Imagine copertă

CULTIVAREA SENTIMENTULUI DE SECURITATE

Mihaela Paula RADU

Abstract


Articolul prezintă conceptul de securitate umana dintr-o noua perspectiva si anume aceia de respectare a drepturilor omului. Cultivarea sentimentului de securitate umana este o problemă universală şi nu mai este privită ca o problemă militară. Dezvoltarea umană şi securitatea nu pot exista independent, acestea trebuiesc gândite într-o strategie comună. Prin respectarea demnităţii umane, sensul conceptului de securitate va cunoaşte şi alte valenţe.
Respectarea demnităţii umane şi realizarea unei egalităţi de facto între femei şi bărbaţi nu mai este un ideal, este un demers necesar într-o lume marcată de tot felul de crize.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


BĂDĂLAN, Eugen; Laurian ZAHARESCU; Vasile BOGDAN, Sisteme globale de securitate, Ediţia a III-a. Editura CTEA, Bucureşti, 2009;

NEAGA, Diana Elena, Gen şi cetăţenie în România, Editura Polirom, , 2013;

ISTRATE, Mihaela-Ramona, Cetăţenia europeană şi implicaţiile sale asupra securităţii, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2014;

Constituţia României

BAYLIS, John, International and global security in the post-cold war era i n The Globalization of World Politics, Ed. by John BAYLIS and Steven SMITH, third edition, Oxford Universiy Press, New York, 2005;

HOBDEN, Stephen; Richard Wyn JONES, Marxist theories of international relations, in The Globalization of World Politics, ed. by John BAYLIS and Steven SMITH, third edition, Oxford Universiy Press, New York, 2005, United Nations, Human Development Report: New Dimensions of Human Security;

Constantinescu, R., Factorii de natură socioumană şi influenţa acestora asupra securităţii, Teză de doctorat, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, Bucureşti, 2009;

http://hdr.undp.org/reports/global/1994/en, consultat in 26.05.20105, ora 18:30;

http:// www.unesco.org/securipax, consultat în 24.05.2015 ora 22:30;

http://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_statelor_lumii, consultat in 24.05.2015 ora 23:40;
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com