IMPLEMENTAREA REZOLUȚIILOR ONU PRIVIND FEMEILE, PACEA ȘI SECURITATEA ÎN MEDIUL MILITAR

Authors

  • Adela VÎLCU Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Implementarea la nivel de organizație și la nivel național a Rezoluției ONU 1325 reprezintă o preocupare permanentă la nivel NATO, a devenit o prioritate pe agenda de lucru privind cooperarea între ONU și NATO și face obiectul preocupărilor și la nivelul OSCE și UE. În acest context forțele armate române trebuie să continue să contribuie la implementarea uniformă și permanentă a dimensiunii de gen în toate operațiile și misiunile, în concordanță cu legislația națională și internațională, precum și cu politicile și obiectivele NATO/UE/ONU privind asigurarea securității și stabilității la scară largă.

Author Biography

Adela VÎLCU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Lt.col. Justiţie militară - șef Secție asistență juridică, expertiză documente și relații cu publicul, șef Birou acte normative și asistență juridică, şef Compartiment asistenţă juridică în cadrul Direcţiei Management Resurse Umane, din 15.04.2002 până în prezent.

References

http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/#resolution

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2009_09/20090924_Bi-SC_DIRECTIVE_40-1.pdf

http://dmru.mapn.ro/

PASTI Vladimir, Ultima inegalitate-Relațiile de gen în România, Editura Polirom, Iași 2003

CARREIRAS Helena, Gender and the Millitary Women in the Armed Forces of Western Democracies, London: Routledge, 2007 - http://pipss.revues.org/843

ALISON E. WOODWARD, Ghid de practici corecte pentru realizarea unei reprezentări echilibrate a femeilor și bărbăților în procesul decizional politic și social, Punct, București 2001

Adela Vîlcu, comunicarea științifică ”Aplicarea Rezoluţiilor ONU privind femeile, pacea şi securitatea la nivel internaţional”, în cadrul ediției a IV-a a Conferinței Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel național, european și mondial, UNAp Dresmara Brașov

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/146171.pdf

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/organizare

Perspectiva de gen în planificarea operațională, instruirea și evaluarea în armatele țărilor membre NATO http://www.nato.int/issues/women_nato/index.htlm

Convenţia privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice - Convenţia de la Istanbul www.coe.int/conventionviolence.

Published

2015-07-06

Issue

Section

Articole