Imagine copertă

DETERMINAREA CENTRELOR DE GREUTATE – O PROVOCARE CONTINUĂ ÎN PLANIFICAREA OPERAŢIILOR

Florin NISTOR

Abstract


Determinarea centrelor de greutate reprezintă un proces abstract fără să se impună încă o metodă general valabilă pentru aceasta. Definirea greşită a centrelor de greutate poate conduce la risipă de efort sau mai grav la nerealizarea obiectivelor operaţiei. Articolul de faţă prezintă o culegere de metode folosite pentru determinarea centrului de greutate care să vină în ajutorul planificatorului.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


***Doctrina Planificării Operaţiilor în Armata României, NECLASIFICAT, Bucureşti, 2013, p. 58.

***Glosar de termeni, Bucureşti, Editura AISM, 2002.

***Joint Operation Planning Process Workbook, Naval War College, 2008, p. C – 2.

*** Manualul de Planificare al Operaţiilor, NECLASIFICAT Bucureşti 2011, Nesecret, p. 180.

***Marine Corp Planning Process – Centers of Gravity, 2001, pe www.powershow.com/23909a-YmEwY/CENTERS_OF_RGAVITY_powerpoint_ppt_

US Dept. Of the Navy, Naval Warfare, Naval Doctrine Publication 1, Washington D.C., March 1994, p.35

Carl von Clausewitz, Despre Război, Editura militară, Bucureşti, 1982, p. 483.

Duţescu Laurenţiu, Centrele de greutate, articol în Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” nr.3/2009, p.29.

Echevarria O.J. Antulio, Centre Of Gravity, în revista Joint Force Quartely, nr. 35, National Defense University, Washington, p. 11.

Echevarria O.J. Antulio II, “Clausewitz’s Center of Gravity: It’s Not What We Thought,” Naval War

College Review, Winter 2003, pe www.nwc.navy.mil/press/Review/2003/Winter/art4-w03.htm,

Internet. Accesat la data de 05.05.2013.

Joseph Strange, Centers of Gravity and Critical Vulnerabilities: Building on the ClausewitzianFoundation So We Can All Speak the Same Language, Perspectives on Warfighting Number Four, 2d. Ed. Quantico, VA: Marine Corps Association, 1996, p.7.

Milan N. Vego, Joint Operational Warfare – Theory and Practice, US Naval War College, Second printing 2009

Petre Duţu, Metode şi procedee de identificare a centrelor de greutate pe timpul conflictelor armate, Editura UNAp, Bucureşti, 2005, p.12.

Rudolf M. Janiczeck, A concept at the crossroads: Rethinking the Center of Gravity, October 2007, pp. 6 - 8 pe www.StrategicStudiesInstitute.army.mi./ accesat la data de 04.03.2013.

Vasile Tofan, Gheorghe Mateescu, Mihai BRUMĂ, Conceptul de centru de greutate-vulnerabilităţi majore, instrument de lucrupentru stabilirea obiectivelor şi planificarea operaţiei, în Revista Forţelor Terestre nr. 2/2003, p. 22.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com