Imagine copertă

STRATEGII ALE UNIUNII EUROPENE PENTRU COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE TRANSFRONTALIERE ŞI PENTRU REALIZAREA UNUI SPAŢIU AL LIBERTĂŢII, SECURITĂŢII SI JUSTITIEI

Cristina ŞTEFAN

Abstract


Realizarea unui spaţiu de securitate şi protecţie a drepturilor cetăţenilor statelor democratice este impusă de pericolele deosebite la care suntem expuşi. Pe plan european, U.E. a acordat o atenţie prioritară politicilor de securitate, prin crearea unui sistem complex de documente legislative şi instituţii care să fie mandatate expres pentru îndeplinirea obiectivelor de securitate.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Tratatul Uniunii Europene, art.42-7.

• http://www.europa.eu/legislation¬_summaries/foreign_and_security_policy, accesat la 04.03.2015;

• http://www.eda.europa.eu/, accesat la 10.03.2015;

• Consiliul Uniunii Europene, Pactul European privind imigraţia şi azilul, Bruxelles, 13440/08,24 septembrie 2008;

• European Securitz and Defence Policz, Documentar ESDP, Observatorul militar, Nr.3 (20-26 ianuarie 2005), p.5, www.presamil.ro;

• Cătălin STOIAN, Terorismul în spaţiul cibernetic. Forme şi posibilităţi de contracarare a acţiunilor teroriste cibernetice, Revista Infosfera nr. 1/2009;

• Gabriel WEIMANN, Terror on the Internet, U.S. Institute of Peace Press, Washington DC, 2006.

• Iordan Gheorghe Bărbulescu, Procesul decizional în Uniunea Europeană, Iaşi, Ed. Polirom, 2008.

• Javier Solana, Doctrina Solana, UE, 20.06.2003.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com