Imagine copertă

PLANIFICAREA ACŢIUNILOR COMPONENTEI PENTRU OPERAŢII PSIHOLOGICE ÎN CADRUL PROCESULUI DE TARGETING

Daniel POP

Abstract


Unul dintre elementele critice de care a depins, de-a lungul istoriei, succesul bătăliilor a fost tocmai targetingul. Iar acum, într-un mediu operațional așa de complex ca cel al zilelor noastre, identificarea, prioritizarea angajarea/atacarea țintelor are un rol și mai important în obținerea succesului unei campanii. Acesta are la bază, tocmai abilitatea de a valorifica efectele obținute în cadrul unei acțiuni în scopul creșterii puterii de lovire pe întreg cuprinsul unei campanii, împotriva unui inamic dinamic și foarte adaptabil. Avantajele date de descoperirile tehnologice și armamentele de mare precizie ale armatelor moderne, sunt contrabalansate de modul nealiniar, asimetric de acțiune a inamicului.
Parte indezirabilă a activității de stat major ”targetingul” a fost dezvoltat ca un întreg proces utilizat în planificarea, pregătirea, ducerea luptei și evaluarea acesteia iar statele majore l-au asimilat genului de activități continue în cadrul statului major și în același timp colaborative. Acest process se bazează și urmărește mai degrabă crearea de efecte decât „cucerirea” unor obiective militare

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


DOCTRINE REGULAMENTE MANUALE ŞI INSTRUCŢIUNI

*** JP 1-02, Departament of defence Dictionary of Military and Associated Terms, 8 November 2010(accesat 16 martie 2015) 362,httpȘ//www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jpl_02.pdf.

*** FM 3-05.301 (FM 33-1-1) MCRP 3-40.6A Tactici, Tehnici și Proceduri ale Operațiilor Psihologice, Decembrie 2013

LUCRĂRI DE AUTORI STRĂINI

E.Jeffrey Conklin, Harta dialogului: făurirea unei înțelegeri comune a problemelor complexe, Chester, Anglia, Wiley, 2006

Dr. Cristina Archetti, Comunicația și contraterorismul în era digitală, Sesiunea de Comunicări Strategice NATO: Analiza Audienței țintă, Măsurarea Efectelor și Contra-propaganda, 04-05 Iunie2014;
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com