Imagine copertă

RISCURI ŞI AMENINŢĂRI CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI DE SECURITATE EUROATLANTIC, GENERATE DE CLIMATUL DE INSTABILITATE DIN SPAŢIUL EST EUROPEAN ŞI ZONA EXTINSĂ A MĂRII NEGRE

Ovidiu MOŞOIU, Iulian MARTIN

Abstract


Instabilitatea din zona extinsă a Mării Negre şi mai ales criza din Ucraina pot afecta securitatea şi stabilitatea statelor vecine şi chiar a continentului în ansamblu. Cauzele sunt multiple dar alianţa NATO şi UE sunt obligate să intervină pentru menţinerea securităţii şi păcii, pentru apărarea populaţiilor şi teritoriilor statelor membre. Situaţia tensionată din europa de sud-est poate afecta alimentarea cu energie a statelor europene lucru ce ar determina o reacţie negativă a opiniei publice în ansamblu ce ar afecta şi mai mult interesele statelor din acest areal.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Baltă Corneliu, Marin Gheorghe, Marea Neagră între necesitate şi întâmplare, Editura CTEA, Bucureşti, 2005;

Buşe Dorel, Geopolitică şi geostrategie, Editura UNAp, Bucureşti, 2012;

Bideleux Robert, Jefferies Ian, The Balkans. A post – communist history, Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2007;

Buzan Barry, Waever Ole, Regions and Powers – The structure of International Security, Cambridge University Press, 2003;

Brzezinschi Zbigniev, Marea Tablă de şah. Supremaţia americană şi imperativele sale geostrategice, editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000;

Grosaru Florin-Eduard, „Europa de sud-est, complexul regional de securitate european în care se perpetuează conflicte îngheţate”, Editura CTEA, Bucureşti, 2013;

Hanganu Marius, Marinescu Cornel, Chiorcea Ion, Interesele României la Dunăre şi Marea Neagră, Editura UNAp, Bucureşti, 2007;

Huntington Samuel P, Ciocnirea civilizaţiilor, ed. ANTET, Bucureşti, 1997;

Joint declaration of the Prague Estern Partenership Summit, Praga, 2009;

Marin Gheorghe, Baibarac Ionel, Barbu Victor, Securitatea energetică şi dimensiuni euroatlantice, Editura CTEA, Bucureşti, 2010;

Morgenthau Hans J, Politica între naţiuni, lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Editura polirom, Iaşi, 2007;

Revista Impact strategic, nr.3/2013, „Geopolitici şi geostrategii: tendinţe şi perspective, Securitate şi strategie militară”, editura UNAp, Bucureşti, 2013;

Sadowska Maria, Swieboda Pavel, Eastern Partnership-Good Start, Hard Labour to come, Centre for european strategy, Warsovia, 2009;

Strategia Europa 2020, Bruxelles, 2010;

Strategia Uniunii Europene de dezvoltare durabilă, Bruxelles, 2006;

Wales Summit Declaration issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Wales, 05.09.2014;
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com