Imagine copertă

UTILIZAREA PROCESULUI DE TARGETING ÎN CADRUL PLANIFICĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII OPERAŢIILOR

Lucian MOLDOVAN, Visarion NEAGOE

Abstract


Realizând o analiză a ameninţărilor actuale, se poate spune că principalele ameninţări sunt rezultatul accentuării caracterului asimetric al conflictelor militare şi al dezvoltării sistemelor de lovire bazate pe tehnologii moderne, reprezentative în acest domeniu fiind rachetele balistice şi de croazieră. În acest context, apare justificată tendinţa manifestată de armatele membre NATO de a dezvolta metodologii de planificare a anihilării obiectivelor de mare valoare pentru inamic, în special a conceptului de targeting, ca parte integrantă a procesului de luare a deciziei şi, implicit, a procesului de planificare operaţională. Abordarea articolului se vrea a fi centrată pe un segment clar delimitat al ameninţării, mai precis, pe analiza procesului de targeting în cadrul procesului de planificare a operaţiilor militare care să sprijine comandantul în modul de selecţie a ţintei, de alocare a mijlocului de luptă potrivit pentru angajarea acesteia, la momentul oportun, pe timpul desfăşurării operaţiei militare. De asemenea, în cadrul articolului am subliniat faptul că procesul de targeting nu este o activitate adiţională a statului major, fiind parte a procesului de luare a deciziei militare, prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte punctuale, măsurabile şi uşor de identificat în timp şi spaţiu, care să sprijine atingerea stării finale şi a obiectivelor stabilite de către comandant. Procesul de targeting este un proces complementar procesului de planificare operaţională, proces care include elementele esenţiale ale planificării, pregătirii, conducerii, desfăşurării şi evaluării operaţiei la nivel strategic, operativ şi tactic

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


FT-3, Manualul de tactică generală din forţele terestre, Bucureşti 2014.

F.T.-6, Manualul sprijinului prin foc în operaţiile grupării de forţe, Bucureşti 2012.

S.M.G./C.O.9.0.,Doctrina pentru managemenul întrunit al ţintelor, Bucureşti 2011.

Lt.col.conf.univ.dr. Stelian Pantazi, Lt.col.conf.univ.dr. Marian Stancu, Lt.col.conf.univ.dr. Iulian Martin, Planificarea acţiunilor militare, Bucureşti 2009.

FM 3-60, The Targeting Process, November 2010, Headquarters, Departament of the Army.

JP 3-60, Joint Targeting, April 2007.

AJP – 3.9, Allied joint doctrine for joint targeting, May 2008.

http://en.citizendium.org/wiki/Integrated_air_defense_system

http://www.wikipedia.com

http://www.airdefenseartillery.com
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com