RISCURI ŞI AMENINŢĂRI CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI DE SECURITATE EUROATLANTIC, GENERATE DE CLIMATUL DE INSTABILITATE DIN SPAŢIUL EST EUROPEAN ŞI ZONA EXTINSĂ A MĂRII NEGRE

Authors

  • Ovidiu MOŞOIU Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”
  • Iulian MARTIN Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Instabilitatea din zona extinsă a Mării Negre şi mai ales criza din Ucraina pot afecta securitatea şi stabilitatea statelor vecine şi chiar a continentului în ansamblu. Cauzele sunt multiple dar alianţa NATO şi UE sunt obligate să intervină pentru menţinerea securităţii şi păcii, pentru apărarea populaţiilor şi teritoriilor statelor membre. Situaţia tensionată din europa de sud-est poate afecta alimentarea cu energie a statelor europene lucru ce ar determina o reacţie negativă a opiniei publice în ansamblu ce ar afecta şi mai mult interesele statelor din acest areal.

Author Biography

Iulian MARTIN, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Conferenţiar universitar, membru al Consiliului ştiinţific şi al Senatului Universităţii Naţionale de Apărare „CAROL I”, cadru didactic universitar invitat în cadrul altor instituţii de învăţământ superior (Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti) şi cercetător asistent în cadrul Interactive Systems and Business Consulting Company. Autor/co-autor/coordonator în elaborarea a 6 cărţi, autor a unui număr de 12 capitole în cărţi/manuale/cursuri, 28 articole/studii publicate în publicaţii de specialitate naţionale şi internaţionale, coordonator al echipei de cercetare în cadrul unui proiect finanţat prin programul FP-7, cercetător în cadrul a 4 proiecte de cercetare finanţate la nivel naţional, expert evaluator al Agenţiei Executive pentru Cercetare din cadrul Comisiei Europene, începând cu anul 2011, în domeniul Securitate. Domenii de expertiză: modelare şi simulare, management organizational (conducere militară), teoria deciziei, sisteme şi procese de comandă şi control, proiectarea scenariilor şi exerciţii asistate de calculator.

References

Baltă Corneliu, Marin Gheorghe, Marea Neagră între necesitate şi întâmplare, Editura CTEA, Bucureşti, 2005;

Buşe Dorel, Geopolitică şi geostrategie, Editura UNAp, Bucureşti, 2012;

Bideleux Robert, Jefferies Ian, The Balkans. A post – communist history, Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2007;

Buzan Barry, Waever Ole, Regions and Powers – The structure of International Security, Cambridge University Press, 2003;

Brzezinschi Zbigniev, Marea Tablă de şah. Supremaţia americană şi imperativele sale geostrategice, editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000;

Grosaru Florin-Eduard, „Europa de sud-est, complexul regional de securitate european în care se perpetuează conflicte îngheţate”, Editura CTEA, Bucureşti, 2013;

Hanganu Marius, Marinescu Cornel, Chiorcea Ion, Interesele României la Dunăre şi Marea Neagră, Editura UNAp, Bucureşti, 2007;

Huntington Samuel P, Ciocnirea civilizaţiilor, ed. ANTET, Bucureşti, 1997;

Joint declaration of the Prague Estern Partenership Summit, Praga, 2009;

Marin Gheorghe, Baibarac Ionel, Barbu Victor, Securitatea energetică şi dimensiuni euroatlantice, Editura CTEA, Bucureşti, 2010;

Morgenthau Hans J, Politica între naţiuni, lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Editura polirom, Iaşi, 2007;

Revista Impact strategic, nr.3/2013, „Geopolitici şi geostrategii: tendinţe şi perspective, Securitate şi strategie militară”, editura UNAp, Bucureşti, 2013;

Sadowska Maria, Swieboda Pavel, Eastern Partnership-Good Start, Hard Labour to come, Centre for european strategy, Warsovia, 2009;

Strategia Europa 2020, Bruxelles, 2010;

Strategia Uniunii Europene de dezvoltare durabilă, Bruxelles, 2006;

Wales Summit Declaration issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Wales, 05.09.2014;

Published

2015-07-06

Issue

Section

Articole