CONSIDERAŢII PRIVIND ACŢIUNILE MILITARE DESFĂŞURATE ÎN NORDUL MĂRII NEGRE

Authors

  • Lucian Valeriu SCIPANOV Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
  • Florin NISTOR Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"

Abstract

Războiul hibrid înglobează strategii militare aparţinând războiului convenţional şi nonconvenţional, şi care în opinia noastră integrează caracteristici ale războiului fulger războiului asimetric, războiului disimetric, războiului noncontact, propaganda, măsuri economico-sociale, invocarea voinţei comunităţii, acţiuni cibernetice, în care confruntarea armată este ultimă fază a acţiunilor sinergice. Prezentul articol realizează o scurtă analiză a tipologiei acţiunilor militare desfăşurate în nordul Mării Negre plecând de la aspecte generale ale acţiunilor militare, ca un întreg, pentru identificarea caracteristicilor particulare prin formele de manifestare ale acestora, expediţionar, fulger, noncontact sau alte combinaţii.

Author Biographies

Lucian Valeriu SCIPANOV, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Născut în 1973 în Tulcea, absolvent al Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”, Constanţa, în 1997 şi al Facultăţii de comandă şi stat major din Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Bucureşti, în 2012. În prezent ocup postul de instructor superior în Departamentul forţe navale din Facultatea de comandă şi stat major din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”. Principalele activităţi educaţionale desfăşurate în cadrul departamentului sunt legate de executarea atribuţiilor didactice specifice domeniului educaţional. Aceste atribuţii sunt materializate prin activităţi de predare şi participare la cursuri, planificare şi desfăşurare de exerciţii şi studii de stat major, elaborare cursuri, publicaţii, articole, alte activităţi specifice domeniului epistemologic al ştiinţei militare, caracteristice specialităţii Artă Militară Forţe Navale.

Florin NISTOR, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"

-

References

http://www.janes.com;

http://karadeniz-press.ro;

http://www.mapn.ro;

http://www.mid.ru;

http://www.nato.int;

http://www.nextgov.com;

http://romanian.ruvr.ru;

http://www.scribd.com;

https://stratfor.com;

http://www.stripes.com;

https://ro.stiri.yahoo.com;

http://warbits.wordpress.com;

***Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive, Supreme Headquarters Allied Power Europe, Belgium, Octomber 2013;

***AAP-06-NATO Glossary of Terms and Definitions (Glosar de termeni şi abrevieri NATO), 2003;

***AJP 01(D), Allied Joint Doctrine (Doctrina aliată întrunită), 2010;

***Lumea 2013, Enciclopedie politică şi militară, Ed. RAO;

Revista Gândirea Militară Românească, colecţia din anii 2003-2014;

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, colecţia 2006-2014;

Revista IHS Jane’s Defence Weekly, colecţia 2014-2015;

MUREŞAN, Mircea, VĂDUVA, Gheorghe, Războiul viitorului, viitorul războiului, UNAp. Bucureşti, 2004;

NISTOR, Florin, Strategiile NATO şi Forţele Maritime Aliate, Editura UNAp „Carol I”, Bucureşti-2014;

WATTS, Larry, Fereşte-mă, Doamne de prieteni..., Editura Rao, 2011;

NISTOR, Florin, articolul Insidious Operations – a new concept of waging war for Russia?, THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE “STRATEGIES XXI” Technologies-military applications, simulations and resources. Nov. 13-14, 2014;

NISTOR, Florin, SCIPANOV, Lucian Valeriu, articolul Aspects of maritime power projection on land, THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE

“STRATEGIES XXI” Technologies-military applications, simulations and resources. Nov.13-14.2014.

Published

2015-07-06

Issue

Section

Articole