Imagine copertă

COMANDA ŞI CONTROLUL ACŢIUNILOR MILITARE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII TEHNOLOGIILOR MODERNE

Cristian-Octavian STANCIU

Abstract


Într-un conflict, capacitatea de a gestiona şi controla evenimentele la nivelul câmpului de luptă şi de a influenţa diverse situaţii în care acestea evoluează sunt cheia unei misiuni de succes.
Executarea cu succes a unei acţiuni militare necesită o accelerare a ciclului decizie – acţiune. Integrarea tehnologiei informaţiei în structurile de comandă vor avea un efect profund asupra executării procesului de comandă şi control. Comandanţii au nevoie de informaţii pertinente în scopul de a spori capabilităţile lor de comandă şi de luare a deciziilor. Tehnologia informaţiei permite schimbul, filtrarea şi prelucrarea de cantităţi impresionate de informaţii digitale care vor acţiona ca o forţă-multiplicatoare prin care se va spori eficienţa operaţională la fiecare nivel de comandă.
Un factor critic în orice acţiune militară o reprezintă decizia comandantului. Această decizie este influenţată şi de informaţiile pe care acesta le are la un moment dat. Informaţiile necesare sunt disponibile atunci când este nevoie. Informaţii ar trebui să fie introduse în sistem la nivelul unde se detectează schimbări pe câmpul de luptă. Utilizând un sistem C2IS este posibil să se primească informaţia necesară direct de la sursă, oferind astfel comandantului o imagine exactă a situaţiei pe care să se bazeze deciziile sale.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


BĂLĂCEANU, I.; DUMITRU, D.; IOANA, I., Potenţialul de luptă al forţelor armate, Bucureşti: Editura Top Fort, 2006.

Dr. Tania STOEAN, Articol Organizarea activităţilor personalului militar pe baza fundamentelor ergonomiei, Conferinţa Strategii XXI, Universitatea Naţională de Apărare, 2012

Organizaţia pentru Cercetare şi Tehnologii a NATO, LAND OPERATIONS IN THE YEAR 2020, Bruxelles, 1999, pp. 12-13.

David S. ALBERTS; Richard E. HAYES, The future of command and control – understanding command and control, CCRP publication series

AAP-6 (2014) – NATO terms and definitions
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com