MODUL ÎN CARE RĂZBOIUL DINTRE RUSIA ȘI UCRAINA POATE MODIFICA ECOSISTEMUL DE CRIMINALITATE CIBERNETICĂ

Authors

  • Claudia–Alecsandra GABRIAN Universitatea Babeș-Bolyai

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-22-84

Keywords:

atacuri cibernetice, grupuri de criminalitate cibernetică, ransomware, spațiu cibernetic

Abstract

Potrivit statisticilor, în ultimii ani s-a înregistrat o creștere a atacurilor cibernetice și a impactului lor negativ asupra indivizilor, organizațiilor și guvernelor. Atacatorii cibernetici au dobândit resursele și expertiza necesară lansării de atacuri masive împotriva altor națiuni, cu scopul, în principal, de a câștiga avantaje strategice, țintind în special infrastructura critică și serviciile publice. Evenimentele geopolitice actuale, prin acțiunea lansată de Federația Rusă în Ucraina, demonstrează faptul că amenințările de securitate cibernetică sunt din ce în ce mai mari, iar răspunsurile statelor la aceste provocări trebuie să fie rapide și eficiente, adaptate acestui context. În ultimul an, grupările rusești de criminalitate cibernetică și-au consolidat poziția de amenințări la adresa ecosistemului digital global, demonstrând adaptabilitate, persistență și dorința de a exploata sistemele informatice. Lucrarea de față va analiza atât modalitățile în care grupurile de criminalitate cibernetică au fost mai prezente în spațiul internațional, ca urmare a acestui război, cât și importanța acordată acestora, din cauza tipurilor de atacuri
lansate, precum și în ceea ce privește împărțirea lor în tabere de sprijin pentru beligeranți.

Author Biography

Claudia–Alecsandra GABRIAN, Universitatea Babeș-Bolyai

Născută la data 11.08.1999, localitatea CLUJ-NAPOCA,  CLAUDIA-ALECSANDRA, numele GABRIAN, este absolventă a Universităţii BABEȘ-BOLYAI, Facultatea de ISTORIE ȘI FILOSOFIE, promoţia 2022.

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, cum ar fi două programe de masterat la zi, specializarea: 1.Managementul Securității în Societatea Contemporană și 2. Securitate, Intelligence și Competitivitate în Organizații. Temele pentru lucrările de disertație au avut în vedere: Digitalizarea și asumarea de către România a rolului de furnizor al securității cibernetice în plan regional și Geopolitica cybercrime- reconfigurarea ecosistemului de criminalitate cibernetică după începerea războiului din Ucraina. În prezent este student doctorand în anul 1 în cadrul Școlii Doctorale de Relații Internaționale și Studii de Securitate.

Își desfășoară activitatea în cadrul Consiliului Studenților din Facultatea de Istorie și Filosofie, având funcția de Student Cancelar, Student reprezentant pentru masterat și Școală Doctorală și Student reprezentant în Consiliul Școlii Doctorale.

References

Acronis. 2021. ”Acronis Cyberthreats Report 2022 unveils cyberthreat predictions.” https://www.

acronis.com/en-us/blog/posts/acronis-cyberthreats-report-2022-unveils-cyberthreat-predictions/.

CISA. 2021. ”AA21-265A-Conti Ransomware TLP White.” https://www.scribd.com/document/

/AA21-265A-Conti-Ransomware-TLP-WHITE.

CyberSecurity Help . 2022. ”Former Conti Hackers Adapt Their Techniques to Use against Ukraine.”

https://www.cybersecurity-help.cz/blog/2878.html.

Dark Reading. 2022. ”Ukraine’s ‘IT Army’ Stops 1,300 Cyberattacks in 8 Months of War.” https://www.

darkreading.com/endpoint/ukraine-it-army-stops-1300-cyberattacks-war.

Donalds, Charlette și Kweku-Muata Osei-Bryson. 2019. ”Toward a Cybercrime Classification Ontology:

A Knowledge-Based Approach.” Computers in Human Behavior 92: 403-418. doi:https://doi.

org/10.1016/j.chb.2018.11.039.

ENISA. 2021. ”Enisa Threat Landscape 2021.” https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threatlandscape-2021.

Financial Crimes Enforcement Network. 2021. ”Financial Trend Analysis.” https://www.fincen.gov/

sites/default/files/2021-10/Financial%20Trend%20Analysis_Ransomeware%20508%20FINAL.

pdf.

Gaskin, Lee. 2022. ”Bots Manipulate Public Opinion in Russia-Ukraine Conflict.” The University of

Adelaide. https://www.adelaide.edu.au/newsroom/news/list/2022/09/08/bots-manipulate-publicopinion-in-russia-ukraine-conflict.

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”

Decembrie 2022

Gatlan, Sergiu. 2022. ”Google Says Former Conti Ransomware Members Now Attack Ukraine.”

BleepingComputer. https://www.bleepingcomputer.com/news/security/google-says-former-contiransomware-members-now-attack-ukraine/.

Grimes, Roger A. 2021. Ransomware Protection Playbook. John Wiley & Sons Inc.

Mckay, Kendall. 2022. ”Conti and Hive ransomware operations: Leveraging victim chats for insights.”

https://s3.amazonaws.com/talos-intelligence-site/production/document_files/files/000/095/787/

original/ransomware-chats.pdf?1651576098.

MITRE ATT&CK. 2021. ”Conti.” https://attack.mitre.org/software/S0575/.

Neethu, N. 2020. ”Role of International Organizations in Prevention of Cyber-Crimes: An Analysis.”

Nalsar University of Law, Hyderabad, 5-17. https://www.researchgate.net/profile/Neethu-N-2/

publication/350525198_Role_of_International_Organisations_in_Prevention_of_Cyber-Cri.

Sabillon, Regner, Victor Cavaller, Jeimy Cano și Jordi Serra-Ruiz. 2016. ”Cybercriminals, Cyberattacks

and Cybercrime.” 2016 IEEE International Conference on Cybercrime and Computer Forensic

(ICCCF). 1-9. doi: https://doi.org/10.1109/icccf.2016.7740434.

Smith, Zhanna Malekos și Eugenia Lostri. 2022. ”The Hidden Costs of Cybercrime.” https://www.

mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/rp-hidden-costs-of-cybercrime.pdf.

Surdu, Ileana-Cinziana. 2018. ”Cybersecurity. Risks, Threats, and Trends of Manifestation in Romania.”

International Conference RCIC’18. 365-372. https://www.afahc.ro/ro/rcic/2018/rcic’18/

volum_2018/365-372%20Surdu.pdf.

The Hacker News. 2022a. ”Conti Ransomware Operation Shut down after Splitting into Smaller Groups.”

https://thehackernews.com/2022/05/conti-ransomware-gang-shut-down-after.html.

—. 2022b. ”Hive Ransomware Attackers Extorted $100 Million from over 1,300 Companies Worldwide.”

https://thehackernews.com/2022/11/hive-ransomware-attackers-extorted-100.html.

—. 2022c. ”Some Members of Conti Group Targeting Ukraine in Financially Motivated Attacks.” https://

thehackernews.com/2022/09/some-members-of-conti-group-targeting.html.

TrendMicro. 2021. ”Toward a New Momentum: Trend Micro Security Predictions for 2022.” https://

www.trendmicro.com/vinfo/us/security/research-and-analysis/predictions/2022.

UNODC. 2021. ”Digest of Cyber Organized Crime.” https://www.unodc.org/documents/organizedcrime/tools_and_publications/21-05344_eBook.pdf

Downloads

Published

2023-01-12

Issue

Section

Articole