PLANIFICAREA ACŢIUNILOR COMPONENTEI PENTRU OPERAŢII PSIHOLOGICE ÎN CADRUL PROCESULUI DE TARGETING

Authors

  • Daniel POP Universitatea Naţională de Apărare "Carol I".

Abstract

Unul dintre elementele critice de care a depins, de-a lungul istoriei, succesul bătăliilor a fost tocmai targetingul. Iar acum, într-un mediu operațional așa de complex ca cel al zilelor noastre, identificarea, prioritizarea angajarea/atacarea țintelor are un rol și mai important în obținerea succesului unei campanii. Acesta are la bază, tocmai abilitatea de a valorifica efectele obținute în cadrul unei acțiuni în scopul creșterii puterii de lovire pe întreg cuprinsul unei campanii, împotriva unui inamic dinamic și foarte adaptabil. Avantajele date de descoperirile tehnologice și armamentele de mare precizie ale armatelor moderne, sunt contrabalansate de modul nealiniar, asimetric de acțiune a inamicului. Parte indezirabilă a activității de stat major ”targetingul” a fost dezvoltat ca un întreg proces utilizat în planificarea, pregătirea, ducerea luptei și evaluarea acesteia iar statele majore l-au asimilat genului de activități continue în cadrul statului major și în același timp colaborative. Acest process se bazează și urmărește mai degrabă crearea de efecte decât „cucerirea” unor obiective militare

Author Biography

Daniel POP, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I".

A absolvit Liceul Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc promoția 1989, ulterior a urmat cursurile Institutului Militar „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, arma infanterie. A urmat cursurile de carieră până la gradul de maior necesare accederii în cariera militară, ulterior urmând cursul interarme cu durata de 2 ani al Facultății de Comandă și Stat Major din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” a obținut licența în Științe Militare și Informații. Și-a perfecționat pregătirea în cadrul programului de pregătire masterală al aceleiași facultăți, în domeniul Securității Naționale. În vederea relaționării cunoștințelor militare cu cele ale vieții civile pentru o mai bună aplicabilitate a urmat cursurile Facultății de Drept a Universității „Dimitrie Cantemir” din Cluj, obținând licența în „Drept”. Din anul 2013 s-a angajat, sub îndrumarea unor personalități valoroase ale corpului didactic din cadrul cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, într-un program de cercetare științifică în vederea obținerii titlului de doctor în Științe Militare. Ofițerul a participat la 3 misiuni internaționale în teatrele de operații din Balcani și Afganistan, precum și la peste 12 exerciții internaționale în străinătate și în țară.

References

DOCTRINE REGULAMENTE MANUALE ŞI INSTRUCŢIUNI

*** JP 1-02, Departament of defence Dictionary of Military and Associated Terms, 8 November 2010(accesat 16 martie 2015) 362,httpȘ//www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jpl_02.pdf.

*** FM 3-05.301 (FM 33-1-1) MCRP 3-40.6A Tactici, Tehnici și Proceduri ale Operațiilor Psihologice, Decembrie 2013

LUCRĂRI DE AUTORI STRĂINI

E.Jeffrey Conklin, Harta dialogului: făurirea unei înțelegeri comune a problemelor complexe, Chester, Anglia, Wiley, 2006

Dr. Cristina Archetti, Comunicația și contraterorismul în era digitală, Sesiunea de Comunicări Strategice NATO: Analiza Audienței țintă, Măsurarea Efectelor și Contra-propaganda, 04-05 Iunie2014;

Published

2015-07-06

Issue

Section

Articole