OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE A PROFILULUI UE ÎN DOMENIUL CAPABILITĂȚILOR DE APĂRARE. FONDUL EUROPEAN DE APĂRARE

Authors

  • Dragoș ILINCA Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară al Ministerului Apărării Naționale

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-22-82

Keywords:

: PSAC, EUGS, EDF, PADR;, UE;, EDA;, EDIDP;

Abstract

Articolul de față aduce în atenție una dintre principalele evoluții înregistrate în contextul cooperării europene în  domeniul apărării, vizând crearea Fondului European de Apărare (EDF). Gândit ca o inițiativă, menită să contribuie la susținerea financiară a proiectelor de cooperare în domeniul dezvoltării capabilităților și cercetării de apărare, EDF reprezintă o inovație care a început să funcționeze din 2021, oferind perspective suplimentare de consolidare a Politicii de Securitate și Apărare Comune. Deși este o inițiativă nouă, intrarea în funcțiune a Fondului European de Apărare a fost devansată de o etapă pregătitoare, în care au fost definite cadrul procedural și mecanismele necesare funcționării noului instrument. Pe aceste coordonate, analiza dezvoltată la nivelul articolului vine să aprofundeze teza privind impactul pozitiv al EDF
pentru sustenabilitatea cooperării europene în domeniul apărării. Valoarea strategică a noului instrument pentru integrarea problematicilor privind dezvoltarea de capabilități și cercetarea reprezintă o altă direcție aprofundată în cadrul articolului. Nu în ultimul rând, rolul economic al EDF beneficiază de o evaluare atentă în cadrul acestui studiu, din perspectiva modalității de raportare a entităților de profil de pe teritoriul UE, reflectat în creșterea participării acestora în procesul de promovare a proiectelor de cooperare.

Author Biography

Dragoș ILINCA , Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară al Ministerului Apărării Naționale

Născut la data 04.10.1971 în localitatea Curtea de Argeş, Dragoş-Daniel Ilinca este absolvent al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Istorie, promoţia 1997. Deţine titlul de doctor în Ştiinţe Militare şi Informaţii, acordat în anul 2010 de către Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare stagii de pregătire.De profesie funcţionar public, își desfășoară activitatea, în calitate de șef de secţie la Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Ministerul Apărării Naţionale.

Are o vastă activitate ştiinţifică (cercetări efectuate, cursuri predate), fiind autor a  patru cărți:

  • O istorie zbuciumată a poporului evreu, Ed. Niculescu, Bucureşti, 1999
  • Implicarea Uniunii Europene în gestionarea crizelor, Ed.Tritonic, Bucureşti, 2019
  • Parteneriatul NATO-UE. Abordări conceptuale şi concretizări operaţionale, Ed.Tritonic, Bucureşti, 2020
  • Enciclopedia bătăliilor din istoria românilor, Ed. Meronia, Bucureşti, 2011 (co-autor)

și a mai multor articole şi comunicări ştiinţifice, apărute la editura Militară, Centrul Tehnic Editorial al Armatei.

 

References

Agenția Europeană de Apărare. 2007. EU Ministers Adopt Framework for Joint European Strategy in

Defence R&T.

—. 2008. Notă-cadru – Planul de dezvoltare a capabilităților.

Comisia Europeană. 2001. ”Presidency Conclusions, European Council Meeting in Laeken, 14-15

decembrie 2001”. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_18.

—. 2016. ”Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council,

the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

European Defence Action Plan.”

—. 2017. ”Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Launching the European

Defence Fund.”

—. 2020. Cadrul financiar multianual 2021-2027.

—. 2022a. ”Commission Implementing Decision on the financing of the European Defence Fund

established by Regulation (EU) No 2021/697 of the European Parliament and the Council and the

adoption of the work programme for 2022.”

—. 2022b. Results of the 2021 EDF Calls for Proposals.

Consiliul European. 2004. ”Presidency Conclusions – Brussels, 17 and 18 June 2004.” https://www.

europarl.europa.eu/summits/pdf/bru0404_en.pdf.

—. 2016a. ”European Council meeting (15 December 2016) – Conclusions.” https://www.consilium.

europa.eu/media/21929/15-euco-conclusions-final.pdf.

—. 2016b. ”Implementation Plan on Security and Defence.” https://www.eeas.europa.eu/sites/default/

files/eugs_implementation_plan_st14392.en16_0.pdf.

—. 2016c. ”Joint Declaration by the President of the European Council, the President of the European

Commission, and the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization.” https://www.

consilium.europa.eu/media/21481/nato-eu-declaration-8-july-en-final.pdf.

—. 2017. ”Notification on Permanent Structured Cooperation (PESCO) to the Council and to the high

representative of the Union for foreign affairs and security policy.” https://www.consilium.europa.

eu/media/31511/171113-pesco-notification.pdf.

Consiliul UE. 2016. ”European Union Battlegroup Concept.” https://data.consilium.europa.eu/doc/

document/ST-11624-2014-EXT-1/en/pdf.

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”

Decembrie 2022 15

EUR-Lex. 2017. „Decizia (PESC) 2017/2315 a Consiliului din 11 decembrie 2017 de stabilire a

cooperării structurate permanente (PESCO) și de adoptare a listei statelor membre participante.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32017D2315.

—. 2018. „Regulamentul (UE) 2018/1092 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018

de instituire a Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării pentru sprijinirea

competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a Uniunii.” https://eur-lex.europa.

eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1092.

—. 2021. „Regulamentul (UE) 2021/697 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2021

de instituire a Fondului european de apărare și de abrogare a Regulamentului (UE) 2018/1092.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R0697.

Juncker, Jean-Claude. 2016. ”State of the Union Address 2016: Towards a better Europe – a Europe that

protects, empowers and defends.”

Parlamentul European. 2006. ”The European Security and Defence Policy: from the Helsinki Headline

Goal to the EU Battlegroups.” https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/

sede/dv/sede030909noteesdp_/sede030909noteesdp_en.pdf.

—. 2017. EU Framework Programmes for Research and Innovation.

Uniunea Europeană. 2016. Strategia Globală de Securitate a Uniunii Europene

Downloads

Published

2023-01-12

Issue

Section

Articole