Imagine copertă

EVOLUŢII ISTORICE ALE SISTEMULUI JURIDIC DE PROTECŢIE A MEDIULUI NATURAL

Diana SIMA

Abstract


Ameninţările la adresa mediului înconjurător au înrădăcinat în conştiinţa statelor necesitatea unor sisteme juridice eficiente care să reglementeze această componentă vitală a securităţii naţionale. Demersurile statelor pentru protecţia mediului înconjurător se concretizează în numeroase documente naţionale şi internaţionale, însă, din cauza diversităţii şi multitudinii problemelor de mediu, există un vid legislativ deosebit de dificil de acoperit.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


• Convenţiile de la Geneva din 1949;

• Protocolul Adiţional I din 1977 al Convenţiilor de la Geneva din 1949;

• Protocolul Adiţional II din 1977 al Convenţiilor de la Geneva din 1949;

• Convenţia Europeană a Drepturilor Omului din 1950;

• Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice din1966;

• Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene din 2007;

• Gabriel Oprea, Ion Suceavă, Ionel Cloşcă, Dreptul Internaţional Umanitar, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 2003;

• Florea Dan - Managementul sistemului de protecţie civilă pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor dezastrelor pe timp de pace, criză şi război, Editura Spirit Romanesc, Craiova, 2003;

• Nemeş Liviu Viorel - Protecţia civilă, componentă a sistemului de securitate naţională – prezent şi viitor, Teză de doctorat, Bucureşti, 2006.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com