METAMORFOZE ALE SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL MILITAR

Authors

  • Mioara ( CULEA) ȘERBAN Statul Major al Forțelor Terestre

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-22-67

Keywords:

cultura organizațională;, dimensiunile culturale Hofstede;, distanța față de putere;, ; individualism;, feminitate;, evitarea incertitudinii.

Abstract

Succesul sau eșecul unei culturi este puternic influențat de un set de trăsături culturale, de valorile și principiile pe care le creează, mai mult decât de condițiile fizice sau de altă natură din mediul extern. În literatura de specialitate, există câteva modele care definesc principalii factori care definesc și conduc către construcția unei culturi, determinând astfel diferențele care fac distincția dintre acestea în lume. Unul dintre cele mai răspândite modele este cel al lui Geert Hofstede, care a fundamentat unul dintre cele mai ample studii de morfologie culturală privind diferențele culturale care caracterizează o țară sau un grup de persoane. Articolul încearcă să pună în evidență principalele componente ale culturii organizaționale ale unui colegiu național militar. Analiza mediului educațional în colegiul militar, din perspectiva celor patru dimensiuni ale lui Geert Hofstede, constituie un test de conștientizare a profilului produs de o organizație furnizoare de educație, cu un profil vocațional specific, militar, din sfera învățământului preuniversitar.

References

Cerghit, Ioan. 2008. Sisteme de instruire alternative și complementare. București: Editura Polirom.

Gardner, Howard. 2011. Mintea disciplinată. ediția a III-a. București: Editura Sigma.

Harari, Yuval Noah. 2018a. 21 de lecții pentru secolul XXI. București: Editura Polirom.

—. 2018b. Homo deus. Scurtă istorie a viitorului. București: Editura Polirom.

Hofstede, Geert, Gert Jan Hofstede și Michael Minkov. 2010. Cultures and organizations: Software of The Mind, Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. McGraw Hill.

Hofstede, Geert și Darko Milosevic. 2018. „Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context.” Online readings in psychology and culture 2 (1).

Hohan, Ion, Maria Cucu și Andrei Hohan. 2007. Managementul proceselor și managementul prin procese al organizațiilor. București: FiaTest.

Iosifescu, Șerban. 2008. Calitatea educației: concept, principii, metodologii. București: Editura Educația 2000+.

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”

Iunie, 2022

Milosevic, Darko și Sun Shili. 2020. „Organizational Culture and Its Themes.” International Journal of Bussines and Management 137-141.

Peterson, Marvin W. și Melinda G. Spencer. 1990. „Understanding Academic Culture and Climate.”New Directions for Institutional Research (68): 9.

Prisăcaru, Dan. 2021. În avanpostul luptei pentru supraviețuire. București: Editura Militară.

Schein, Edgar H. și Peter Schein. 2017. Organizational culture and Leadership. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken New Jersey.

Tafaeli, Anat și Iris Vilnai-Yavetz. 2004. „Emotion as a Connection of Physical Artifacts and

Organizations.” Organization Science 15 (6): 671

Downloads

Published

2022-07-04

Issue

Section

Articole