” https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446.

Thames, Knox și Melissa Nozell. 2021. ”How Military Chaplains Are Key Agents for Peace for the U.S.

Armed Forces.” https://www.usip.org/publications/2021/04/how-military-chaplains-are-key-agentspeace-us-armed-forces.

The Canadian Armed Forces. fără an. ”Chaplain.” Accesat 25 octombrie 2022. https://forces.ca/en/career/

chaplain/.

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”

Decembrie 2022

The Church of Jesus-Christ of latter-day saints. fără an. ”Military Chaplains.” Accesat 25 octombrie 2022.

https://www.churchofjesuschrist.org/military/military-chaplains?lang=eng.

Today’s Military. fără an. ”Chaplains.” Accesat 25 octombrie 2022. https://www.todaysmilitary.com/careersbenefits/careers/chaplains.

U.S. ARMY RECRUITING COMMAND. fără an. ”Overview of Army Chaplain.” Accesat 25 octombrie

https://recruiting.army.mil/MRB_ReligiousServices/.

Wesley Theological Seminary. fără an. ”Support Military Chaplains Today.” Accesat 25 octombrie 2022.

https://www.wesleyseminary.edu/support-militarychaplaincy/.

Wikipedia. fără an. ”Military chaplain.” Accesat 25 octombrie 2022. https://en.wikipedia.org/wiki/Military_

chaplain.

—. fără an. ”United States military chaplains.” Accesat 25 octombrie 2022. https://en.wikipedia.org/wiki/

United_States_military_chaplains.

Zeiger, Hans. fără an. ”Why Does the US Military Have Chaplains?” Accesat 25 octombrie 2022. https://

publicpolicy.pepperdine.edu/academics/research/policy-review/2009v2/why-does-us-military-havechaplains.htm

Downloads

Published

2023-01-12

Issue

Section

Articole