Imagine copertă

OPTIMIZAREA MIŞCĂRII ŞI TRANSPORTURILOR, FACTOR IMPORTANT AL ECONOMICITĂŢII ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI MILITARE

Marius MILANDRU

Abstract


La pace, în cadrul organizaţiei militare, logistica se conturează printr-o gamă variată de domenii, dintre acestea un rol foarte important ocupându-l mişcarea şi transportul. Această componentă va fi pusă întodeauna într-o relaţie de funcţionalitate cu aprovizionare unităţilor şi marilor unităţi. Executarea transporturilor, ca misiune cu caracter general a logisticii, reprezintă o provocare pentru specialiştii şi analiştii militari, elementul material coroborat cu cel conceptual, va duce cu siguranţă la necesitatea îndeplinirii misiunilor încredinţate în condiţii de economicitate.
Acest aspect va fi realizabil doar printr-o funcţionare performantă a procesului decizional logistic, precum şi prin folosirea unor metode şi tehnici de optimizare a deciziilor logistice.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Ion Gădiuţă şi colectiv, Decizia militară – raţionalitate şi legitimitate, Editura Militară, Bucureşti, 1998

Gheorghe Minculete, Mircea Vasilescu, Managementul logisticii pe timp de pace, Editura Muzeum., Bucureşti, 2002

Gheorghe Minculete, Elemente de management al sprijinului logistic, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2005

Gheorghe Minculete, Anca Minculete Abordări moderne ale managementului logistic, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2009

Răduţ Neculai, Bujor Eugen, Bazele logisticii şi asigurării tehnice a acţiunilor militare, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 1998

Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu, Management şi eficienţă, Editura Nora, Bucureşti, 1994

Eugen Siteanu, Benone Andronic, Managementul mentenanţei, Editura U.N.Ap. Bucureşti 2007

Victor Stoica, Dezvoltarea managementului organizaţiilor militare, Editura A.I.S.M., Bucureşti, 2003

Mircea Udrescu, Logistica militară în contextul logisticii globale şi a tipologiei viitoarelor conflicte militare, Revista de ştiinţe militare, Anul IV, 2004 Nr.2 (7), Bucureşti, România
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com