Imagine copertă

CONSIDERAŢII PRIVIND ACŢIUNILE MILITARE DESFĂŞURATE ÎN NORDUL MĂRII NEGRE

Lucian Valeriu SCIPANOV, Florin NISTOR

Abstract


Războiul hibrid înglobează strategii militare aparţinând războiului convenţional şi nonconvenţional, şi care în opinia noastră integrează caracteristici ale războiului fulger războiului asimetric, războiului disimetric, războiului noncontact, propaganda, măsuri economico-sociale, invocarea voinţei comunităţii, acţiuni cibernetice, în care confruntarea armată este ultimă fază a acţiunilor sinergice.
Prezentul articol realizează o scurtă analiză a tipologiei acţiunilor militare desfăşurate în nordul Mării Negre plecând de la aspecte generale ale acţiunilor militare, ca un întreg, pentru identificarea caracteristicilor particulare prin formele de manifestare ale acestora, expediţionar, fulger, noncontact sau alte combinaţii.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


http://www.janes.com;

http://karadeniz-press.ro;

http://www.mapn.ro;

http://www.mid.ru;

http://www.nato.int;

http://www.nextgov.com;

http://romanian.ruvr.ru;

http://www.scribd.com;

https://stratfor.com;

http://www.stripes.com;

https://ro.stiri.yahoo.com;

http://warbits.wordpress.com;

***Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive, Supreme Headquarters Allied Power Europe, Belgium, Octomber 2013;

***AAP-06-NATO Glossary of Terms and Definitions (Glosar de termeni şi abrevieri NATO), 2003;

***AJP 01(D), Allied Joint Doctrine (Doctrina aliată întrunită), 2010;

***Lumea 2013, Enciclopedie politică şi militară, Ed. RAO;

Revista Gândirea Militară Românească, colecţia din anii 2003-2014;

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, colecţia 2006-2014;

Revista IHS Jane’s Defence Weekly, colecţia 2014-2015;

MUREŞAN, Mircea, VĂDUVA, Gheorghe, Războiul viitorului, viitorul războiului, UNAp. Bucureşti, 2004;

NISTOR, Florin, Strategiile NATO şi Forţele Maritime Aliate, Editura UNAp „Carol I”, Bucureşti-2014;

WATTS, Larry, Fereşte-mă, Doamne de prieteni..., Editura Rao, 2011;

NISTOR, Florin, articolul Insidious Operations – a new concept of waging war for Russia?, THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE “STRATEGIES XXI” Technologies-military applications, simulations and resources. Nov. 13-14, 2014;

NISTOR, Florin, SCIPANOV, Lucian Valeriu, articolul Aspects of maritime power projection on land, THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE

“STRATEGIES XXI” Technologies-military applications, simulations and resources. Nov.13-14.2014.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com