EVOLUŢII ÎN PLAN CONCEPTUAL ALE SECURITĂŢII COLECTIVE ÎN AREALUL EUROASIATIC ŞI AL ZONEI EXTINSE A MĂRII NEGRE

Authors

  • Dănuţ MAFTEI Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

Abstract

Prezentul articol constituie o analiză a evoluţiilor în plan conceptual ale securităţii colective în arealul Euro-Asiatic şi al zonei extinse a Mării Negre. Pentru UE, NATO şi implicit pentru România , instabilităţile şi lipsa posibilităţilor de control care caracterizează zona extinsă a Mării Negre, precum şi confruntarea cu fenomenul terorist, impun luarea de măsuri concrete şi eficiente pentru asigurarea securităţii regionale. Acestei situaţii i se adaugă confruntările de interese transatlantice, ale UE şi ale Rusiei, alături de cele regionale şi de conflictele îngheţate, fapt care complică integrarea zonei într-un cadru Euro-Atlantic. Conceptele de apărare şi securitate colectivă şi modelele oferite în acest plan de anumite organizaţii regionale ar putea prezenta importanţă pentru identificarea unor noi variante de acţiune şi forme de solidaritate, capabile să gestioneze un spectru larg de tensiuni, precum şi riscuri şi o gamă variată de manifestare a acestora, în scopul consolidării vectorului de securitate, în special a celui maritim şi aerian, la frontiera răsăriteană a UE şi NATO

Author Biography

Dănuţ MAFTEI, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

Maftei Dănuţ, licenţiat în ştiinţe juridice. În prezent doctorand în anul II la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", în cadrul Şcolii Doctorale de Ordine Publică și Siguranță Națională. De asemenea, beneficar de bursă doctorală în calitate de membru în grupul ţintă al proiectului POSDRU/159/1.5/S/140106. Tema propusă pentru cercetarea doctorală este Analiza activităţii desfăşurate de personalul M.A.I. aflat în cadrul organizaţiilor internaţionale pentru realizarea unor obiective naţionale strategice şi de securitate Euro-Atlantică. Ca persoană ce activează în diplomaţie (actualmente având gradul diplomatic de ministru consilier) şi fost şef în perioada 2009-2013 al misiunii diplomatice române la Priştina (Biroul de Legătură al României în Kosovo), are experienţă în planul securităţii şi al relaţiilor internaţionale.Rezultatele cercetărilor ştiinţifice realizate până în acest moment asupra unor subiecte legate de domeniile în cauză au fost prezentate în cadrul conferinţelor la care a participat, ori publicate ca articole în diverse reviste şi buletine de specialitate.

References

Arnold Wolfers, „National Security" as an Ambiguous Symbol, Political Science Quarterly, 1952.

Nicoleta LAŞAN, Securitatea: Concepte în societatea contemporană, Revista de Administraţie Publică şi Politici Sociale, 2010.

Strategia de Securitate Naţională a României, Bucureşti, 2007.

Uniunea Interparlamentară Centrul pentru Controlul Democratic al Fortelor Armate, Geneva, Controlul parlamentar al sectorului de securitate Principii, mecanisme si practice, Geneva, 2003.

Comunicat de presa: Ioan Mircea Pascu despre apărarea colectivă şi relatia UE, NATO: Legătura transatlantică trebuie reîntărită”, 10.05.2012.

Eugen Bădălan, Eugen Siteanu, Noul concept strategic pentru apărare şi securitate al NATO, adoptat la Lisabona, în luna noiembrie 2010, Revista de Ştiinţe Militare, nr. 1, anul XI, 2011.

Mădălina Virginia ANTONESCU, Distincţia juridică dintre organizaţiile internaţionale de cooperare şi cele de integrare, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, 2008, Bucureşti.

Baltic Defense Co-Operation. http://vm.ee/en/baltic-defence-co-operation#4

Andreea Mitran, Securitatea în regiunea extinsă a Mării Negre, 2007, Cap. III.

Isabela ANCUŢ, Liviu - Mihai DĂNILĂ, Evoluţii Geopolitice şi Geostrategiceîn Regiunea Extinsă a Mării Negre, Infosfera, Anul I, nr. 4, 2009.

Published

2015-07-06

Issue

Section

Articole