Imagine copertă

EVOLUŢII ÎN PLAN CONCEPTUAL ALE SECURITĂŢII COLECTIVE ÎN AREALUL EUROASIATIC ŞI AL ZONEI EXTINSE A MĂRII NEGRE

Dănuţ MAFTEI

Abstract


Prezentul articol constituie o analiză a evoluţiilor în plan conceptual ale securităţii colective în arealul Euro-Asiatic şi al zonei extinse a Mării Negre. Pentru UE, NATO şi implicit pentru România , instabilităţile şi lipsa posibilităţilor de control care caracterizează zona extinsă a Mării Negre, precum şi confruntarea cu fenomenul terorist, impun luarea de măsuri concrete şi eficiente pentru asigurarea securităţii regionale. Acestei situaţii i se adaugă confruntările de interese transatlantice, ale UE şi ale Rusiei, alături de cele regionale şi de conflictele îngheţate, fapt care complică integrarea zonei într-un cadru Euro-Atlantic.
Conceptele de apărare şi securitate colectivă şi modelele oferite în acest plan de anumite organizaţii regionale ar putea prezenta importanţă pentru identificarea unor noi variante de acţiune şi forme de solidaritate, capabile să gestioneze un spectru larg de tensiuni, precum şi riscuri şi o gamă variată de manifestare a acestora, în scopul consolidării vectorului de securitate, în special a celui maritim şi aerian, la frontiera răsăriteană a UE şi NATO

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Arnold Wolfers, „National Security" as an Ambiguous Symbol, Political Science Quarterly, 1952.

Nicoleta LAŞAN, Securitatea: Concepte în societatea contemporană, Revista de Administraţie Publică şi Politici Sociale, 2010.

Strategia de Securitate Naţională a României, Bucureşti, 2007.

Uniunea Interparlamentară Centrul pentru Controlul Democratic al Fortelor Armate, Geneva, Controlul parlamentar al sectorului de securitate Principii, mecanisme si practice, Geneva, 2003.

Comunicat de presa: Ioan Mircea Pascu despre apărarea colectivă şi relatia UE, NATO: Legătura transatlantică trebuie reîntărită”, 10.05.2012.

Eugen Bădălan, Eugen Siteanu, Noul concept strategic pentru apărare şi securitate al NATO, adoptat la Lisabona, în luna noiembrie 2010, Revista de Ştiinţe Militare, nr. 1, anul XI, 2011.

Mădălina Virginia ANTONESCU, Distincţia juridică dintre organizaţiile internaţionale de cooperare şi cele de integrare, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, 2008, Bucureşti.

Baltic Defense Co-Operation. http://vm.ee/en/baltic-defence-co-operation#4

Andreea Mitran, Securitatea în regiunea extinsă a Mării Negre, 2007, Cap. III.

Isabela ANCUŢ, Liviu - Mihai DĂNILĂ, Evoluţii Geopolitice şi Geostrategiceîn Regiunea Extinsă a Mării Negre, Infosfera, Anul I, nr. 4, 2009.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com